Karta poległego

Nazwisko: LONGCHAMPS de BERRIER '>[1]
Imię #1: Jacek
Imię #2: Stanisław
Imię #3: Adam
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 12 maj 1911
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, rezerwa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Kawaleria
Stopień:

ppor.
Przydział na 1 września 1939: Podolska BK
Jednostka: 6 szwadron kolarzy
Funkcja na 1 września 1939: dowódca I plutonu
Przydział po 1 września 1939: 6 szwadron kolarzy
Funkcja po 1 września 1939: dowódca I plutonu
Przebieg służby wojskowej: 1932-1933 - w Szkole Podchorążych Rezerwy Kawalerii Centrum Wyszkolenia Kawalerii w Grudziądzu (VII rocznik); 1937 - promocja na stopień podporucznika rezerwy kawalerii ze starszeństwem z dniem 1 stycznia 1937 r. (lokata 29) i przydziałem do 14 pułku ułanów we Lwowie;
Odznaczenia: Order Wojenny "Virtuti Militari" kl. V (nr 12703; pośmiertnie)
Wrzesień 1939 - szlak bojowy: wraz z 6 szwadronem kolarzy
Data śmierci: 10 wrzesień 1939 [2]
Miejsce śmierci: Uniejów [3]
Przyczyna śmierci: poległy
Okoliczności śmierci: zginął w nocy z 9 na 10 września w czasie walk 6 szwadronu kolarzy w rejonie cmentarza w Uniejowie, "kiedy ze swym myśliwskim karabinkiem z lunetą próbował ruszyć na pomoc ppor. Orskiemu" (Rozdżestwieński 2008, s. 56)
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Łęczyca, ul. Kaliska, kwatera wojenna
Lokalizacja grobu: mogiła nr 67 (wg tablicy epitafijnej)
Upamiętniony: Tak
Forma upamiętnienia: inskrypcja na jednej z dwudziestu jeden zbiorczych imiennych tablic epitafijnych wmurowanych w Ścianę Pamięci w obrębie kwatery wojennej na cm. parafialnym w Łęczycy, ul. Kaliska (dane personalne w formie: ZONGCHAMPS de BER. Jacek Stanisław)
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września A-M, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 420 (dalej: KPŻP).

Wykaz żołnierzy Armii „Poznań” poległych na Ziemi Łęczyckiej w I stadium Bitwy nad Bzurą w okresie od 09 do 12 września 1939 roku, spoczywających na cmentarzu rzymsko-katolickim w Łęczycy przy ulicy Kaliskiej, opr. H. Wójcik, A. Rokita, S. Rokita, [w:] Bohaterowie Bitwy nad Bzurą w naszej pamięci, red. T. Poklewski-Koziełł, Łęczyca 2009, s. 149 - poz. 252 i s. 161 - poz. 539 (dalej: Wykaz 2009).

Abraham R., Wspomnienia wojenne znad Warty i Bzury, wyd. II popr., Warszawa 1990, s. 306 (dalej: Abraham 1990).

Rozdżestwieński P. M., Ułani Jazłowieccy. Zarys działań pierwszego rzutu 14. pułku ułanów Jazłowieckich w kampanii wrześniowej 1939 roku, Warszawa 2008, s. 56, 129, Aneks 1 - s. 176, Aneks 2 - s. 177, Aneks 3 - s. 183 (dalej: Rozdżestwieński 2008).

Uwagi:
Przypisy: [1] a) LONGCHAMPS de BERRIER (źródło: Abraham 1990; Rozdżestwieński 2008); b) błędnie: "LONGCHSMPS de BERRIER" (źródło: KPŻP); c) błędnie: ''LONGCHAMPS de BE" (źródło: Wykaz 2009, s. 149 - poz. 252); d) błędnie: "ZONGCHAMPS de BERALER" (źródło: Wykaz 2009, s. 161 - poz. 539);
[2] a) 10 września 1939 (źródło: Rozdżestwieński 2008); b) 9 września 1939 (źródło: KPŻP; Wykaz 2009, s. 149 - poz. 252);
[3] a) Uniejów (źródło: Rozdżestwieński 2008); b) Łęczyca (źródło: KPŻP; Wykaz 2009, s. 149 - poz. 252);
Ostatnie zmiany: 2014-01-04 16:28:46 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Ppor. Jacek Longchamps de Berrier upamiętniony (jako "Zongchamps de Ber.") na jednej z dwudziestu jeden zbiorczych imiennych tablic epitafijnych wmurowanych w Ścianę Pamięci w obrębie kwatery wojennej na cm. parafialnym w Łęczycy, ul. Kaliska. Stan z dn. 08. 09. 2011 r. (fot. Zbigniew Adamas).

Komentarze