Karta poległego

Nazwisko: LISOWSKI
Imię #1: Zygmunt
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca: Zygmunt
Imię matki: Maria
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 06 marzec 1906
Miejsce urodzenia: Huta - Bankowa
Rodzeństwo:
Stan cywilny: żonaty
Małżonek: Emilia Lisowska
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość: polska
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zasadnicza służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Artyleria
Stopień:

kpt.
Przydział na 1 września 1939: 14 DP
Jednostka: 14 pal
Funkcja na 1 września 1939: Dowódca 2 baterii w 1 dywizjonie
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia: Krzyż Srebrny Orderu Wojennego "Virtuti Militari"
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 11 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: Mąkolice
Przyczyna śmierci: poległy
Okoliczności śmierci: Poległ od ciężkiego ognia artyleryjskiego w Mąkolicach.

Według relacji Piotra Bauera, st. bombardiera i zwiadowcy 4 baterii 14 pal:" W nocy z 10/11 września Niemcy rozpoczęli ostrzał artyleryjski naszych stanowisk. Pamiętam do dzisiaj jeden z epizodów żołnierskiej śmierci. W czasie ostrzału ukryłem się przy stogu ze zboża w pobliżu jakieś stodoły. Pociski artyleryjskie padały na stodołę. Kawałki dachówki i drewna spadały na mnie. W stodole tej znajdował się kpt. Zygmunt Lisowski - dowódca 2 baterii - wraz z 4 podoficerami, którego doskonale znałem. Wszyscy zginęli. Zwłoki ich wraz z kolegami wkładałem na podwodę. Kpt. Lisowskiego szczerze żałowaliśmy, był on bowiem dowódcą bardzo lubianym i szanowanym przez żołnierzy." (cyt. za: Bauer, Polak)
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Łęczyca, ul. Kaliska, kwatera wojenna
Lokalizacja grobu: Nr mogiły 348.
Upamiętniony: Tak
Forma upamiętnienia: - Zbiorowa imienna tablica epitafijna kwatery wojennej w Łęczycy;
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Straty korpusu oficerskiego ,Tadeusz Kryska, Londyn 1996, s.238.

Dzieje 14 DP Zygmunt Odrowąż-Zawadzki, Gdańsk 2003, s.136.

"Monitor Polski". Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej. Nr 78. Łódź, 20 sierpnia 1946r., s.2 (dalej: Monitor Polski).

Bauer P., Polak B., 55 Poznański Pułk Piechoty w obronie Ojczyzny we wrześniu 1939 roku, Leszno 1979, s. 138 (dalej: Bauer, Polak).
Uwagi: Monitor Polski: Zygmunt Lisowski, kapitan służby czynnej w 14 p . art. lekkiej w Poznaniu, syn Zygmunta i Marii, urodz. 6.3 .1906 r. w Hucie-Bankowej, pow. Kielce, zaginął na wojnie bez wieści. Żona Emilia Lisowska prosi o zaopatrzenie. Wzywa się wszystkich, którzy posiadają wiadomości o zaginionym, mogące świadczyć o jego istnieniu lub śmierci, aby zawiadomili o tym Starostwo Powiatowe Poznańskie w ciągu trzech miesięcy od daty ogłoszenia obwieszczenia z powołaniem się na znak: Nr In. 14/94. KE-1702.
Ostatnie zmiany: 2013-10-13 05:35:30 przez BlazejK | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Kpt. Zygmunt Lisowski – fragment zbiorowej imiennej tablicy epitafijnej kwatery wojennej w Łęczycy. (fot. Zbigniew Adamas, w dn. 08.09.2011r.)

Komentarze