Karta weterana

Nazwisko: ŁOZIŃSKI
Imię #1: Witold
Imię #2: Marian
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 10 grudzień 1899
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zawodowa służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Artyleria
Stopień:

mjr
Przydział na 1 września 1939: 17 DP
Jednostka: 17 pal
Funkcja na 1 września 1939: dowódca I dywizjonu 17 pal
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia: Krzyż Niepodległości, Krzyż Walecznych - 2x, Złoty Krzyż Zasługi.
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Obecne miejsce spoczynku:
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Życiorys: Ur. 10 XII 1899. W WP od XI 1918. Ukończył kurs szkoły podchorążych. Uczestnik wojny polsko-bolszewickiej 1919-1920. Po wojnie zweryfikowany w stopniu por. sł. st. art. z starszeństwem od 1 VI 1919 służył w 7 pac w Poznaniu. Do stopnia kpt. awansowany 1 VII 1925. Następnie d-ca baterii w 7 pac. W latach 1929-1932 oficer w centrum Wyszkolenia artylerii w Toruniu. Do stopnia mjr awansowany 1 I 1935. Przeniesiony na stanowisko d-cy I dywizjonu 17 pal w Gnieźnie, którym dowodził podczas kampanii wrześniowej 1939 w składzie Armii „Poznań”. Uczestnik walk z Niemcami nad Bzurą, potem po przebiciu do Warszawy od 19 IX 1939 oficer sztabu artylerii w Dowództwie Obrony Warszawy. Po kapitulacji Warszawy w niewoli niemieckiej. Wojnę spędził w oflagu.
Odznaczony: KN, KW2x, ZKZ.
Dalsze losy n/n
Rocznik oficerski 1924,1928,1932;
J. Łukasiak. Szkołą Podchorążych Artylerii w Toruniu 1923-1939. Pruszków 2000;
L. Głowacki. 17 Wielkopolska Dywizja Piechoty w kampanii 1939. Lublin 1969;
R. Rybka – K. Stepan. Rocznik oficerski 1939. Kraków 2006
(inf. Tadeusz Łaszczewski)
http://www.stankiewicz.e.pl/index.php?kat=34&sub=567
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Źródła: Bauer P., Polak B., Armia Poznań w wojnie obronnej 1939, Poznań 1982, s. 476.
Uwagi:
Ostatnie zmiany: 2012-01-09 17:05:12 przez BlazejK | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze