Karta poległego

Nazwisko: ŁOPIŃSKI
Imię #1: Stanisław
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia:
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, rezerwa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Pomorze
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

por.
Przydział na 1 września 1939: 4 DP
Jednostka: 63 pp
Funkcja na 1 września 1939: Dowódca 9 kompanii.
Przydział po 1 września 1939: 63 pp
Funkcja po 1 września 1939: Dowódca 9 kompanii.
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 13 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: Bielawy
Przyczyna śmierci:
Okoliczności śmierci: Nieznane.
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Bielawy, kwatera wojenna
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września A-M, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s.427.
Obsada personalna 63 Toruńskiego p.p. dnia 1.IX.1939., s.21 - Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie. Grupa Rekonstrukcji Historycznej 63 Pułku Piechoty w Toruniu.
Uwagi: W Księdze pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września A-M, Pruszków 1993, s.427 - brak imienia.
W Obsadzie personalnej 63 Toruńskiego p.p. dnia 1.IX.1939. - Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie na str.21 zapisano - dowódca 9 kompanii por.rez. Łopiński Stanisław.
Ostatnie zmiany: 2011-05-28 08:40:52 przez BlazejK | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Por. (Stanisław) Łopiński upamiętniony na imiennej tablicy epitafijnej na mogile zbiorowej w obrębie kwatery wojennej żołnierzy Wojska Polskiego na cm. parafii rzymskokatolickiej pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny i św. Józefa w Bielawach.                    Stan z dn. 14.09.2014 r. (fot. Błażej Kucharski).

Komentarze