Karta poległego

Nazwisko: KUREŃ
Imię #1: Jan
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca: Jakub
Imię matki: Marianna
Nazwisko rodowe matki: z domu Olszowy
Data urodzenia: 07 październik 1910
Miejsce urodzenia: Jata gmina Jeżewo powiat Nisko
Rodzeństwo:
Stan cywilny: żonaty
Małżonek: Marianna z domu Szydłowska /1908 r.-2002 r./
Dzieci: Krystyna /ur. 1935 r./ Miroslawa /ur. 1936 r./ i
Jan /ur. 1938 r./
Ostatni adres: Tur powiat Szubin
Narodowość: polska
Wykształcenie: zawodowe
Zawód: mistrz piekarski
Wyznanie: rzymskokatolickie
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, rezerwa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Pomorze
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

kpr.
Przydział na 1 września 1939: 4 DP
Jednostka: 14 pp
Funkcja na 1 września 1939:
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej: Zmobilizowany do Armii Pomorze w dniu 6 sierpnia 1939 r. i z wojny już nie wrócił. Na początku września 1939 r. Jan Kureń uzyskał awans z kaprala na wyższy stopień. Działania bojowe jednostki w tym czasie, uniemożliwiły ująć tego faktu w Jego dokumentacji. Spowodowało to także, że nie dokonano zmian stopnia na mundurze wojskowym Jana Kurenia.
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 17 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: Osiek[*], gm. Kocierzew(przy granicy z gm, Kiernozia)
Przyczyna śmierci: poległy
Okoliczności śmierci:
Pierwotne miejsce spoczynku #1: Mogiła polowa pod Osiekiem
Data ekshumacji: czerwiec 1940
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Kiernozia, cmentarz wojenny
Lokalizacja grobu: Mogiła nr 101, sektor 2(B), kwatera 20
Upamiętniony: Tak
Forma upamiętnienia: Tablica epitafijna na symbolicznym krzyżu mogiły - B 33
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku: "Ogółem na terenie gminy Kiernozia znajdowało się ok. 15[13] mogił zbiorowych, w których było pochowanych co najmniej dwóch żołnierzy i 8[10] mogił pojedynczych. ...Dwie mogiły znajdowały się... ...na terenie sąsiedniej gminy w miejscowości Osiek. Ze wszystkich mogił przetransportowano na cmentarz[w Kiernozi] 134. żołnierzy poległych we wrześniu 1939r.
...Ekshumacja trwała łącznie 7 dni[od 2 do 7 VI 1940r.] i zakończona została 7 czerwca 1940r."(S. Pełka - „ROCZNIKI ŁOWICKIE” Tom VII, Łowicz 2009, s.147, 148,149,150.)
Poszukiwania mogiły: "Praca nasza polegała na odszukaniu i oznaczeniu na mapce grobów znajdujących się w terenie. Każdy z nas posiadał kopię mapki... Jeździliśmy... każdy w swoim rejonie - i pytaliśmy ludzi, gdzie znajdują się mogiły żołnierzy polskich. ...przeprowadzaliśmy wywiady z mieszkańcami danej wsi... Pytania: 1. Ilu żołnierzy pochowanych jest w mogile? 2. W jakich okolicznościach zginęli? 3. W jakim dniu polegli? ...nie potrzebowaliśmy okazywać otrzymanych od PCK pism..."(S. Pełka - „ROCZNIKI ŁOWICKIE” Tom VII, Łowicz 2009, s.143, 144.)
Źródła: - Wykaz żołnierzy pochowanych na cmentarzu wojennym w Kiernozi, wg aktualizacji z 2003r.(uzyskany dzięki uprzejmości Urzędu Gminy w Kiernozi) - kserokopia;
- „ROCZNIKI ŁOWICKIE” Tom VII, Łowicz 2009, s.143, 144, 147, 148,149,150
Uwagi: - pierwotnie w dokumentacji zapisane było nazwisko "KOREN(Ń)"(Źródło: jw.);

