Karta poległego

Nazwisko: MALISZEWSKI
Imię #1: Jan
Imię #2: Adam
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 14 kwiecień 1913
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Kawaleria
Stopień:

ppor.
Przydział na 1 września 1939: Wielkopolska BK
Jednostka: 15 p. uł.
Funkcja na 1 września 1939: Dowódca plutonu
Przydział po 1 września 1939: 7 szwadron kolarzy
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia: Srebny Krzyż Orderu Virtuti Militari kl. V
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 17 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: Ruszki
Przyczyna śmierci:
Okoliczności śmierci: „ …10 września szwadron kolarzy brygady pod dowództwem por. Zbigniewa Barańskiego w Trabach zaatakowany został przez zmotoryzowany oddział z niemieckiej 10DP. […] W boju w Chruślinie i w Trabach szwadron kolarzy stracił : ppor. Jana Maliszewskiego, kpr. Góreckiego, kpr. Nowaka, kpr. Gawrona, kpr. Wojtaszka, st.uł. Lewandowskiego, st.uł. Magdziarza, st.uł. Szulca, st.uł. Ratajczaka …” W Obronie, s.27.

„Szwadron poniósł jednak ciężkie straty. Polegli: podporucznik Jan Maliszewski; kaprale: Górecki, Nowak, Gawron, Wojtaszek; starsi ułani: Lewandowski, Magdziarz, Szulc, Ratajczak; ułani: Janos, Matuszewski i Walczak.” Roman Abraham - " Wspomnienia wojenne znad Warty i Bzury" str. 107.

"Natarcie wyruszyło w godzinach rannych 10 września [..]. Na osłonę z kierunku Łowicz poszedł szwadron kolarzy pułku z plutonem samochodów pancernych. [..] 10 września poległ ppor. rez. Andrzej Liebich i pchor. Zygmunt Cygański. Ppor. rez.Maliszewski był ciężko ranny odłamkiem artyleryjskim i zmarł po kilku
dniach w szpitalu w Kutnie." Dzieje 1962, s.182
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Giżyce, kwatera wojenna
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września A-M, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 447

15 Pułk Ułanów Poznańskich w obronie Ojczyzny 1919 – 1945. Praca zbiorowa pod redakcją Zdzisława Grota i Bogusława Polaka. Poznań 1982 (dalej: W Obronie).

Lista ułanów 15 Pułku Ułanów Poznańskich odznaczonych Orderem Wojennym „Virtuti Militari’ V kl. [w:] 15 Pułk Ułanów Poznańskich w Obronie Ojczyzny 1919 - 1945, red. Z. Grot i B. Polak, Poznań 1982, s. 60 – poz. 76.

" Wspomnienia wojenne znad Warty i Bzury" . Roman Abraham, Warszawa 1969.

Dzieje 15 Pułku Ułanów Poznańskich ( 1 Pułku Ułanów Wielkopolskich), red. Paweł Zaremba, Londyn 1962 (dalej: Dzieje 1962).

Lista Strat 15 Pułku Ułanów Poznańskich, Tadeusz Jeziorowski, Poznań 1999.
Uwagi: Lista Strat 15 Pułku Ułanów Poznańskich podaje:
- podporucznik rezerwy kawalerii;
- rozbieżne informacje o przydziale w 1939r: dca 3 plutonu 1 szwadronu lub dowódca 2 plutonu szwadronu kolarzy Wlkp. BKaw.;
Gen. Roman Abraham we " Wspomnieniach wojennych znad Warty i Bzury" podaje - dowódca 1 plutonu szwadronu kolarzy.

http://www.straty.pl/index.php/pl/szukaj-w-bazie - Maliszewski Jan, data urodzenia 1913.04.14, data śmierci 1939.09.17. Przydział wojskowy -15 p.uł,
stopień wojskowy - ppor., przyczyny śmierci - poległ,
miejsce śmierci - w Ruszkach, pochowany - 31-KW Giżyce.
Ostatnie zmiany: 2012-05-06 07:21:50 przez BlazejK | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze