Karta poległego

Nazwisko: ŁOSSOWSKI
Imię #1: Władysław
Imię #2: Konrad [1]
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca: Jan
Imię matki: Aniela
Nazwisko rodowe matki: Hołyńska
Data urodzenia: 2 październik 1909 [2]
Miejsce urodzenia: Biała, pow. Czortków
Rodzeństwo: Adam, Janina, Bronisława, Zofia (zm. 1999)
Stan cywilny: kawaler
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość: polska
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie: rzymskokatolickie
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, rezerwa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Łódź
Rodzaj broni lub służby: Artyleria
Stopień:

ppor.
Przydział na 1 września 1939: 30 DP
Jednostka: 30 pal [3]
Funkcja na 1 września 1939:
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej: # 13 VIII 1929 - 24 VI 1930 - w Wołyńskiej Szkole Podchorążych Rezerwy Artylerii we Włodzimierzu Wołyńskim (IV kurs, 8 bateria, ocena: dobra, lokata 15., stopień: tyt. plut. pchor. rez. art., przydział: 12 pułk artylerii lekkiej; przynależność ewidencyjna: PKU Czortków);
# 1932 - w stopniu ogn. pchor. rez. art. na 6-tygodniowych ćwiczeniach wojskowych żołnierzy rezerwy w 12 pułku artylerii lekkiej;
# 1933 - awansowany na stopień ppor. rez. art. ze starszeństwem z dniem 1 I 1933 r.;
# 1934 - na 4-tygodniowych ćwiczeniach wojskowych żołnierzy rezerwy w 12 pal;
# 1934 - odnotowany w stopniu ppor. rez. art. ze starszeństwem z dniem 1 I 1933 r. (lokata 251.), przydziałem mobilizacyjnym do 12 pal i przynależnością ewidencyjną do PKU Czortków;
# 1937 - na stanowisku dowódcy plutonu na 4-tygodniowych ćwiczeniach wojskowych żołnierzy rezerwy w 30 pułku artylerii lekkiej;
Odznaczenia: Srebrny Krzyż Zasługi (1938, "za zasługi w służbie Korpusu Ochrony Pogranicza")
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 4 lipiec 1941 [4]
Miejsce śmierci: Warszawa
Przyczyna śmierci: inna
Okoliczności śmierci: zmarł na gruźlicę płuc w Szpitalu Ujazdowskim, prawdopodobnie w wyniku powikłań chorobowych związanych z ciężkimi ranami odniesionymi w kampanii 1939 r. (Hardy, Sobolewski 2017; Hardy, Sobolewski 2020)
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Warszawa, ul. Powązkowska, Cmentarz Wojskowy
Lokalizacja grobu: kwatera C 24, rząd V, grób nr 1 (mogiła indywidualna)
Upamiętniony: Tak
Forma upamiętnienia: krzyż z imienną inskrypcją epitafijną na jednej z mogił indywidualnych kwatery C 24 Cmentarza Wojskowego w Warszawie, ul. Powązkowska (data urodzenia błędnie: "1900"; przydział błędnie: "30 pal 90 DP")
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys: Władysław Konrad Łossowski herbu Prus III urodził się 2 października 1909 roku w Białej w powiecie Czortków jako syn leśnika Jana Łossowskiego i Anieli z Hołyńskich herbu Sas. W roku szkolnym 1920/1921 uczył się w Państwowej Szkole Realnej w Stanisławowie, po czym uczęszczał do Państwowego Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Czortkowie, gdzie w 1929 roku zdał maturę. Zasadniczą służbę wojskową odbywał w latach 1929-1930 na IV kursie Szkoły Podchorążych Rezerwy Artylerii we Włodzimierzu Wołyńskim, który ukończył z oceną dobrą, lokatą 15., w stopniu tytularnego plutonowego podchorążego rezerwy artylerii, po czym otrzymał przydział do 12 pułku artylerii lekkiej. Ewidencyjnie podlegał Powiatowej Komendzie Uzupełnień Czortków. W roku 1932, kiedy mieszkał przy ul. Mickiewicza w Czortkowie, odbył 6-tygodniowe ćwiczenia wojskowe żołnierzy rezerwy w 12 pal, a następnie z dniem 1 stycznia 1933 roku otrzymał promocję na stopień podporucznika rezerwy artylerii. Przed wybuchem II wojny światowej był pracownikiem cywilnym komórki oddziału II (wywiad) w Korpusie Ochrony Pogranicza. W okresie tym uczestniczył jeszcze dwukrotnie w 4-tygodniowych ćwiczeniach wojskowych żołnierzy rezerwy: w roku 1934 - w 12 pal i w roku 1937 - w 30 pułku artylerii lekkiej. W kampanii 1939 roku walczył w szeregach 30 pułku artylerii lekkiej ze składu 30 Dywizji Piechoty armii "Łódź". Zmarł na gruźlicę płuc 4 lipca 1941 roku w Szpitalu Ujazdowskim w Warszawie, prawdopodobnie w wyniku powikłań chorobowych związanych z ciężkimi ranami odniesionymi w tychże walkach.
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły: Informację o jego miejscu spoczynku i częściowo wojennych losach członkowie rodziny uzyskali dopiero w 2012 r. dzięki odnalezionym w tym samym roku krewnym - Janowi P. Sobolewskiemu i Małgorzacie Hardy. Wcześniej aż do swojej śmierci w r. 1999 zmarłego bezskutecznie poszukiwała jego siostra Zofia. Jej listy kierowane w latach powojennych do Międzynarodowego Czerwonego Krzyża pozostawały bez odpowiedzi. Wysiłki kontynuowali jej potomkowie.
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września A-M, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 427 (dalej: KPŻP).

Kwatera, Warszawa-Żoliborz, ul. Powązkowska, C. Kom., C-24 (maszynopis, Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie), poz. 49 (dalej: ZCK W-wa).

Kryska-Karski T., Straty korpusu oficerskiego 1939-1945, Londyn 1996, s. 581 (dalej: Kryska-Karski 1996).

"Rocznik Oficerski Rezerw", 1934, s. 155, 624 (dalej: ROR).

Łukasiak J., Wołyńska Szkoła Podchorążych Rezerwy Artylerii im. Marcina Kątskiego, Pruszków 2000, s. 44, 226 (dalej: Łukasiak 2000).

Hardy M., Sobolewski J. P., Władysław Konrad Łossowski, 2020 (maszynopis udostępniony przez Jana P. Sobolewskiego, krewnego pochowanego) (dalej: Hardy, Sobolewski 2020).

Archiwum rodzinne / rodzinna tradycja (Sylwia Kolasa-Winiarska, wnuczka wujeczna pochowanego).

Tradycja rodzinna (zebr. Jan P. Sobolewski, krewny pochowanego).

Uwagi: Był bratem stryjecznym Tadeusza Józefa Łossowskiego, weterana kampanii 1939 r. i uczestnika bitwy nad Bzurą:
www.bohaterowie1939.pl/polegly,lossowski,tadeusz,15860.html.
Przypisy: [1] a) Konrad (źródło: Kryska-Karski 1996; ROR; Łukasiak 2000; Hardy, Sobolewski 2020); b) błędnie: "Jan" (źródło: ZCK W-wa); c) brak danych (źródło: KPŻP);
[2] a) 2 października 1909 (źródło: ROR; Łukasiak 2000; Hardy, Sobolewski 2020); b) błędnie: 2 października 1900 (źródło: KPŻP; ZCK W-wa; Kryska-Karski 1996);
[3] a) 30 pal (źródło: Kryska-Karski 1996; Hardy, Sobolewski 2020); b) "30 pal 90 DP" - błędnie skojarzone oddziały (źródło: KPŻP; ZCK W-wa);
[4] a) 4 lipca 1941 (źródło: Hardy, Sobolewski 2020); b) 7 lipca 1941 (źródło: KPŻP; ZCK W-wa; Kryska-Karski 1996);
Ostatnie zmiany: 2020-03-18 22:42:18 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Władysław Łossowski jako podchorąży Wojska Polskiego, przed 1933 r. (fot. ze zb. rodzinnych).Władysław Łossowski (fot. ze zb. rodzinnych).Władysław Łossowski wśród żołnierzy Wojska Polskiego (fot. ze zb. rodzinnych).Władysław Łossowski jako żołnierz Wojska Polskiego (fot. ze zb. rodzinnych).Władysław Łossowski w towarzystwie brata Adama (fot. ze zb. rodzinnych).Hardy M., Sobolewski J. P., Władysław Konrad Łossowski, 2020 (maszynopis udostępniony przez Jana P. Sobolewskiego, krewnego pochowanego).

Komentarze