Karta weterana

Nazwisko: LITYŃSKI
Imię #1: Stanisław
Imię #2: Michał
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 28 wrzesień 1896 [1]
Miejsce urodzenia: Stanisławów
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie: wyższe
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zawodowa służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: brak danych
Stopień:

płk dypl.
Przydział na 1 września 1939: Inne
Jednostka: Kwatera główna Armii Poznań
Funkcja na 1 września 1939: szef sztabu
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej: # od VIII 1914 - w I Brygadzie Legionów Polskich, ale jako ppor. rez. piech. austr. - wcielony do armii austriackiej;
# od IV 1918 - w Polskiej Organizacji Wojskowej we Lwowie i Stanisławowie;
# XI 1918 - aresztowany przez Ukraińców;
# I - IV 1919 - z przydziałem na stanowisko dowódcy kompanii powiatowej w Limanowej;
# IV 1919 - VI 1921 - z przydziałem na stanowisko dowódcy kompanii i batalionu 2 pułku strzelców pieszych / 44 pułku piechoty;
# 3 V 1922 - zweryfikowany w stopniu kpt. piech. ze starszeństwem z dniem 1 VI 1919 r.;
# VI 1921 - II 1923 - urlopowany w celu ukończenia studiów;
# II 1923 - X 1924 - z przydziałem do Oddziału I Sztabu Generalnego;
# 1924 – awansowany na stopień mjr. ze starszeństwem z dniem 15 VIII 1924 r.;
# X 1924 - X 1926 - jako słuchacz Wyższej Szkoły Wojennej w Warszawie;
# X 1926 - XI 1927 - z przydziałem na stanowisko kierownika referatu w Sztabie Generalnym;
# XI 1927 - IX 1932 - z przydziałem na stanowisko wykładowcy taktyki ogólnej w WSWoj.;
# 1930 - awansowany na stopień ppłk. dypl. ze starszeństwem z dniem 1 I 1930 r.;
# IX 1932 - X 1934 - z przydziałem na stanowisko zastępcy dowódcy 4 pułku strzelców podhalańskich;
# X 1934 - X 1937 - z przydziałem na stanowisko dowódcy 85 pułku piechoty;
# 1937 - awansowany na stopień płk. dypl. ze starszeństwem z dniem 19 III 1937 r.;
# X 1937 - VIII 1939 - z przydziałem na stanowisko w wykładowcy taktyki ogólnej w WSWoj.;
Odznaczenia: Order Wojenny "Virtuti Militari", Krzyż Niepodległości, Order Odrodzenia Polski kl. V, Krzyż Walecznych (czterokrotnie), Złoty Krzyż Zasługi
Wrzesień 1939 - szlak bojowy: wraz ze sztabem armii "Poznań"
Data śmierci: 18 kwiecień 1958
Miejsce śmierci:
Obecne miejsce spoczynku: Londyn, cmentarz North Sheen
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Źródła: Bauer P., Polak B., Armia Poznań w wojnie obronnej 1939, Poznań 1982, s. 463 (dalej: Bauer, Polak 1982).

Kryska-Karski T., Żurakowski S., Generałowie Polski Niepodległej, wyd. uzup. i popr., Warszawa 1991, s. 122 (dalej: Kryska-Karski, Żurakowski 1991).

Zdjęcie główne za: Bauer P., Polak B., Armia "Poznań" 1939, Poznań 1987.

Uwagi: Przed 1914 r. studiował prawo we Lwowie, będąc jednocześnie członkiem Polskich Drużyn Strzeleckich. Po kapitulacji został wzięty do niewoli niemieckiej. Po uwolnieniu, do listopada 1945 r. służył jako II zastępca dowódcy stacjonującej we Włoszech 5 Kresowej Dywizji Piechoty ze składu II Korpusu Polskiego Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, następnie do listopada 1946 r. w Komisji Historycznej b. Sztabu Głównego w Londynie. Po demobilizacji osiedlił się w Londynie. 1 stycznia 1964 r. został pośmiertnie awansowany na stopień generała brygady.
Przypisy: [1] a) 28 września 1896 (1895?) (źródło: Kryska-Karski, Żurakowski 1991); b) brak danych (źródło: Bauer, Polak 1982);
Ostatnie zmiany: 2017-11-29 20:28:39 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Gen. Stanisław Michał Lityński upamiętniony na tablicy epitafijnej grobu rodzinnego na Cmentarzu North Sheen w Londynie. Stan z dn. 1 listopada 2017 r. (fot. Rafał Aleksander Jóźwiak - Kutno).

Komentarze