Karta poległego

Nazwisko: LIEBICH
Imię #1: Adolf
Imię #2: Emil
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 25 luty 1914
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, rezerwa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Kawaleria
Stopień:

ppor.
Przydział na 1 września 1939: Wielkopolska BK
Jednostka: 15 p. uł.
Funkcja na 1 września 1939: Dowódca 2 plutonu szwadronu kolarzy
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 10 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: Sobota
Przyczyna śmierci: poległy
Okoliczności śmierci: Rozbieżne miejsce śmierci. "Natarcie wyruszyło w godzinach rannych 10 września [..]. Na osłonę z kierunku Łowicz poszedł szwadron kolarzy pułku z plutonem samochodów pancernych. [..] 10 września poległ ppor. rez. Andrzej Liebich i pchor. Zygmunt Cygański. Ppor. rez.Maliszewski był ciężko ranny odłamkiem artyleryjskim i zmarł po kilku
dniach w szpitalu w Kutnie." Dzieje 1962, s.182.
" .... odwodowy 3 szwadron 15 p. uł. doszedł do skraju wsi Walewice jako pierwszy i pierwszy też otrzymał intensywny ogień niemieckich karabinów maszynowych. Zginęli przy młynie ppor. A. Liebich i pchor. Z. Cygański." W obronie 1982, s.26.
Pierwotne miejsce spoczynku #1: obok wsi Walewice, przy drodze do Soboty
Data ekshumacji: 1942
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Bielawy, kwatera wojenna
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Lista Strat 15 Pułku Ułanów Poznańskich, Tadeusz Jeziorowski, Poznań 1999.

Dzieje 15 Pułku Ułanów Poznańskich ( 1 Pułku Ułanów Wielkopolskich), red. Paweł Zaremba, Londyn 1962.
15 Pułk Ułanów Poznańskich w obronie Ojczyzny 1919 – 1945. Praca zbiorowa pod redakcją Zdzisława Grota i Bogusława Polaka. Poznań 1982.

Knoll Cz., Matuszewski O., Wielkopolska Brygada Kawalerii, Poznań 1988r., s. 55 - Aneks nr 3 Skład osobowy dowództwa 15 Pułku Ułanów Poznańskich z 1939r.
Uwagi: Wykazywany także pod nazwiskiem Rudolf Libich jako ppor. poległy w 17 p.uł.
Ostatnie zmiany: 2012-05-05 10:51:11 przez BlazejK | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Ppor. Adolf Julian Emil Liebich upamiętniony na imiennej tablicy epitafijnej na mogile zbiorowej w obrębie kwatery wojennej żołnierzy Wojska Polskiego na cm. parafii rzymskokatolickiej pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny i św. Józefa w Bielawach.                    Stan z dn. 14.09.2014 r. (fot. Błażej Kucharski).

Komentarze