- [*]Wg Źródła: „KWARTALNIK HISTORYCZNY” - NR 4(27), red. M. Wojtylak, 30 XII 2009, art.: Marek Wojtylak, „Paciorki pogrzebowego różańca”(„Łowiczanin.info”, Łowicz 2009) - opis fotografii z ekshumacji zamieszczonej poniżej w pamiątkach: „Poświęcenie zwłok polskich żołnierzy w Osieku, lipiec 1942r.[…].;

- Sąd Grodzki w Szubinie Postanowieniem z dnia 7 grudnia 1946 r. /znak Zg.37/46/stwierdził, że Jan Kureń poległ w dniu 22.09.1939 r. Przesłuchany na tą okoliczność świadek Franciszek A. zeznał, że Jan Kureń podczas natarcia pod Chodeczem stracił lewą rękę. Sąd powołał się również na pismo Czerwonego Krzyża, mówiące o ranie szarpanej lewego ramienia. Przypuszczalnie Jan Kureń jako ciężko ranny był transportowany na wschód wraz z wycofującym się wojskiem. Odległość pomiędzy Chodeczem, gdzie został ranny, a miejscem śmierci w linii prostej wynosi około 60 km. Wątpliwość budzi data śmierci. W wyżej podanym postanowieniu Sadu podano datę 22.09.1939 r., a w niniejszej karcie poległego -17.09.1939 r. Przebieg działań wojennych we wrześniu 1939r. wskazuje, ze bliższa prawdy jest data podana w karcie poległego.;
Ostatnie zmiany: 2011-06-02 10:09:33 przez BlazejK | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Fotografia archiwalna z miejsca ekshumacji w miejscowości Osiek (2-7 czerwca 1940 r.). Wśród ekshumowanych żołnierzy trumna z ciałem kaprala Jana Kurenia - posiada nr 101. Fotografia ze zbiorów rodzinnych (z Osieka).Sąd Grodzki w Szubinie, Postanowieniem z dnia 7 grudnia 1946 r. /znak Zg. 37/46/ stwierdzil, że Jan Kureń poległ dnia 22.09.1939 r. Przesluchany na tą okoliczność swiadek Franciszek A. zeznał, że Jan Kureń podczas natarcia pod Chodeczem stracił lewą rękę. Sąd powołał się również na pismo Czerwonego Krzyza, mówiace o ranie szarpanej lewego ramienia. Przypuszczalnie J. Kureń jako ciężko ranny był transportowany na wschód wraz wycofującym się wojskiem. Odległość pomiędzy Chodeczem, gdzie został ciężko ranny, a Osiekiem - miejscem smierci w linii prostej wynosi około 60 km. Wątpliwość budzi również data śmierci. W wyżej podanym postanowieniu Sądu podano datę smierci 22.09.1939 r., a niniejszej karcie poległego - 17.09.1939 r. Można przyjąć, że we wrześniu 1939 r. takie pomylki były dopuszczalne.
    syn JanZdjęcie ślubne Jana Kurenia z Marianną Szydłowską z 1934 r.Zdjęcie ślubne Jana Kurenia z Marianną Szydłowską z 1934 r.Zdjęcie legitymacyjne Jana Kurenia również z 1934 r.Zdjęcie Jana Kurenia z odbywanej zasadniczej służby wojskowej lub ćwiczeń wojskowych z 1933 r. (rok podany na odwrocie zdjęcia).Zdjęcie Jana Kurenia z odbywanej zasadniczej służby wojskowej lub ćwiczeń wojskowych z 1933 r. (rok podany na odwrocie zdjęcia).

Komentarze

Czy dobrze myślę, że wczorajsze uzupełnienie biogramu bohatera pochodzi od rodziny poległego? To bardzo cenne i ważne wiadomości. Pozdrawiam

dodany przez: Saluda, 2011-03-23

Tak - informacje te uzupełnił użytkownik będący krewnym poległego.

dodany przez: redakcja, 2011-03-23