Karta poległego

Nazwisko: KURNATOWSKI
Imię #1: Stanisław
Imię #2: Maria
Imię #3: Józef
Pseudonim:
Imię ojca: Zygmunt Ignacy
Imię matki: Maria
Nazwisko rodowe matki: Mielżyńska
Data urodzenia: 18 lipiec 1916
Miejsce urodzenia: Przysieka Stara
Rodzeństwo: Maria, Emilia Eleonora, Eleonora, Konstancja, Andrzej, Adam Gabriel, Józef, Zygmunt Maria Stanisław, Maciej Zbigniew.
Stan cywilny: kawaler
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość: polska
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zawodowa służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Kawaleria
Stopień:

ppor.
Przydział na 1 września 1939: Wielkopolska BK
Jednostka: 17 p. uł.
Funkcja na 1 września 1939: Dowódca 2 plutonu w 4 szwadronie.
Przydział po 1 września 1939: 17 p. uł.
Funkcja po 1 września 1939: Dowódca 2 plutonu w 4 szwadronie.
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia: Srebrny Krzyż Orderu Virtuti Militari kl.V
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 10 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: Walewice
Przyczyna śmierci: zmarły z ran
Okoliczności śmierci: "Zdobywali zagrodę po zagrodzie.[...].Nagle na 4 szwadron wpadły, jedna po drugiej, dwie grupy Niemców wycofujących się z krzyżówki.[....]. Kurnatowski, pochłonięty zwalczaniem pierwszej grupy, dostał się w ogień drugiej: trafiła go cała seria z pistoletu maszynowego, wystrzelona bardzo blisko z boku.[...].Nadbiegł por. Stankiewicz i chwycił Stasia za rękę: " - Spisałeś się , wspaniale..."- Kurnatowski uśmiechnął się.... Tak skończyło się jego młode życie. Sczaniecki i Kurnatowski, bliscy krewni, spoczywają obok siebie na cmentarzu w Sobocie." - wspomina por. Wojciech Chełkowski - adiutant pułku. Piotr Bauer Bogusław Polak - "Armia Poznań w wojnie obronnej 1939". Poznań 1983 str.293 -294..
Inna relacja - "Resztki niedobitków broniły się zaciekle mimo beznadziejnej sytuacji, z reguły nie dając się brać do niewoli. Za dnia, w walce z tymi "resztkami", ppor.Stanisław Kurnatowski z 4 szwadronu próbował wziąć trzech niemieckich żołnierzy do niewoli.
- Hande hoch! - zawołał zbliżając się do otoczonych.
Podnieśli ręce. Jeden z nich, ranny podoficer, trzymał w podniesionej ręce pistolet. Kurnatowski ze swoimi ułanami zbliżył się do nich. Gdy był tuż przy nich, podoficer błyskawicznie opuścił rękę i wystrzelił dwa razy z pistoletu, zabijając Kurnatowskiego." - wspomina Zygmunt Konrad Nowakowski, oficer zwiadowczy w 2 baterii 7 dak; Edmund Makowski - wybór "Wrześniowe dni klęski dni chwały", Poznań 1989 - str.205 i 206.
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Sobota, mogiła zbiorowa
Lokalizacja grobu: Po prawej stronie od głównej alei, przy cmentarnym murze.
Upamiętniony: Tak
Forma upamiętnienia: Tablica epitafijna na mogile.
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje: „ Ze wspomnień Elżbiety Sczanieckiej i Wojciecha Chełkowskiego. .…Stanisław Kurnatowski, w przeciwieństwie do szwagra – Szczanieckiego, był znacznie niższy i drobniejszej budowy. Miał dziecięcy wygląd. W 17 PUW nie było młodszego oficera. Dowodził zaporowym plutonem 4 szwadronu. On również zlikwidował niemiecką załogę ckm. Kiedy podszedł do rannego niemieckiego oficera, żeby odebrać broń i odesłać go do punktu sanitarnego, został śmiertelnie przez niego postrzelony. Tych szwagrów, jeszcze żywych odniesiono do pałacu Jadwigi Grabińskiej, gdzie jej pracownice opatrywały im rany, ale w niedługim czasie , prawie równocześnie obydwaj zmarli z wykrwawienia.” Kazimierz Perzyna – „ Między Piątkiem a Sobotą”. Tom V. Łódź 2009, str.126 – 127.
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Wykaz poległych i pochowanych żołnierzy w kwaterze wojennej w Bielawach - Łódzki Urząd Wojewódzki, Referat ds. Dziedzictwa Kulturowego i Ochrony Pamięci Narodowej.

Piotr Bauer Bogusław Polak - "Armia Poznań w wojnie obronnej 1939". Poznań 1983.

Edmund Makowski - wybór "Wrześniowe dni klęski dni chwały", Poznań 1989.

Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września A-M, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s.397.

Czesław Knoll, Olgierd Matuszewski - "Wielkopolska Brygada Kawalerii". Poznań 1988r., s.59 - Aneks 7 Lista wiadomych poległych żołnierzy Wielkopolskiej Brygady Kawalerii w latach 1939 - 1945. 17 Pułk Ułanów Wielkopolskich im. Króla Bolesława Chrobrego.
Uwagi: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września A-M, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s.397 - błędnie podano miejsce pochówku.
Pan por. Stanisław Kurnatowski spoczywa na cmentarzu parafialnym w Sobocie, w jednej mogile z por. Józefem Marią Sczanieckim - po prawej stronie od głównej alei, przy cmentarnym murze.
Żona porucznika Józefa Sczanieckiego - Elżbieta (z d. Kurnatowska) była kuzynką porucznika Kurnatowskiego.
Ostatnie zmiany: 2011-08-08 23:05:43 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Stanisław Kurnatowski upamiętniony na płycie nagrobnej mogiły zbiorowej na cm. parafialnym w Sobocie. Stan z dn. 12. 05. 2011 r. (fot. Tomasz Fijałkowski).

Komentarze