Karta poległego

Nazwisko: ŁOSSOWSKI
Imię #1: Władysław
Imię #2: Konrad [1]
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca: Jan
Imię matki: Aniela
Nazwisko rodowe matki: Hołyńska
Data urodzenia: 2 październik 1909 [2]
Miejsce urodzenia: Biała, pow. Czortków
Rodzeństwo: Adam, Janina, Bronisława, Zofia
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie: rzymskokatolickie
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, rezerwa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Łódź
Rodzaj broni lub służby: Artyleria
Stopień:

ppor.
Przydział na 1 września 1939: 30 DP
Jednostka: 30 pal [3]
Funkcja na 1 września 1939:
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej: # 1929/1930 - w Wołyńskiej Szkole Podchorążych Rezerwy Artylerii we Włodzimierzu Wołyńskim (IV kurs, 8 bateria, ocena: dobra, lokata 15., stopień: tyt. plut. pchor. rez. art., przydział: 12 pułk artylerii lekkiej; przynależność ewidencyjna: PKU Czortków);
# 1933 - awansowany na stopień ppor. rez. art. ze starszeństwem z dniem 1 I 1933 r.;
# 1934 - odnotowany w stopniu ppor. rez. art. ze starszeństwem z dniem 1 I 1933 r. (lokata 251.), przydziałem mobilizacyjnym do 12 pułku artylerii lekkiej i przynależnością ewidencyjną do PKU Czortków;
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 4 lipiec 1941 [4]
Miejsce śmierci: Warszawa
Przyczyna śmierci: inna
Okoliczności śmierci: zmarł na gruźlicę płuc w Szpitalu Ujazdowskim, prawdopodobnie w wyniku powikłań chorobowych związanych z ciężkimi ranami odniesionymi w kampanii 1939 r. (Hardy, Sobolewski 2017)
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Warszawa, ul. Powązkowska, Cmentarz Wojskowy
Lokalizacja grobu: kwatera C 24, rząd V, grób nr 1
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys: Władysław Konrad Łossowski herbu Prus III urodził się 2 października 1909 roku w Białej w powiecie Czortków jako syn leśnika Jana Łossowskiego i Anieli z Hołyńskich herbu Sas. Uczył się w Państwowej Szkole Realnej w Stanisławowie. Zasadniczą służbę wojskową odbywał w latach 1929-1930 na IV kursie Szkoły Podchorążych Rezerwy Artylerii we Włodzimierzu Wołyńskim, który ukończył z oceną dobrą, lokatą 15., w stopniu tytularnego plutonowego podchorążego rezerwy artylerii, po czym otrzymał przydział do 12 pułku artylerii lekkiej. Ewidencyjnie podlegał Powiatowej Komendzie Uzupełnień Czortków. Z dniem 1 stycznia 1933 roku został awansowany na stopień podporucznika rezerwy artylerii. W kampanii 1939 roku walczył w szeregach 30 pułku artylerii lekkiej ze składu 30 Dywizji Piechoty armii "Łódź". Zmarł na gruźlicę płuc 4 lipca 1941 roku w Szpitalu Ujazdowskim w Warszawie, prawdopodobnie w wyniku powikłań chorobowych związanych z ciężkimi ranami odniesionymi w tychże walkach.
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły: Informację o jego miejscu spoczynku i częściowo wojennych losach członkowie rodziny uzyskali dopiero w 2012 r.
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września A-M, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 427 (dalej: KPŻP).

Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie, Kwatera, Warszawa-Żoliborz, ul. Powązkowska, C. Kom., C-24 (maszynopis), poz. 49 (dalej: ZCK W-wa).

Kryska-Karski T., Straty korpusu oficerskiego 1939-1945, Londyn 1996, s. 581 (dalej: Kryska-Karski 1996).

"Rocznik Oficerski Rezerw", 1934, s. 155, 624 (dalej: ROR).

Łukasiak J., Wołyńska Szkoła Podchorążych Rezerwy Artylerii im. Marcina Kątskiego, Pruszków 2000, s. 44, 226 (dalej: Łukasiak 2000).

Hardy M., Sobolewski J. P., Władysław Konrad Łossowski h. Prus III, 2017 (maszynopis udostępniony przez Jana P. Sobolewskiego, krewnego pochowanego) (dalej: Hardy, Sobolewski 2017).

Tradycja rodzinna (Jan P. Sobolewski, krewny pochowanego).

Uwagi: # według najbliższych krewnych był żonaty, natomiast w akcie zgonu odnotowano "stanu wolnego"; być może był rozwiedziony (Hardy, Sobolewski 2017).
# był stryjecznym bratem Tadeusza Józefa Łossowskiego, weterana kampanii 1939 r. i uczestnika bitwy nad Bzurą:
www.bohaterowie1939.pl/polegly,lossowski,tadeusz,15860.html;
Przypisy: [1] a) Konrad (źródło: Kryska-Karski 1996; ROR; Łukasiak 2000; Hardy, Sobolewski 2017); b) błędnie: "Jan" (źródło: ZCK W-wa); c) brak danych (źródło: KPŻP);
[2] a) 2 października 1909 (źródło: ROR; Łukasiak 2000; Hardy, Sobolewski 2017); b) błędnie: 2 października 1900 (źródło: KPŻP; ZCK W-wa; Kryska-Karski 1996);
[3] a) 30 pal (źródło: Kryska-Karski 1996; Hardy, Sobolewski 2017); b) "30 pal 90 DP" - błędnie skojarzone oddziały (źródło: KPŻP; ZCK W-wa);
[4] a) 4 lipca 1941 (źródło: Hardy, Sobolewski 2017); b) 7 lipca 1941 (źródło: KPŻP; ZCK W-wa; Kryska-Karski 1996);
Ostatnie zmiany: 2017-06-01 20:05:57 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Hardy M., Sobolewski J. P., Władysław Konrad Łossowski h. Prus III, 2017 (maszynopis udostępniony przez Jana P. Sobolewskiego, krewnego pochowanego).

Komentarze