Karta weterana

Nazwisko: LACHCIK
Imię #1: Józef
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia:
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz,
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Kawaleria
Stopień:

plut. [1]
Przydział na 1 września 1939: Podolska BK
Jednostka: 14 p. uł.
Funkcja na 1 września 1939: dowódca drużyny pioniersko-przeciwgazowej
Przydział po 1 września 1939: 14 p. uł.
Funkcja po 1 września 1939: dowódca drużyny pioniersko-przeciwgazowej
Przebieg służby wojskowej: 5-19 VI 1939 - na dwutygodniowej koncentracji drużyn pioniersko-przeciwgazowych Podolskiej BK w rej. Niżniowa nad Dniestrem (wraz z 5 ułanami 14 p. uł.);
Odznaczenia: Krzyż Walecznych
Wrzesień 1939 - szlak bojowy: wraz z 14 p. uł.
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Obecne miejsce spoczynku:
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Źródła: Rozdżestwieński P. M., Ułani Jazłowieccy. Zarys działań pierwszego rzutu 14. pułku ułanów Jazłowieckich w kampanii wrześniowej 1939 roku, Warszawa 2008, s. 24, Aneks 1 - s. 175, Aneks 4 - s. 186 (dalej: Rozdżestwieński 2008).

Uwagi:
Przypisy: [1] a) plut. (źródło: Rozdżestwieński 2008, Aneks 1 - s. 175); b) kpr. (źródło: Rozdżestwieński 2008, s. 24, Aneks 4 - s. 186);
Ostatnie zmiany: 2014-01-14 14:56:28 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze