Karta weterana

Nazwisko: LEWICKI
Imię #1: Adam
Imię #2: Jan
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 24 grudzień 1895
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zawodowa służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: brak danych
Stopień:

ppłk dypl.
Przydział na 1 września 1939: Inne
Jednostka: Kwatera główna Armii "Poznań"
Funkcja na 1 września 1939: oficer do zleceń sztabu Armii "Poznań"
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej: # od 1914 - w szeregach 3 i 4 pułku piechoty Legionów Polskich na frontach I wojny światowej;
# od XI 1918 - na służbie w Wojsku Polskim;
# 1919-1920 - w stopniu por. sł. st. piech. na stanowisku dowódcy kompanii 4 pp Leg. na wojnie polsko-bolszewickiej, następnie zweryfikowany w stopniu kpt. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 1 VI 1919;
# po 1920 - na różnych stanowiskach w 4 pp Leg.;
# 1 I 1928 - awansowany na stopień mjr.;
# do 1930 - na stanowisku oficera sztabu 4 pp Leg.;
# wiosna 1930 - na stażu w 2 pułku artylerii polowej;
# XI 1930 - X 1932 - jako słuchacz w Wyższej Szkole Wojennej w Warszawie;
# 1 XI 1932 - w stopniu mjr dypl. sł. st. piech. przydzielony do Departamentu Piechoty Ministerstwa Spraw Wojskowych;
VI 1934 - przeniesiony na stanowisko dowódcy batalionu w 74 pułku piechoty w Lublińcu;
# 1 I 1935 - awansowany na stopień ppłk. dypl. sł. st. piech.;
# 1 VII 1935 - przeniesiony na stanowisko zastępcy dowódcy 2 pułku strzelców podhalańskich w Sanoku;
# 1937-1939 - na stanowisku kierownika przedmiotu taktyk broni połączonych w Centrum Wyszkolenia Piechoty w Rembertowie;
# wiosna 1939 - przeniesiony na stanowisko oficera do zleceń sztabu Armii "Poznań";
Odznaczenia: Order Wojenny "Virtuti Militari" kl. V (Krzyż Srebrny nr 6209), Krzyż Niepodległości, Krzyż Walecznych (dwukrotnie), Złoty Krzyż Zasługi
Wrzesień 1939 - szlak bojowy: Wchodząc na osobisty rozkaz gen. Tadeusza Kutrzeby, dowódcy Armii "Poznań", do tzw. ciężkiego rzutu sztabu, w trakcie bitwy nad Bzurą przebywał pod Otwockiem.
Data śmierci: 31 styczeń 1975
Miejsce śmierci:
Obecne miejsce spoczynku:
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Źródła: Bauer P., Polak B., Armia Poznań w wojnie obronnej 1939, Poznań 1982, s. 463.

Głowacki L., Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej 1939, wyd. V popr. i uzup., Warszawa 1985, s. 344.

Tradycja rodzinna (zebr. Wojciech Lewicki, wnuk weterana).

Lewicki Adam Jan - , ppłk dypl., oprac. T. Łaszczewski, GENEALOGIA. Stankiewicze z przyjaciółmi, http://www.stankiewicze.com/index.php?kat=34&sub=567 [dostęp: 8 stycznia 2012].

Uwagi: Po kapitulacji Warszawy trafił do niewoli niemieckiej. Wojnę spędził w oflagach. Po uwolnieniu w 1945 roku powrócił do kraju.
Ostatnie zmiany: 2015-06-23 16:51:33 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze