Karta poległego

Nazwisko: ŁĄCZNY
Imię #1: Jan
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca: Wawrzyniec
Imię matki: Franciszka
Nazwisko rodowe matki: Ciesielska
Data urodzenia: 3 grudzień 1904
Miejsce urodzenia: Kiełczewo
Rodzeństwo: Pelagia, Władysław
Stan cywilny: żonaty
Małżonek: Stanisława Łączna (z d. Drozda)
Dzieci: Stefan, Janina, Alina
Ostatni adres: Kościan, ul. Grodziska
Narodowość: polska
Wykształcenie:
Zawód: robotnik
Wyznanie: rzymskokatolickie
Tytuł naukowy: brak
Stanowisko: woźny Cukrowni w Kościanie

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, rezerwa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Obrona Narodowa
Stopień:

st. strz. [1]
Przydział na 1 września 1939: Wielkopolska BK
Jednostka: baon ON Kościan
Funkcja na 1 września 1939: szeregowy w 1 kompanii "Kościan"
Przydział po 1 września 1939: baon ON "Kościan"
Funkcja po 1 września 1939: szeregowy w 1 kompanii "Kościan"
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia: odznaka pamiątkowa 55 Poznańskiego Pułku Piechoty (Nr 790 z 20 I 1928 r.)
Wrzesień 1939 - szlak bojowy: wraz z baonem ON "Kościan", m.in. w bitwie nad Bzurą
Data śmierci: 22 wrzesień 1939 [2]
Miejsce śmierci: rej. m. Iłów, gm. Iłów, pow. Sochaczew [3]
Przyczyna śmierci: poległy
Okoliczności śmierci: Poległ w wyniku niemieckiego bombardowania lotniczego w rejonie Iłowa: "W dniu 17 września Niemcy przeprowadzili największe z dotychczasowych uderzenie lotnicze na obszar pomiędzy Iłowem a Bzurą. W rejonie tym nastąpiło skupienie jednostek obydwu armii polskich oraz tyłów, które dążyły do wyznaczonych przepraw na Bzurze. Nalot rozpoczęły bombowce, a za nimi pojawiły się nurkowce atakując bez przerwy do późnych godzin wieczornych. Zniszczeniu uległa większość artylerii, tabory, rozbite i rozproszone zostały oddziały wojskowe. Działaniom lotnictwa sprzyjała piękna słoneczna pogoda, odkryta przestrzeń oraz duże skupienie pomieszanych ze sobą oddziałów. [...] Duże straty w zabitych, rannych i zaginionych miał 55 pułk piechoty. [...] Podobny los spotkał żołnierzy batalionów Obrony Narodowej mobilizowanych przez 55 pułk piechoty. [...] Podobnie jak ich macierzysty 55 pułk piechoty przestały istnieć po ciężkich walkach toczonych w rejonie Iłowa. Z pierwszej kościańskiej kompanii por. Waligóry poległo 9 żołnierzy. Od bomb lotniczych zginęli: kpr. Mieczysław Ciszak, st. strzelec Jan Łączny i strzelec Czesław Banach. Przy stanowisku karabinu maszynowego poległ kpr. Piotr Jankiewicz, a ciężko ranny strzelec Franciszek Witkiewicz zmarł w szpitalu w Łodzi. W tym samym szpitalu zmarł na skutek odniesionych ran strzelec Józef Kaczor. W bezimiennych grobach pochowani są także: strzelec Hieronim Smok (ordynans dowódcy batalionu ON "Kościan"), strzelec Czesław Chudziński i strzelec Antoni Klemenski. Z 3 kompanii czempińskiej poległ między innymi kpr. Władysław Dudziak" (Bauer, Polak 1979, s. 126-127).
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Nieznane miejsce pochówku
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony: Tak
Forma upamiętnienia: 1) Tablica pamiątkowa ku czci pracowników Cukrowni w Kościanie poległych i pomordowanych w latach II wojny światowej wmurowana w ścianę dawnego gmachu zakładu (odsłonięta 14 września 1947 r.);

2) Tablica pamiątkowa ku czci żołnierzy 1 kompanii Batalionu Obrony Narodowej "Kościan" poległych w obronie Ojczyzny we wrześniu 1939 r. wmurowana w ścianę ratusza w Kościanie (odsłonięta w 1979 r.);
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys: Jan Łączny urodził się 3 grudnia 1904 roku w Kiełczewie jako syn Wawrzyńca i Franciszki z Ciesielskich małżonków Łącznych. Od urodzenia mieszkał w Kiełczewie, które łączyło się bezpośrednio z Kościanem. Pojął za żonę Stanisławę z Drozdów, która urodziła mu troje dzieci: najstarszego Stefana, Janinę oraz najmłodszą Alinę. Pracował jako woźny w Cukrowni w Kościanie oraz zajmował się rodziną. 24 sierpnia 1939 roku został zmobilizowany do Kościańskiego Batalionu Obrony Narodowej. Jeszcze 3 września przyjechał do domu, aby pożegnać się z rodziną. Wkrótce potem wraz ze swoim oddziałem wyruszył na wschód, biorąc m.in. udział w bitwie nad Bzurą. Poległ w rejonie Iłowa w powiecie Sochaczew.
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły: Odkąd Jan Łączny nie powrócił z wojny, jego małżonka czyniła bezskuteczne starania o ustalenie jego losów, m.in. za pośrednictwem Czerwonego Krzyża. Wobec braku jakichkolwiek wieści, w 1947 r. wniosła w Starostwie Powiatowym w Poznaniu podanie o uznanie męża za zaginionego i przyznanie zaopatrzenia po nim (sygn. akt In. 14/77). Po kilkudziesięciu latach ponowną próbę odnalezienia miejsca spoczynku zaginionego podjęła jego prawnuczka Marta Tomaszyk. Niestety, poszukiwania wszczęte na jej wniosek w Biurze Informacji i Poszukiwań PCK nie przyniosły oczekiwanych rezultatów.
Źródła: Ogłoszenia władz administracyjnych: Uznanie za zaginionego w sprawie zaopatrzenia inwalidzkiego: Starostwo Powiatowe w Poznaniu, "Monitor Polski", R. XXVI, 1947, Nr 76, s. 9 (dalej: M.P.).

Bauer P., Polak B., 55 Poznański Pułk Piechoty w obronie Ojczyzny we wrześniu 1939 roku, Leszno 1979, s. 127 (dalej: Bauer, Polak 1979).

Bauer P., Batalion Obrony Narodowej "Kościan" w 1939 roku, Kościan 1989, Załącznik nr 2 - s. 85 (dalej: Bauer 1989).

Urząd Stanu Cywilnego w Kościanie, Odpis skrócony aktu zgonu Jana Łącznego, z 23 marca 2012 r. (dalej: USC Kościan).

Archiwum rodzinne / rodzinna tradycja (zebr. Marta Tomaszyk, prawnuczka poległego).

Uwagi: 1) Imię ojca: Wawrzyniec (USC Kościan, Bauer 1989, tradycja rodzinna), Wawrzyn (M.P.);
Przypisy: [1] a) st. strz. (źródło: Bauer, Polak 1979); b) st. szer. (źródło: M.P.; archiwum rodzinne); c) strz. rez. (źródło: Bauer 1989);
[2] a) "poległ ok. 22 września" (źródło: Bauer 1989); b) 17 września 1939 (źródło: Bauer, Polak 1979); c) 8 maja 1946 - data umowna (źródło: USC Kościan);
[3] "w rejonie Iłowa" / "w okolicach Iłowa" (źródło: Bauer, Polak 1979 / Bauer 1989)
Ostatnie zmiany: 2021-06-25 11:02:41 przez martatomaszyk | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Jan Łączny jako żołnierz Kościańskiego Batalionu Obrony Narodowej (fot. za: P. Bauer, Batalion Obrony Narodowej "Kościan" w 1939 roku, Kościan 1989, ryc. 58; udostępnił: Eligiusz Kwiatkowski).Jan Łączny upamiętniony na tablicy pamiątkowej ku czci żołnierzy 1 kompanii Kościańskiego Batalionu Obrony Narodowej  poległych w obronie Ojczyzny we wrześniu 1939 r. wmurowanej w ścianę ratusza w Kościanie (fot. za: P. Bauer, Batalion Obrony Narodowej "Kościan" w 1939 roku, Kościan 1989, ryc. 54; udostępnił: Eligiusz Kwiatkowski).Dyplom odznaki pamiątkowej 55 Poznańskiego Pułku Piechoty przyznany st. szer. Janowi Łącznemu 22 stycznia 1928 r. (dok. ze zb. rodzinnych).Legitymacja odznaki pamiątkowej 55 Poznańskiego Pułku Piechoty przyznana st. szer. Janowi Łącznemu 20 stycznia 1928 r. (dok. ze zb. rodzinnych).Okoliczności śmierci st. strz. Jana Łącznego odnotowane na jednej ze stron opracowania P. Bauera, B. Polaka, 55 Poznański Pułk Piechoty w obronie Ojczyzny we wrześniu 1939 roku, Leszno 1979 (udostępnił: Eligiusz Kwiatkowski).Kościan, ok. 1939 r. Jan Łączny w towarzystwie żony Stanisławy i dzieci (stojących od lewej: Aliny, Stefana i Janiny) na krótko przed ich opuszczeniem i wyruszeniem na wojnę (fot. ze zb. rodzinnych).Fragment odpisu skróconego aktu zgonu Jana Łącznego wydanego 23 marca 2012 r. przez Urząd Stanu Cywilnego w Kościanie (dok. ze zb. rodzinnych).Fragment odpisu skróconego aktu zgonu Jana Łącznego wydanego 23 marca 2012 r. przez Urząd Stanu Cywilnego w Kościanie (dok. ze zb. rodzinnych).

Komentarze

Chciałabym dowiedzieć się skąd ma Pan te informacje o moim pradziadku?? Razem z Babcią (córką Jana ŁĄCZNEGO) chciałybyśmy się dowiedzieć czegoś więcej. Proszę o pomoc.

dodany przez: martatomaszyk, 2012-01-27

Źródłem, które posłużyło jednemu z użytkowników Portalu do zamieszczenia biogramu strz. Jana Łącznego, jest zacytowane opracowanie Piotra Bauera dotyczące Batalionu Obrony Narodowej "Kościan". Informacje, które mogą być Pani przydatne w dalszych poszukiwaniach, przesłaliśmy na adres e-mail podany podczas rejestracji na Portalu.

dodany przez: redakcja, 2012-01-28

Serdeczne dzięki!

dodany przez: martatomaszyk, 2012-01-29

Szanowna Pani, Nie wiem dlaczego usunęła Pani z biogramu st. strz. Jana ŁĄCZNEGO informację, którą zamieściłem, a dotyczącą miejsca jego urodzenia, tzn. Kiełczewa w powiecie kościańskim. Informacja ta pochodzi z zacytowanego przeze mnie źródła, czyli z Monitora Polskiego Nr 76 z 1947 r. Informacja ta znalazła się w cytowanym Monitorze Polskim za sprawą żony Jana ŁĄCZNEGO, Stanisławy ŁĄCZNEJ, która starała się o zaopatrzenie po zaginionym bez wieści w kampanii wrześniowej mężu. Jestem przekonany, że żona jest jedną z bardziej kompetentnych osób w kwestiach dotyczących danych osobowych własnego męża. Ponadto, w tym samym źródle znajduje się informacja, że ojcem Jana ŁĄCZNEGO był Wawrzyn, a nie Wawrzyniec. Są to dwa różne imiona, aczkolwiek pierwsze z nich, niegdyś dosyć popularne, dzisiaj już jednak niespotykane. Obie te kwestie, jak widzę sporne, można łatwo rozstrzygnąć. Jako prawnuczka Jana ŁĄCZNEGO, może zwrócić się Pani z wnioskiem do Urzędu Stanu Cywilnego właściwego dla miejscowości Kiełczewo, o wydanie aktu urodzenia i ewentualnie aktu zgonu, jeśli zapadł wyrok sądu uznający śmierć Jana ŁĄCZNEGO. Oczywiście musi Pani udowodnić swoje pokrewieństwo z osobą, o której dane sie Pani ubiega, ale myślę, że z tym nie powinno byc problemu. Wprawdzie księgi urodzeń przechowywane są w USC przez sto lat, a następnie trafiają do archiwum wojewódzkiego, ale nie stanowi to przeszkody, aby wymagane dokumenty otrzymać za drobną opłatą. Jeśli jest Pani zainteresowana skanem strony dotyczącej Jana ŁĄCZNEGO z ww. Monitora Polskiego, na który się powołuję, proszę podać adres e-mail, a chętnie podzielę się z Panią podzielę tą wiedzą. Życzę wielu sukcesów w gromadzeniu informacji dotyczących pradziadka!

dodany przez: Elek, 2012-03-02

Miejsce urodzenia widocznie przypadkiem usunęłam. Jeśli chodzi o imię ojca Jana ŁĄCZNEGO, zmieniłam ponieważ takie informacje uzyskałam od córki Jana ŁĄCZNEGO. Ale ma Pan rację jak tylko będę miała chwilkę czasu odwiedzę USC i będę miała wiarygodne dane. A to, że Pan wątpi w moje pokrewieństwo z Janem ŁĄCZNYM obraża mnie i moją rodzinę.

dodany przez: martatomaszyk, 2012-03-05

Proszę wybaczyć źle odczytałam Pana treść komentarza.

dodany przez: martatomaszyk, 2012-03-05

Panie Elku proszę o skan strony dotyczącej Jana ŁĄCZNEGO z Monitora Polskiego na adres matomaszyk@gmail.com

dodany przez: martatomaszyk, 2012-03-13

Cyfrową wersję interesującego Panią numeru "Monitora Polskiego" można pobrać ze strony internetowej Rządowego Centrum Legislacji - www.rcl.gov.pl.

dodany przez: redakcja, 2012-03-13