Karta weterana

Nazwisko: ŁOBZA
Imię #1: Jan
Imię #2: Paweł
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 29 czerwiec 1896
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód: oficer zawodowy
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko: dowódca batalionu piechoty

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zawodowa służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Pomorze
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

mjr
Przydział na 1 września 1939: 4 DP
Jednostka: 14 pp
Funkcja na 1 września 1939: dowódca II batalionu
Przydział po 1 września 1939: 14 pp
Funkcja po 1 września 1939: dowódca II batalionu (2-3 IX - poza oddziałem podczas odwrotu spod Mełna), dowódca pułku (11, 13-18 IX)
Przebieg służby wojskowej: # 3 V 1922 - zweryfikowany w stopniu por. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 1 VI 1919 r. (lokata 1162.) i przydziałem do 81 pułku piechoty;
# 1923 - odnotowany w stopniu por. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 1 VI 1919 r. (lokata 1039.) i przydziałem do 81 pp;
# 1924 - odnotowany w stopniu kpt. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 15 VIII 1924 r. (lokata 462.) i przydziałem do 81 pp;
# 1928 - odnotowany w stopniu kpt. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 15 VIII 1924 r. (lokata 444.) i przydziałem do 81 pp;
# 1930 - odnotowany w stopniu kpt. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 15 VIII 1924 r. (lokata 398./1101.) i przydziałem do 81 pp;
# 1932 - odnotowany w stopniu kpt. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 15 VIII 1924 r. (lokata 340.) i przydziałem do 81 pp;
# 1 VII 1933 - odnotowany w stopniu kpt. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 15 VIII 1924 r. (lokata 321./805.) i przydziałem do Korpusu Ochrony Pogranicza;
# 5 VI 1935 - odnotowany w stopniu kpt. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 15 VIII 1924 r. (lokata 284./703.) i przydziałem do KOP;
# 26 V 1939 - odnotowany w stopniu mjr. sł. st. piech. z przydziałem na stanowisko dowódcy II batalionu 14 pułku piechoty we Włocławku;
Odznaczenia: Krzyż Walecznych, Srebrny Krzyż Zasługi, Krzyż Zasługi Wojsk Litwy Środkowej
Wrzesień 1939 - szlak bojowy: wraz z 14 pp, m.in. w bitwie nad Bzurą; 20/21 IX - wzięty do niewoli niemieckiej;
Data śmierci: 30 lipiec 1975
Miejsce śmierci:
Obecne miejsce spoczynku: Łódź, ul. Wojska Polskiego, cmentarz wojskowy pw. św. Jerzego, grób indywidualny
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony: Tak
Forma upamiętnienia: imienna tablica epitafijna grobu indywidualnego na cmentarzu wojskowym pw. św. Jerzego w Łodzi, ul. Wojska Polskiego
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Źródła: Lista starszeństwa oficerów zawodowych. Załącznik do Dz. Pers. 13/22, Warszawa 1922, s. 91.

"Rocznik Oficerski", 1923, s. 358, 431.

"Rocznik Oficerski", 1924, s. 311, 372.

"Rocznik Oficerski", 1928, s. 95, 213.

Lista starszeństwa oficerów zawodowych piechoty (c.d.), "Przegląd Piechoty", R. III, 1930, z. 8, s. 140.

"Rocznik Oficerski", 1932, s. 56, 609.

Lista starszeństwa oficerów zawodowych piechoty: 1 lipiec 1933 r. Dodatek bezpłatny dla prenumeratorów "Przeglądu Piechoty", Warszawa 1933, s. 54.

Lista starszeństwa oficerów zawodowych piechoty: 5 czerwiec 1935 r. Dodatek bezpłatny dla prenumeratorów "Przeglądu Piechoty", Warszawa 1935, s. 52.

Centralne Archiwum Wojskowe w Warszawie, sygn. II/1/16, Dziennik bojowy z wojny polsko-niemieckiej 1939 roku prowadzony przez adiutanta 14 p.p. kpt. Kozińskiego Józefa (rękopis), s. 65, 66.

Kraiński I., Pekról J., 14 pułk piechoty, Warszawa 1992 [Zarys historii wojennej pułków polskich w kampanii wrześniowej, z. 14], s. 25, 30, 31, 34, 36, 37.

Ciesielski Z., Dzieje 14 Pułku Piechoty w latach 1918-1939, Toruń 2008, Zał. nr 13 - s. 300, Zał. nr 14 - s. 301, 313.

Uwagi: Po wzięciu do niewoli niemieckiej przebywał w obozach przejściowych w Sochaczewie i Skierniewicach. 1 października 1939 r. został wywieziony do Oflagu XI A Osterode, a w okresie późniejszym więziono go m.in. w Oflagu VII A Murnau.
Ostatnie zmiany: 2018-02-24 21:16:33 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Mjr Jan Łobza (fot. ze zb. Mariana Ropejki).Mjr Jan Łobza (fot. ze zb. Mariana Ropejki).Mjr Jan Łobza (siedzi w I rzędzie, drugi z prawej) wśród kadry (m.in. ppłk. Władysława Dzióbka, płk. Mikołaja Bołtucia i płk. Stanisława Sudoła - siedzą w I rzędzie, trzeci, czwarty i piąty z prawej) i absolwentów Szkoły Podoficerskiej 14 Pułku Piechoty we Włocławku, Włocławek, 10 marca 1939 r. (fot. ze zb. Mariana Ropejki).Mjr Jan Łobza upamiętniony na imiennej tablicy epitafijnej grobu indywidualnego na cmentarzu wojskowy pw. św. Jerzego w Łodzi. Stan z dn. 9 września 2011 r. (fot. Piotr Piotrowski).

Komentarze