Karta poległego

Nazwisko: KULIGOWSKI
Imię #1: Ludwik
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim: -
Imię ojca: Jan
Imię matki: Teofila
Nazwisko rodowe matki: Grubińska
Data urodzenia: 17 kwiecień 1915
Miejsce urodzenia: Nawra
Rodzeństwo: 6 sióstr i 3 braci
Stan cywilny: kawaler
Małżonek: -
Dzieci: -
Ostatni adres: Nawra
Narodowość: polska
Wykształcenie: podstawowe
Zawód: pracownik rolny
Wyznanie: rzymskokatolickie
Tytuł naukowy:
Stanowisko: -

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zasadnicza służba wojskowa
Numer ewidencyjny: 28/I
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Pomorze
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

strz.
Przydział na 1 września 1939: 15 DP
Jednostka: 61 pp
Funkcja na 1 września 1939:
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej: 24 marca 1938 r. - powołany do odbycia służby wojskowej (pluton ppanc., 63 pp, Toruń).
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 17 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: Chodaków
Przyczyna śmierci:
Okoliczności śmierci: Leokadia (siostra Ludwika) wspominała, że rodzina otrzymała list napisany przez żołnierza o nazwisku Pilarski. Z listu wynikało, że Ludwik Kuligowski został ranny, stracił rękę i z pola bitwy został zabrany do szpitala polowego;
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Sochaczew - Trojanów, Al. 600-lecia, cmentarz wojenny
Lokalizacja grobu: A-V-6
Upamiętniony: Tak
Forma upamiętnienia: Tablica epitafijna na jednej z mogił zbiorowych na cm. wojennym w Sochaczewie - Trojanowie, Al. 600-lecia.
Przedmioty znalezione przy pochowanym: Nieśmiertelnik, o który starała się bratowa Ludwika – Helena Kuligowska (żona Władysława, który przeszedł cały szlak bojowy z generałem Andersem). Po jej śmierci nieśmiertelnik zaginął.
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów: nieznane
Życiorys: Ludwik Kuligowski pochodził z ubogiej, wielodzietnej rodziny, pracującej w majątku dziedziców Sczanieckich w Nawrze. Jego ojciec był kowalem. Ludwik miał dziewięcioro rodzeństwa (6 sióstr i 3 braci).

24 marca 1938 r. został powołany do odbycia służby wojskowej.

Zginął podczas bitwy nad Bzurą we wrześniu 1939 r.
Wspomnienia / relacje: Śmierć zabrała, niestety, ludzi, którzy znali Ludwika Kuligowskiego (zarówno krewnych jak i znajomych). Z żyjących członków rodziny każdy zna jakieś skrawki, strzępki wspomnień. Ludwik rysuje się w nich jako człowiek pogodny, wesoły, skory do żartów. Lubił popisywać się swoją siłą. Kiedy jego szwagier szedł do wojska, zrobił wielką tubę i fakt ten ogłosił całej wsi. Był najmłodszym z synów. Matka z utęsknieniem czekała na jego powrót. W dniu śmierci Ludwika do domu wpadła jaskółka, której pojawienie się zostało odczytane jako znak śmierci. Cała rodzina, a najbardziej matka, bardzo rozpaczała po jego śmierci.
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły: Z informacji z 3 stycznia 1947 r. przesłanej przez PCK wynikało, że Ludwik Kuligowski zginął na terenie gminy Tułowice, powiat Sochaczew i tam został pochowany. W 2006 r. w Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą rodzina dowiedziała się, że pochowano go na cmentarzu wojennym w Sochaczewie - Trojanowie.
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września A-M, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 393.

Biuro Informacji i Poszukiwań PCK (dalej: B.Inf.), sygn. 7893, Polski Czerwony Krzyż – Pełnomocnik P.C.K. na Powiat Sochaczew, Wykaz poległych i zmarłych pochowanych w gminie: Tułowice, [Sochaczew], [1946] (rękopis), poz. 40.

Ewidencja Urzędu Miejskiego w Sochaczewie, Cmentarz wojskowy w Sochaczewie, Al. 600-lecia (mps w teczce: Wykazy osób pochowanych na terenie powiatu), poz. 383.

Pismo z Polskiego Czerwonego Krzyża z dn. 3 stycznia 1947 r. (w zbiorach rodziny Brysków z Nawry).

Pamiętnik i wspomnienia siostry Ludwika, Leokadii (w zbiorach rodziny Brysków z Nawry).

Korespondencja z Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą w Sochaczewie (2006-2009) (w zbiorach rodziny Brysków z Nawry).
Uwagi: 1) B.Inf. i Um Sochaczew - pierwotne miejsce spoczynku: gm. Tułowice;

2) B.Inf. - miejsce urodzenia lub zamieszkania: Toruń;
Ostatnie zmiany: 2011-07-21 21:57:40 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Ludwik Kuligowski (w środku) (ze zbiorów rodziny Brysków z Nawry).Pamiętnik Leokadii Kuligowskiej, najmłodszej siostry Ludwika (ze zbiorów rodziny Brysków z Nawry)Pamiętnik Leokadii Kuligowskiej, najmłodszej siostry Ludwika (ze zbiorów rodziny Brysków z Nawry)Pamiętnik Leokadii Kuligowskiej, najmłodszej siostry Ludwika (ze zbiorów rodziny Brysków z Nawry)Pamiętnik Leokadii Kuligowskiej, najmłodszej siostry Ludwika (ze zbiorów rodziny Brysków z Nawry)Pismo z PCK z 3 stycznia 1947 r. ws. ustalenia miejsca spoczynku Ludwika (ze zbiorów rodziny Brysków z Nawry)Tablica epitafijna na grobie Ludwika Kuligowskiego (jako NN) na cmentarzu wojennym w Sochaczewie - Trojanowie, al. 600-lecia. Stan z 2005r. Kwatera A-V-6.Tablica epitafijna na grobie Ludwika Kuligowskiego (upamiętniony jako NN). Cmentarz wojenny w Sochaczewie - Trojanowie, Al. 600-lecia. Stan z dn. 14. 08. 2009 r. (fot. T. Karolak).Ludwik Kuligowski upamiętniony na imiennej tablicy epitafijnej na cmentarzu wojennym w Sochaczewie - Trojanowie, Al. 600-lecia. Stan z września 2010 r. (fot. Marcin Prengowski).

Komentarze