Karta weterana

Nazwisko: LECH
Imię #1: Jan
Imię #2: Kazimierz
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia:
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zawodowa służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: brak danych
Stopień:

kpt. dypl.
Przydział na 1 września 1939: 17 DP
Jednostka: Inne jednostki 17 DP
Funkcja na 1 września 1939: oficer operacyjny
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia: Głowacki 1969: Krzyż Walecznych (w listopadzie 1966r. za całokształt walk w kampanii 1939r.)
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 1943
Miejsce śmierci: w Warszawie
Obecne miejsce spoczynku:
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Źródła: Głowacki L., 17 Wielkopolska Dywizja Piechoty w kampanii 1939 roku, Lublin 1969, s. 122, Aneks 1 - s. 142, Aneks 4 - s. 175 (dalej: Głowacki 1969).
Uwagi: 1) Głowacki 1969: " zamordowany przez Niemców."

Głowacki 1969: " Ponadto do punktu zbornego w Cytadeli zgłosili się: kpt. dypl. Jan Lech, kpt. Bohdan Żebrowski, por. Władysław Koluśniewski, por. Marian Bródka, ppor. rez. Józef Szymankiewicz, ppor. rez. Zbigniew Hasiński, ppor. rez. Wacław Zwoliński i ppor. rez. Marian Pisarzewski.”
Ostatnie zmiany: 2012-05-30 09:08:03 przez BlazejK | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze