Karta poległego

Nazwisko: LANGE
Imię #1: Karol
Imię #2: Jerzy
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 24 maj 1908
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Łódź
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

por.
Przydział na 1 września 1939: 10 DP
Jednostka: 30 pp
Funkcja na 1 września 1939: Jarno: dowódca 1 kompanii strzeleckiej
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 21 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: rej. Warszawy
Przyczyna śmierci:
Okoliczności śmierci:
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Warszawa, ul. Młynarska, mogiła zbiorowa
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys: Ur. 24 V 1908. Ukończył szkołę średnią. W latach 1930-1933 w Szkole Podchorążych Piechoty w Ostrowi Maz. – Komorowie. Promowany na stopień ppor. sł. st. piech. 15 VIII 1933 z przydziałem do 30 pp w Warszawie na stanowisko d-cy plutonu. Do stopnia por. awansowany 1 I 1936. Po ukończeniu w Centrum Wyszkolenia Łączności w Zegrzu kursu dla oficerów łączności piechoty pełnił w latach 1937-1939 funkcję z-cy d-cy plutonu łączności 30 pp. W wojnie obronnej we IX 1939 bierze udział na stanowisku d-cy 1 kompanii I batalionu 30 pp w składzie 10 DP. Uczestniczy w walkach z Niemcami na linii obronnej nad rzeką Wartą pod Beleninem, potem w walkach odwrotowych docierając 14 IX 1939 do Warszawy. Następnie broni Warszawy. Poległ w m. Placówka k. Warszawy 21 IX 1939. Pochowany na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie.
Dziennik Personalny MSWoj. Nr 9 z 15 VIII 1933;
R. Rybka – K. Stepan. Rocznik oficerski 1939. Kraków 2006;
W. Jarno. Strzelcy Kaniowscy w latach 1919-1939. W-wa 2004.
(inf. Tadeusz Łaszczewski)
http://www.stankiewicz.e.pl/index.php?kat=34&sub=567
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września A-M, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 405.

Głowacki L., Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej 1939, Warszawa 1985, s. 293. (dalej: Głowacki).

Jarno W., Strzelcy Kaniowscy w latach 1919 – 1939, Warszawa 2004, s. 291/292 (dalej: Jarno).
Uwagi: Głowacki: miejsce śmierci - Placówka.

Jarno: "Wtoku całodziennych walk I batalion 30 pSK i III batalion 29 pSK przestały istnieć. Niedobitki pierwszego z nich nocą z 21 na 22 września dotarły do centrum Warszawy, gdzie weszły w skład formującego sie II batalionu 30 pSK. Całkowite rozbicie batalionu mjr. B. Kamińskiego potwierdził w meldunku ppłk. Stanisław Rutkowski (dowódca 30 pSK) i ppłk. dypl. Walerian Tewzadze (dowódca obrony pododcinka "Północ"), którzy zameldowali o śmierci większości żołnierzy z dowódcą batalionu mjr. B. Kamińskim na czele. Ponadto w walkach polegli m. in.: por. Karol Lange - dowódca 1 kompanii strzeleckiej, por. rez. Wacław Teichfeld - adiutant batalionu (wcześniej drugi adiutant dowódcy pułku), kpt. Tadeusz Rudowski - dowódca 3 kompanii oraz ppor. rez. Stefan Brandmiller - dowódca III plutonu 2 kompanii (zginął w nocy z 19 na 20 września).... ."
Ostatnie zmiany: 2011-12-10 11:11:21 przez BlazejK | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze