Karta weterana

Nazwisko: KUBALA
Imię #1: Władysław
Imię #2: Franciszek
Imię #3: Ferdynand
Pseudonim:
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Salomea
Nazwisko rodowe matki: Baczyńska
Data urodzenia: 26 styczeń 1891
Miejsce urodzenia: na Nowosądecczyźnie
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zawodowa służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny:
Rodzaj broni lub służby: Służby
Stopień:

Przydział na 1 września 1939: Inne
Jednostka: DOK I w Warszawie
Funkcja na 1 września 1939: zastępca szefa Szefostwa Intendentury DOK I
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939: zastępca szefa intendentury w sztabie Armii „Warszawa”
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia: Krzyż Niepodległości, Order Odrodzenia Polski kl.V, Złoty Krzyż Zasługi.
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 12 maj 1941
Miejsce śmierci: w Arnswalde /Choszczno/
Obecne miejsce spoczynku:
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Życiorys: Ur. 26 I 1891 na Nowosądecczyźnie, syn Franciszka i Salomei z d. Baczyńskiej. Uczęszczał do szkoły ludowej, potem do gimnazjum w Nowym Sączu. Służbę wojskową odbywał w armii austriackiej. Uczestnik I wojny światowej. Od XI 1918 w WP. Brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej 1919-1920. Zweryfikowany w stopniu kpt. sł. st. z starszeństwem od 1 VI 1919. Po wojnie służył w korpusie oficerów intendentów. W 1924 oficer w Departamencie VII Intendentury MSWoj. w Warszawie. Awansowany do stopnia mjr sł. st. int. 1 VII 1925. Następnie przeniesiony do Kadry Oficerów Intendentury i odkomenderowany po 1927 do Ministerstwa Rolnictwa, gdzie odbywał praktyki. Od 1930 oficer w szefostwie Intendentury DOK I w Warszawie. Awansowany do stopnia ppłk sł. st. int. 1 I 1936. Następnie do IX 1939 pełni funkcję z-cy szefa Szefostwa Intendentury DOK I. W wojnie obronnej we IX 1939 przydzielony na stanowisko z-cy szefa intendentury w sztabie Armii „Warszawa”, potem w Dowództwie Obrony Warszawy. Uczestnik obrony Warszawy. Po kapitulacji Warszawy w niewoli niemieckiej. Przebywał w oflagu II B w Arnswalde, gdzie zmarł 12 V 1941. Pochowany na cmentarzu w Arnswalde /Choszczno/. Na nagrobku data śmierci 13 V 1941/
Odznaczony: KN, OP5, ZKZ.
Roczniki oficerskie 1924, 1928, 1932;
R. Rybka – K. Stepan. Rocznik oficerski 1939. Kraków 2006;
J. K. Wroniszewski. Barykada Września. Obrona Warszawy 1939. W-wa 1984.
(inf. Tadeusz Łaszczewski)
http://www.stankiewicz.e.pl/index.php?kat=34&sub=566
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Źródła: Głowacki L., Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej 1939, Warszawa 1985, s. 286.

Wróblewski J., Armia „ Łódź ” 1939, Warszawa 1975, s. 387 (dalej: Wróblewski).
Uwagi: Wróblewski:
Dodatek do rozkazu z dnia 29 IX [19]39r.
Za wykazaną odwagę i męstwo z narażeniem swego życia nadaje niżej wymienionym żołnierzom następujące odznaczenia:
ppłk Kubala Władysław - Krzyż Walecznych
Juliusz Rómmel
gen. dyw.
Dowódca armii „Łódź” i „Warszawa”
Ostatnie zmiany: 2012-01-27 19:16:01 przez BlazejK | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze