Karta weterana

Nazwisko: LESIŃSKI
Imię #1: Mieczysław
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Maria
Nazwisko rodowe matki: Kwietniewska
Data urodzenia: 06 czerwiec 1886
Miejsce urodzenia: w Ostrowie Wlkp.
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość: polska
Wykształcenie: wyższe
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zawodowa służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: brak danych
Stopień:

płk lek. wet.
Przydział na 1 września 1939: Inne
Jednostka: Sztab Armii "Poznań"
Funkcja na 1 września 1939: szef Służby Weterynaryjnej Armii "Poznań"
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 1953
Miejsce śmierci:
Obecne miejsce spoczynku:
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Życiorys: Ur. 06 VI 1886 w Ostrowie Wlkp., syn Stanisława /urzędnika/ i Marii z Kwietniewskich. Ukończył w Ostrowie gimnazjum, a następnie Akademię Weterynaryjną w Berlinie. Dyplom uzyskał w 1915. W latach 1900-1905 był członkiem Towarzystwa Tomasza Zana. Od 7 VIII 1914 do 16 XII 1918 służył w armii niemieckiej. Po wybuchu powstania wielkopolskiego 2 II 1919 zgłosił się do dyspozycji Dowództwa Głównego w Poznaniu. Objął wówczas szefostwo weterynaryjne. Następnie przystąpił do organizacji pierwszego szpitala dla koni w Forcie Grollmana. Rozkazem dziennym nr 18 z 22 I 1919 objął opiekę nad końmi w fortach „Prittwitz”, „Radziwiłł”, „Rauch” Winiary /Cytadela/. Dekretem Komisariatu NRL nr 60 z 2 V 1919 mianowany por. lekarzem wet., a dekretem nr 62 z tego samego dnia rtm, a dekretem nr 63 mjr lekarzem wet. Od 15 XI 1919 był szefem Weterynaryjnym DOGen. Zweryfikowany w stopniu mjr lek. wet. z starszeństwem od 1 VI 1919. Następnie w DOK VII w Poznaniu. Był wykładowcą z lecznictwa koni w WP. Autor wielu prac z dziedziny hodowli koni wojskowych. Awansowany do stopnia ppłk lek. wet. 1 I 1930. Szef Komisji Remontowej Nr 4. Po 1933 szef weterynarii DOK VII w Poznaniu. W kampanii wrześniowej 1939 szef służby weterynaryjnej Armii „Poznań”. Brał udział w walkach na szlaku bojowym Armii „Poznań” i w obronie Warszawy. Po kapitulacji Warszawy od 28 IX 1939 w niewoli niemieckiej. Przebywał w oflagu VII A w Murnau. Uwolniony z oflagu 29 IV 1945 powrócił do kraju.
Odznaczony: ZKZ, MN, Medalem za Wojnę 1918-1921.
Zmarł w 1953.
Rocznik oficerski 1924,1928,1932;
R. Rybka – K. Stepan. rocznik oficerski 1939. Kraków 2006;
P. Bauer-B. Polak. Armia Poznań w wojnie obronnej 1939. Poznań 1983;
Słownik biograficzny Powstańców Wielkopolskich. Poznań 2001.
(inf. Tadeusz Łaszczewski)
http://www.stankiewicz.e.pl/index.php?kat=34&sub=567
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Źródła: Bauer P., Polak B., Armia Poznań w wojnie obronnej 1939, Poznań 1982, s. 463 (dalej: Bauer).

Głowacki L., Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej 1939, Warszawa 1985, s. 346 (dalej: Głowacki).
Uwagi: Nazwisko w formie: Lesiński (Bauer) lub Lessiński (Głowacki).
Ostatnie zmiany: 2012-01-09 01:16:32 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze