Karta poległego

Nazwisko: LECIEJEWSKI
Imię #1: Jan
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 22 grudzień 1907 [1]
Miejsce urodzenia: Słupia Kapitulna, pow. Rawicz
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres: Suchoręcz, pow. Szubin
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Pomorze
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

st. strz. [2]
Przydział na 1 września 1939: 15 DP
Jednostka: baon ON Bydgoszcz [3]
Funkcja na 1 września 1939:
Przydział po 1 września 1939: baon ON "Bydgoszcz"
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej: # 24 VIII 1939 - zmobilizowany do Wojska Polskiego
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy: wraz z baonem ON "Bydgoszcz", m.in. w bitwie nad Bzurą; 18 IX - ranny w m. Kamion, gm. Młodzieszyn, pow. Sochaczew
Data śmierci: 26 październik 1939 [4]
Miejsce śmierci: Chodaków [5]
Przyczyna śmierci: zmarły z ran
Okoliczności śmierci: Ranny 18 września w m. Kamion, gm. Młodzieszyn, pow. Sochaczew, zmarł w szpitalu wojennym, który zorganizowano w budynkach Fabryki Przędzy i Tkanin Sztucznych CHODAKÓW S.A. w Chodakowie (obecnie w granicach miasta Sochaczew, ul. Chodakowska). Placówka, założona przez Wojsko Polskie, po zakończeniu walk funkcjonowała jako szpital jeniecki (Lazaret 2/531 Oddział w Chodakowie).
Pierwotne miejsce spoczynku #1: Chodaków, cmentarz przyfabryczny
Data ekshumacji: 1940
Pierwotne miejsce spoczynku #2: -
Data ekshumacji: -
Pierwotne miejsce spoczynku #3: -
Data ekshumacji: -
Obecne miejsce spoczynku: Sochaczew - Trojanów, Al. 600-lecia, cmentarz wojenny
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony: Tak
Forma upamiętnienia: krzyż betonowy z imienną tabliczką epitafijną na jednej z mogił zbiorowych cmentarza wojennego w Sochaczewie - Trojanowie, Al. 600-lecia
Przedmioty znalezione przy pochowanym: nieśmiertelnik
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły: Członkowie rodziny Jana Leciejewskiego wiadomość o śmierci bliskiego otrzymali z karty pocztowej wysłanej 8 stycznia 1940 r. z Sochaczewa przez dr. Jana Lemańczyka, komendanta szpitala wojennego w Chodakowie. W 1947 r. Kazimiera Leciejewska, zam. w Panigrodziu Nowym, pow. Wągrowiec, wniosła w Sądzie Grodzkim w Szubinie podanie o uznanie Jana Leciejewskiego za zmarłego (sygn. akt Zg. 39/47).
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września A-M, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 408 (dalej: KPŻP).

Biuro Informacji i Poszukiwań PCK, Listy strat, sygn. 7891, Wykaz poległych i zmarłych pochowanych w gminie: Chodaków, oprac. Pełnomocnik P.C.K. na Pow. Sochaczew (rękopis), poz. 105 (dalej: B.Inf., sygn. 7891).

Urząd Miejski w Sochaczewie, teczka: Wykazy osób pochowanych na terenie powiatu, Cmentarz wojskowy w Sochaczewie, Al. 600-lecia (maszynopis), poz. 87 (dalej: UM Sochaczew).

Uznanie za zmarłego i stwierdzenie faktu śmierci, "Obwieszczenia Publiczne. Dodatek do Dziennika Urzędowego Ministerstwa Sprawiedliwości ", 1948, nr 18, s. 4 (dalej: Obw. Publ.).

Kuczma R., W obronie Ojczyzny. Bydgoski Batalion Obrony Narodowej 1939, Bydgoszcz 2000, s. 115, 117, 121 (dalej: Kuczma 2000).

Uwagi:
Przypisy: [1] a) 22 grudnia 1907 (źródło: Obw. Publ.); b) 1907 (źródło: B.Inf., sygn. 7891; Kuczma 2000); c) brak danych (źródło: KPŻP; UM Sochaczew; Kuczma 2000);
[2] a) st. strz. (źródło: B.Inf., sygn. 7891); b) st. szer. (źródło: KPŻP); c) strz. (źródło: UM Sochaczew; Kuczma 2000); d) brak danych (źródło: Obw. Publ.);
[3] a) baon ON "Bydgoszcz" (źródło: B.Inf., sygn. 7891; Kuczma 2000); b) brak danych (źródło: KPŻP; UM Sochaczew; Obw. Publ.);
[4] a) 26 października 1939 (źródło: Obw. Publ.; Kuczma 2000); b) 20 października 1939 (źródło: KPŻP; B.Inf., sygn. 7891); c) wrzesień 1939 (źródło: UM Sochaczew);
[5] a) Chodaków (źródło: KPŻP; B.Inf., sygn. 7891; UM Sochaczew; Kuczma 2000); b) Sochaczew (źródło: Obw. Publ.);
Ostatnie zmiany: 2019-07-31 01:46:22 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Jan Leciejewski, upamiętniony na imiennej tabliczce epitafijnej na jednej z mogił zbiorowych cmentarza wojennego w Sochaczewie - Trojanowie, Al. 600-lecia. Stan z 2005 r. (fot. Marcin Prengowski).Jan Leciejewski (fot. za: Kuczma 2000, s. 117).

Komentarze