Karta poległego

Nazwisko: LIS
Imię #1: EDWARD
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 19 marzec 1908
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość: polska
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, rezerwa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

por.
Przydział na 1 września 1939: 14 DP
Jednostka: 55 pp
Funkcja na 1 września 1939: DOWÓDCA KOMPANII 1, 1 BATALION 55PP
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939: PEŁNIŁ TEŻ OBOWIĄZKI DOWÓCY 3 KOMPANII PO ŚMIERCI POR ADAMA TEOFILA DEBSKIEGO KTÓRY POLEGŁ 09.09.1939 W KTERACH
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 12 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: KOŻLE
Przyczyna śmierci: poległy
Okoliczności śmierci: POLEGŁ OD OSTRZAŁU ARTYLERYSKIEGO WE WSI KOŻLE
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku:
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła:
Uwagi: ZYGMUNT ODROWĄZ-ZAWADZKI ,DZIEJE 14 DP,GDAŃSK 2003,S.56,135
Ostatnie zmiany: 2010-11-27 22:02:59 przez TOMASZ | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze