Karta weterana

Nazwisko: LEGUTKO
Imię #1: Władysław
Imię #2: Józef
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 15 maj 1898
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zawodowa służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

mjr
Przydział na 1 września 1939: 17 DP
Jednostka: 70 pp
Funkcja na 1 września 1939: dowódca II batalionu 70 pp
Przydział po 1 września 1939: Głowacki 1969: w obronie Warszawy - 56 pp;
Funkcja po 1 września 1939: dowódca I baonu/56pp
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia: Głowacki 1969: Krzyż Srebrny Orderu Wojennego "Virtuti Militari" (w listopadzie 1966r. za całokształt walk w kampanii 1939r.), Krzyż Niepodległości, Krzyż Walecznych.
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 01 kwiecień 1970
Miejsce śmierci:
Obecne miejsce spoczynku:
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Życiorys: Ur. 15 V 1898. Ukończył szkołę średnią. Od XI 1918 w WP. Ukończył wojenny kurs szkoły podchorążych. Uczestnik wojny polsko-bolszewickiej 1919-1920. Po wojnie zweryfikowany w stopniu por. sł. st. piech. z starszeństwem od 1 VI 1919. Długoletni oficer 4 psp w Cieszynie, gdzie pełnił różne funkcje m. in. d-cy kompanii, adiutanta. Awansowany do stopnia kpt. sł. st. 1 I 1930. Przeniesiony do 70 pp w Pleszewie, gdzie dowodził kompanią. Po ukończeniu kursu dla dowódców batalionu d-ca II batalionu w 70 pp. Awansowany do stopnia mjr sł. st. 19 III 1938. Podczas kampanii wrześniowej 1939 dowodzi II batalionem 70 pp w składzie 17 DP Armii „Poznań”. Uczestnik walk na szlaku bojowym 70 pp od rejonu koncentracji w okolicach Gniezna, potem walki nad Bzurą oraz w bojach odwrotowych w Puszczy Kampinoskiej, a po przebiciu się do Warszawy bierze udział w jej obronie dowodząc od 23 IX 1939 I baonem 56 pp. Po kapitulacji Warszawy od 28 IX 1939 przebywał w niewoli niemieckiej m. in. w oflagu VII A w Murnau. Po uwolnieniu z oflagu 29 IV 1945 przez wojska amerykańskie przebywał krótko na zachodzie, po czym powrócił do kraju.
Zmarł w kraju 1 IV 1970.
Odznaczony; VM kl. 5 za kampanię wrześniową, KN, KW.
Roczniki oficerskie 1924,1928,1932;
R. rybka – K. Stepan. Rocznik oficerski 1939. Kraków 2006;
L. Głowacki. 17 Wielkopolska Dywizja Piechoty. W kampanii 1939. Lublin 1969;
P. Bauer-B. Polak. Armia Poznań w wojnie obronnej 1939. Poznań 1983.
(inf. Tadeusz Łaszczewski)
http://www.stankiewicz.e.pl/index.php?kat=34&sub=567
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Źródła: Bauer P., Polak B., Armia Poznań w wojnie obronnej 1939, Poznań 1982, s. 475.

Głowacki L., 17 Wielkopolska Dywizja Piechoty w kampanii 1939 roku, Lublin 1969, s. 119, Aneks 1 - s. 150, Aneks 4 - s. 180 (dalej: Głowacki 1969).

Głowacki L., Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej 1939, Warszawa 1985, s. 244 i 300 (dalej: Głowacki - Obrona).
Uwagi: Głowacki 1969, s. 119: " Po południu, kiedy walki zupełnie ustały, mjr Władysław Legutko, dowódca 2 batalionu 70 pp, posuwając się tuż nad brzegiem Wisły szczęśliwie przedostał się do Warszawy, prowadząc ze sobą około plutonu żołnierzy. Niemcy dostrzegli to i bardzo silnie obsadzili sam brzeg Wisły. Dlatego też nocne próby przebicia się dalszych grup żołnierzy brzegiem Wisły nie powiodły się. W czasie tych usiłowań polegli: ppor. rez. Florian Sujak i ppor. rez. Władysław Drewnikowski z 70 pp (pod Burakowem), a do niewoli dostali się: kpt. Eugeniusz Komorski i ppor. rez. Juliusz Mikułowski-Pomorski."

Głowacki 1969, s. 121/122: " 20 - 27 września. [...]. W skład 56 pułku wszedł 1 batalion sformowany 22 września w Centralnym Instytucie Wychowania Fizycznego na Bielanach z żołnierzy, których większość pochodziła z 2 batalionu 69 pp. Ogólny stan batalionu wynosił 730 ludzi, w tym 17 oficerów. [...].
Dowódca 1 batalionu 56 pp - mjr Władysław Legutko (według relacji mjr. W. Legutki z 1963r.)."

Głowacki - Obrona, s. 244: "Na nowym miejscu 25 DP po wcieleniu żołnierzy z 17 DP, części 14 DP, 9 batalionu strzelców i innych zorganizowała dwubatalionowe dwa pułki piechoty, a mianowicie:
- 29 pp [...],
- 56 pp: 1 batalion mjr. Władysława Legutki, b. dowódcy 2 batalionu 70 pp. Gros oficerów i żołnierzy było z 2 batalionu 69 pp, przyprowadzonego do stolicy przez por. rez. Czesława Hawliczka [...]."
Ostatnie zmiany: 2012-07-01 06:51:58 przez BlazejK | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze