Karta weterana

Nazwisko: KSYK
Imię #1: Edward
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 19 październik 1898
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zawodowa służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Kawaleria
Stopień:

rtm.
Przydział na 1 września 1939: Podolska BK
Jednostka: 9 p. uł.
Funkcja na 1 września 1939: dowódca III szwadronu 9 p. uł.
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia: Srebrny Krzyż Orderu Virtuti Militari kl.V (nr 13183), Krzyż Walecznych, Medal Niepodległości, Srebny Krzyż Zasługi.
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Obecne miejsce spoczynku:
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Życiorys: Ur. 19 X 1898. Ukończył 6 klas gimnazjum. Od XI 1918 w WP. Służył w stopniu kaprala w 9 p. ułanów. Uczestnik wojny polsko-bolszewickiej 1919-1920. W czasie walk w V 1920 zostaje ranny w walce pod Borysławiem w Małopolsce Wschodniej. Odznaczony KW. Przeniesiony do szwadronu zapasowego 9 p. uł. w Dębicy. W okresie od 15 VIII 1920 do 30 XI 1920 przebywał na wojennym kursie podchorążych kawalerii w Centralnej Szkole Jazdy w Grudziądzu. Z dniem 1 XII 1920 mianowany podchorążym kawalerii. Następnie powraca do służby w 9 p. uł. Po wojnie pozostał w wojsku. Z dniem 2 VII 1921 mianowany ppor. sł. st. kaw. z starszeństwem od 1 XII 1920. Nastepnie d-ca plutonu. do stopnai por. sł. st. kaw. awansowany 11 XII 1922. W 9 p. uł. do IX 1939. W tym czasie pełnił różne funkcje. Ukończył w Centrum Wyszkolenia Kawalerii w Grudziądzu kurs dla dowódców szwadronu. Do stopnia rtm. awansowany 1 I 1936. Pełnił m. in. funkcję adiutanta 9 p. uł., a w latach 1937-1939 d-ca 3 szwadronu. W kampanii wrześniowej 1939 dowodzi 3 szwadronem 9 p. uł. w składzie Podolskiej Brygady Kawalerii przydzielonej do Armii „Poznań”. Walczył z Niemcami na szlaku bojowym pułku m. in. w bitwie nad Bzurą, potem w walkach odwrotowych przez Kampinos do Warszawy. Uczestnik obrony Warszawy. Za okazane męstwo na polu walki odznaczony został VM kl. 5.
Po kapitulacji Warszawy w niewoli niemieckiej. Wojnę spędził w oflagach. Po uwolnieniu z niewoli w 1945 powrócił do kraju. W latach sześćdziesiątych mieszkał w Gdańsku.
Odznaczony: VM kl. 5 nr 13183, KW, MN, SKZ.
Roczniki oficerskie 1924,1928,1932;
Rocznik oficerów kawalerii 1930;
R. Rybka – K. Stepan. Awanse oficerskie w WP 1935-1939. Kraków 2003;
R. Rybka – K. Stepan. Rocznik oficerski 1939. Kraków 2006;
K. Satora. Opowieści wrześniowych sztandarów. W-wa 1990.
(inf. Tadeusz Łaszczewski)
http://www.stankiewicz.e.pl/index.php?kat=34&sub=566

Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Źródła: Bauer P., Polak B., Armia Poznań w wojnie obronnej 1939, Poznań 1982, s. 493.
Uwagi:
Ostatnie zmiany: 2013-12-06 12:53:52 przez orka58 | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Rtm.Rdward Ksyk.
Ze zbiorów K.Gożdzika

Komentarze