Karta weterana

Nazwisko: LUBAŃSKI
Imię #1: Leonard
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 19 październik 1887
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zawodowa służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Łódź
Rodzaj broni lub służby: Artyleria
Stopień:

płk
Przydział na 1 września 1939: Inne
Jednostka: sztab armii
Funkcja na 1 września 1939: dowódca artylerii armii
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939: dowódca artylerii w Armii „Warszawa”
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia: Srebrny Krzyż Orderu Virtuti Militari kl.V, Order Odrodzenia Polski kl. IV, Krzyż Walecznych, Złoty Krzyż Zasługi, Medal Niepodległości.
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 02 marzec 1942
Miejsce śmierci:
Obecne miejsce spoczynku:
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Życiorys: Ur. 19 X 1887. Uczestnik wojny polsko-bolszewickiej 1919-1920 w szeregach 13 pap. W stopniu kpt. dowodził baterią, potem dywizjonem. Za męstwo okazane na polu walki odznaczony VM kl. 5. Zweryfikowany w stopniu mjr sł. st. art. z starszeństwem od 1 VI 1919. Przeniesiony z 13 pap do 7 pac w Poznaniu, gdzie pełnił funkcję z-cy d-cy. Awansowany do stopnia ppłk –a 15 VIII 1924. W XI 1927 przeniesiony z 7 pac na stanowisko dowódcy 5 oddziału służby uzbrojenia. Następnie od 1 IV 1928 do 22 I 1931 d-ca 5 dak w Krakowie. Awansowany do stopnia płk sł. st. art. 1 I 1931. Od 23 I 1931 do 12 X 1935 d-ca 27 pal we Włodzimierzu Wołyńskim. Następnie w latach 1935-1939 d-ca 4 Grupy Artylerii w Łodzi. W kampanii wrześniowej 1939 bierze udział na stanowisku d-cy artylerii w Armii „Warszawa”. Po kapitulacji Warszawy w niewoli niemieckiej.
Zmarł 2 III 1942.
Odznaczony: VM kl. 5, OOP 4, KW, ZKZ, MN.
Roczniki oficerskie 1924, 1928, 1932;
Dz. Pers. Nr 27 z 29 XI 1927
R. Rybka – K. Stepan. Rocznik oficerski 1939. Kraków 2006.
(inf. Tadeusz Łaszczewski)
http://www.stankiewicz.e.pl/index.php?kat=34&sub=567
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Źródła: Głowacki L., Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej 1939, Warszawa 1985, s. 286.

Wróblewski J., Armia „ Łódź ” 1939, Warszawa 1975, s. 49 i 386 (dalej: Wróblewski).
Uwagi: Wróblewski, s. 49 - "Dowódca artylerii armii, płk Leonard Lubański, w czasie walki w pasie przygranicznym wykorzystał 2/4 pac na lewym skrzydle głównej pozycji obrony. Gęstość artylerii była niedostateczna wahała się w granicach od 2,5 do 3,5 działa na 1 km frontu obrony."

Wróblewski, s. 386:
Dodatek do rozkazu z dnia 29 IX [19]39r.
Za wykazaną odwagę i męstwo z narażeniem swego życia nadaje niżej wymienionym żołnierzom następujące odznaczenia:
dca artylerii, płk Lubański Leonard - Virtuti Militari 4 kl.
Juliusz Rómmel
gen. dyw.
Dowódca armii „Łódź” i „Warszawa”
Ostatnie zmiany: 2012-01-21 21:51:56 przez BlazejK | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze