Karta poległego

Nazwisko: KUNDA
Imię #1: Piotr
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 3 wrzesień 1897
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres: Włocławek
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zawodowa służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Pomorze
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

mjr [1]
Przydział na 1 września 1939: 4 DP
Jednostka: 14 pp
Funkcja na 1 września 1939: dowódca I batalionu
Przydział po 1 września 1939: 14 pp
Funkcja po 1 września 1939: dowódca I batalionu, dowódca improwizowanej grupy złożonej z rozbitków z 14 pp, kilkudziesięciu kawalerzystów i żołnierzy I dyonu 16 pal (w walkach odwrotowych)
Przebieg służby wojskowej: # 1919-1920 - na wojnie polsko-bolszewickiej;
# 3 V 1922 - zweryfikowany w stopniu por. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 1 VI 1919 r. (lokata 1701.) i przydziałem do 14 pułku piechoty we Włocławku;
# 1923 - odnotowany w stopniu por. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 1 VI 1919 r. (lokata 1521.) i przydziałem do 45 pułku piechoty w Równem;
# 1924 - odnotowany w stopniu por. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 1 VI 1919 r. (lokata 660.) i przydziałem do 45 pp;
# z dniem 1 I 1928 - awansowany na stopień kpt. sł. st. piech.;
# 1928 - odnotowany w stopniu kpt. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 1 I 1928 r. (lokata 50.) i przydziałem do 21 pułku piechoty w Warszawie;
# 1930 - odnotowany w stopniu kpt. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 1 I 1928 r. (lokata 44./1556.) i przydziałem do 21 pp;
# 1932 - odnotowany w stopniu kpt. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 1 I 1928 r. (lokata 39.) i przydziałem do 21 pp;
# po 1932 - ukończył kurs dowódców batalionu w Centrum Wyszkolenia Piechoty w Rembertowie;
# 27 IV 1933 - przydzielony na stanowisko dowódcy 2 kompanii w batalionie KOP "Wołożyn" ze składu Brygady KOP "Nowogródek";
# 1 VII 1933 - odnotowany w stopniu kpt. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 1 I 1928 r. (lokata 37.) i przydziałem do Korpusu Ochrony Pogranicza;
# 21 IX 1933 - wyznaczony na stanowisko dowódcy kompanii szkolno-strzeleckiej (przemianowanej 2 kompanii) batalionu KOP "Wołożyn";
# 21 III 1934 - mianowany prezesem Rady Nadzorczej Spółdzielni batalionu KOP "Wołożyn";
# z dniem 24 XI 1934 - przesunięty na stanowisko referenta do spraw wyszkolenia w dowództwie pułku KOP "Wołożyn";
# 5 VI 1935 - odnotowany w stopniu kpt. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 1 I 1928 r. (lokata 33.) i przydziałem do Korpusu Ochrony Pogranicza;
# 9 VI 1936 - wyznaczony na stanowisko dowódcy kompanii szkolnej strzeleckiej w Centralnej Szkoły Podoficerskiej KOP w Osowcu;
# 30 VII 1936 - wyznaczony przez dowódcę CSP KOP na członka komisji odbiorczej filmu wyszkoleniowego pt. "Patrol";
# 18 III - 26 VII 1937 - na stanowisku pełniącego obowiązki komendanta CSP KOP;
# z dniem 19 III 1937 - awansowany na stopień mjr. sł. st. piech.;
# od 19 III 1937 - na stanowisku komendanta garnizonu Osowiec;
# 19 IV 1937 - mianowany zastępcą komendanta CSP KOP;
# z dniem 20 XI 1937 - po powrocie z urlopu wypoczynkowego odszedł z CSP KOP na stanowisko dowódcy batalionu w 14 pułku piechoty we Włocławku;
# 16 III 1938 - odnotowany w stopniu mjr. sł. st. piech. z przydziałem na okres wiosenny 1938 r. na stanowisko dowódcy I batalionu 14 pp;
# 26 V 1939 - odnotowany w stopniu mjr. sł. st. piech. z przydziałem na stanowisko dowódcy I batalionu 14 pp;
Odznaczenia: Order Wojenny "Virtuti Militari" kl. V (Krzyż Srebrny nr 11900, 25 VII 1947 r., pośmiertnie), Srebrny Krzyż Zasługi, odznaka pamiątkowa Korpusu Ochrony Pogranicza (25 XI 1935 r.)
Wrzesień 1939 - szlak bojowy: wraz z 14 pp, m.in. w bitwie nad Bzurą, walkach odwrotowych w Puszczy Kampinoskiej, wreszcie w walkach pod Łomiankami
Data śmierci: 22 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: Łomianki
Przyczyna śmierci: zmarły z ran
Okoliczności śmierci: Zmarł z ran (CAW, sygn. II/1/16) odniesionych przy próbie przebicia się przez pierścień okrążenia Warszawy w rejonie Łomianek (Stankiewicze.com).
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Kiełpin, kwatera wojenna
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września A-M, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 395.

Centralne Archiwum Wojskowe w Warszawie, sygn. II/1/16, Dziennik bojowy z wojny polsko-niemieckiej 1939 roku prowadzony przez adiutanta 14 p.p. kpt. Kozińskiego Józefa (rękopis), s. 61, 62 (dalej: CAW, sygn. II/1/16).

Archiwum Straży Granicznej w Szczecinie, Brygada KOP "Nowogródek"; Centralna Szkoła Podoficerska KOP.

Badania własne (Rafał Michalak).

Lista starszeństwa oficerów zawodowych. Załącznik do Dz. Pers. 13/22, Warszawa 1922, s. 101.

"Rocznik Oficerski", 1923, s. 257, 436.

"Rocznik Oficerski", 1924, s. 237, 379.

"Rocznik Oficerski", 1928, s. 37, 223.

Lista starszeństwa oficerów zawodowych piechoty (c.d.), "Przegląd Piechoty", R. III, 1930, z. 9, s. 110.

"Rocznik Oficerski", 1932, s. 64, 551.

Lista starszeństwa oficerów zawodowych piechoty: 1 lipiec 1933 r. Dodatek bezpłatny dla prenumeratorów "Przeglądu Piechoty", Warszawa 1933, s. 63.

Lista starszeństwa oficerów zawodowych piechoty: 5 czerwiec 1935 r. Dodatek bezpłatny dla prenumeratorów "Przeglądu Piechoty", Warszawa 1935, s. 61.

Kraiński I., Pekról J., 14 Pułk Piechoty, Warszawa 1992 [Zarys historii wojennej pułków polskich w kampanii wrześniowej, z. 14], s. 34.

Kryska-Karski T., Straty Korpusu Oficerskiego 1939-1945, Londyn 1996, s. 220 (dalej: Kryska-Karski 1996).

Ciesielski Z., Dzieje 14 Pułku Piechoty w latach 1918-1939, Toruń 2008, s. 136, 178, 191, 194, 201, 203, 215, 227, 228, 229, Zał. nr 12 - s. 297, Zał. nr 13 - s. 299, Zał. nr 14 - s. 307-308, Zał. nr 15 - s. 325 (dalej: Ciesielski 2008).

Martyrologia Ludności Powiatu Włocławskiego 1939-1945, oprac. R. S. Sobczak, http://martyrologia.wloclawek.pl/miasto-wloclawek [dostęp: 19 III 2017].

Kunda Piotr - , mjr piech., oprac. T. Łaszczewski, GENEALOGIA. Stankiewicze z przyjaciółmi, http://www.stankiewicze.com/index.php?kat=34&sub=566 [dostęp: 11 VII 2011] (dalej: Stankiewicze.com).

Uwagi:
Przypisy: [1] Ppłk, awansowany pośmiertnie (źródło: Kryska-Karski 1996; Ciesielski 2008, Zał. 14 - s. 308)
Ostatnie zmiany: 2023-02-11 00:22:56 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Odznaka pułkowa 14 pp (źródło: http://www.wne.uw.edu.pl/pracownia_informatyczna/wrylski/odznaki/panasiuk/pie/14pp.jpg).Mjr Piotr Kunda (fot. ze zb. Mariana Ropejki).

Komentarze