Karta poległego

Nazwisko: MAKOWSKI
Imię #1: Bohdan
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 23 październik 1914
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość: polska
Wykształcenie:
Zawód: Żołnier, lotnik obserwator
Wyznanie: rzymskokatolickie
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zawodowa służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Pomorze
Rodzaj broni lub służby: Lotnictwo
Stopień:

ppor.
Przydział na 1 września 1939: Lotnictwo Armii Pomorze
Jednostka: 42 eskadra rozp.
Funkcja na 1 września 1939:
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej: - Absolwent Szkoły Podchorążych Lotnictwa w Dęblinie, XII Promocja 1939r.;
- 4 Pułk Lotniczy w Toruniu.;
- Mianowany podporucznikiem w Korpusie Oficerów Lotnictwa 31 VIII 1939r.;
Odznaczenia: - Kawaler Virtuti Militari V kl.;
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 5 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: Szpital we Włocławku
Przyczyna śmierci: zmarły z ran
Okoliczności śmierci: - W czasie lotu bojowego na samolocie PZL P-23 "Karaś" w dn. 5 IX 1939r. zostaje ciężko ranny w czasie ataku niemieckich myśliwców w okolicy Nakła n. Notecią. Tego samego dnia umiera w szpitalu we Włocławku.;
Pierwotne miejsce spoczynku #1: Żychlin(pow. kutnowski), kwatera wojskowa na miejscowym cmentarzu
Data ekshumacji: 1943
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Plecka Dąbrowa, mogiły zbiorowe
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: - „WYKAZ WYBRANYCH MIEJSC SPOCZYNKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO POLEGŁYCH W CZASIE KAMPANII WRZEŚNIOWEJ 1939 ROKU SPORZĄDZONY Z OKAZJI UROCZYSTYCH OBCHODÓW 70 ROCZNICY WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ”, Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi, Gabinet Wojewody, Referat Dziedzictwa Kulturowego i Ochrony Pamięci Narodowej 2009 r., s. 3.;

- Jerzy Pawlak "Polskie eskadry w Wojnie Obronnej 1939", W.Kom. i Łączn., Warszawa 1982.;

- Olgierd Cumft, Hubert Kazimierz Kujawa "Księga lotników polskich poległych, zmarłych i zaginionych 1939-1946", W. MON, Warszawa 1989, s. 132.;

- Załącznik, wykaz nazwisk poległych żołnierzy pochowanych w mogile zbiorowej w Orłowie – Parceli, do pisma z Urzędu Gminy w Bedlnie, z dnia 18.08.2011r. (dalej: wykaz z UG w Bedlnie).

- Pismo z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, Oddział Dziedzictwa Kulturowego i Ochrony Pamięci Narodowej w Biurze Wojewody. Znak: BW.II.5230.214.2011.WK. Łódź, 24 października 2011r.(dalej: Biuro Wojewody).
Uwagi: - W źródłach przytacza się również:
*przydział mobilizacyjny: "43 eskadra obserwacyjna Armii "Poznań",
*ostatni lot - 4 IX z lotniska Zduny w rejon Bydgoszcz/Nakło, ciężko ranny w wyniku pojedynku powietrznego z Messerschmittem Me-110 umiera w drodze do szpitala we Włocławku 5 IX 1939r.;
* imię: Bogdan; miejsce pochówku: mogiła zbiorowa w Orłowie - Parceli, wykaz z UG w Bedlnie.
- Biuro Wojewody: spoczywa w zbiorowym grobie na kwaterze wojennej na cmentarzu rzymskokatolickim w Pleckiej Dąbrowie gm. Bedlno.
Ostatnie zmiany: 2011-11-05 05:36:35 przez BlazejK | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze