Karta poległego

Nazwisko: MAGDZIARZ
Imię #1:
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia:
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz,
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Kawaleria
Stopień:

st. uł.
Przydział na 1 września 1939: Wielkopolska BK
Jednostka: 7 szwadron kolarzy
Funkcja na 1 września 1939:
Przydział po 1 września 1939: 7 szwadron kolarzy
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 10 wrzesień 1939 [1]
Miejsce śmierci: Chruślin [2]
Przyczyna śmierci: poległy
Okoliczności śmierci: Poległ w rejonie Chruślina i Trab, gdzie 7 szwadron kolarzy został zaatakowany przez zmotoryzowany oddział z niemieckiej 10 Dywizji Piechoty (Polak 1982, s. 27).
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Bielawy, kwatera wojenna [3]
Lokalizacja grobu: mogiła nr 52
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września N-Z, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 365 (dalej: KPŻP).

Kwatera żołnierzy polskich na cmentarzu parafialnym w Bielawach, poległych w Bitwie nad Bzurą w 1939 r.: Bielawy, gm. Bielawy, pow. Łowicz, woj. Łódź, oprac. H. Wójcik, [w:] Bohaterowie Bitwy nad Bzurą w naszej pamięci, red. T. Poklewski-Koziełł, Łęczyca 2009, s. 185 - poz. 110 (dalej: Lista 2009).

Jeziorowski T., Lista strat 15 Pułku Ułanów Poznańskich, Poznań 1999 [Zeszyty Historyczne Towarzystwa b. Żołnierzy i Przyjaciół 15 Pułku Ułanów Poznańskich, z. 6], s. 51 (dalej: Jeziorowski 1999).

Polak B., 15 Pułk Ułanów Poznańskich w Wojnie Obronnej 1939 roku, [w:] 15 Pułk Ułanów Poznańskich w obronie Ojczyzny 1919-1945, red. Z. Grot, B. Polak, Poznań 1982, s. 27 (dalej: Polak 1982).

Uwagi:
Przypisy: [1] a) 10 września 1939 (źródło: Lista 2009; Jeziorowski 1999; Polak 1982); b) wrzesień 1939 (źródło: KPŻP);
[2] a) Chruślin (źródło: Lista 2009; Jeziorowski 1999); b) Chruślin / Traby (źródło: Polak 1982); c) brak danych (źródło: KPŻP);
[3] a) Bielawy, kwatera wojenna (źródło: Lista 2009); b) nieznane miejsce pochówku (źródło: KPŻP; Jeziorowski 1999); c) brak danych (źródło: Polak 1982);
Ostatnie zmiany: 2024-01-18 22:21:24 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze