Karta weterana

Nazwisko: LISOWSKI
Imię #1: Witold
Imię #2: Konstanty
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 23 wrzesień 1900
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres: Francja
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zawodowa służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny:
Rodzaj broni lub służby: Artyleria
Stopień:

kpt. dypl.
Przydział na 1 września 1939: Inne
Jednostka: Dowództwo Okręgu Korpusu Nr I w Warszawie
Funkcja na 1 września 1939: kierownik referatu
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939: oficer Oddziału IV w sztabie armii „Warszawa”
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia: Srebrny Krzyż Zasługi,
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Obecne miejsce spoczynku:
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Życiorys: Ur. 23 IX 1900. Ukończył szkołę średnią. W okresie 1 XII 1919-15 VI 1920 w Szkole Podchorążych Artylerii w Poznaniu. Następnie w grupie kadrowej. Mianowany ppor. sł. st. art. 1 XI 1920 z starszeństwem od 1 VII 1920. Uczestnik wojny polsko-bolszewickiej w 1920 w szeregach 12 pap. Następnie służył w Pułku Artylerii Najcięższej w Warszawie. Do stopnia por. awansowany 1 XI 1924. W latach 1932-1934 słuchacz Wyższej Szkoły Wojennej w Warszawie. Awansowany do stopnia kpt. dypl. sł. st. art. 1 I 1935. Po ukończeniu WSWoj. pełni funkcję kierownika referatu planów w Wydziale Mobilizacji i Uzupełnień w sztabie Dowództwa Okręgu Korpusu Nr I w Warszawie.
Podczas kampanii wrześniowej 1939 oficer Oddziału IV w Dowództwie Armii „Warszawa”. Po kapitulacji Warszawy w niewoli niemieckiej. Przebywał m. in. w oflagu VII a w Murnau. Po uwolnieniu z niewoli 29 IV 1945 pozostał na Zachodzie. Osiadł na stałe we Francji.
Odznaczony: SKZ
Zb. Moszumański. – Z. Kozak. Wojenne Szkoły dla Oficerów Artylerii /1914-1921/Pruszków;
Roczniki oficerskie 1924, 1928, 193;
W. Chocianowicz.W 50-lecie powstania WSWoj. w Warszawie. Londyn 1969.
(inf. Tadeusz Łaszczewski)
http://www.stankiewicz.e.pl/index.php?kat=34&sub=567
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Źródła: Głowacki L., Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej 1939, Warszawa 1985, s. 286.
Uwagi:
Ostatnie zmiany: 2012-01-16 21:44:58 przez BlazejK | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze