Karta poległego

Nazwisko: KRZYWIŃSKI
Imię #1: Zenon
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca: Stanisław (ur. 30 IV 1866)
Imię matki: Franciszka (ur. 18 IX 1873)
Nazwisko rodowe matki: Wróblewska
Data urodzenia: 28 czerwiec 1908
Miejsce urodzenia: Poznań
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres: Poznań
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny:
Rodzaj broni lub służby: brak danych
Stopień:

szer.
Przydział na 1 września 1939:
Jednostka:
Funkcja na 1 września 1939:
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 24 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: Sochaczew
Przyczyna śmierci: zmarły z ran
Okoliczności śmierci: Zmarł z ran w szpitalu jenieckim zlokalizowanym w gmachach dwóch szkół powszechnych przy ul. ks. Skorupki w Sochaczewie (obecnie Szkoła Podstawowa nr 3 oraz Gimnazjum nr 1 przy ul. Hanki Sawickiej). Obiekt ten był bezpośrednim kontynuatorem zorganizowanego przez Wojsko Polskie w tym samym miejscu Szpitala wojennego nr 802.
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Sochaczew, ul. Traugutta, kwatera wojenna
Lokalizacja grobu: nieznana
Upamiętniony: Nie
Forma upamiętnienia: brak
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września A-M, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 384.

Kwatery wojskowe na cmentarzu wyznaniowym, Sochaczew, ul. Traugutta (maszynopis), [w:] Wykazy osób pochowanych na terenie powiatu (teczka, Urząd Miejski w Sochaczewie), poz. 54.

Archiwum Państwowe w Poznaniu, Akta miasta Poznania, seria 19.3, Kartoteka ewidencji ludności /1870-1931/, sygn. 14685, Krzyszczyński - Krzyżaniak, s. 387-389.

Tradycja rodzinna (Jacek Krzywiński, bratanek pochowanego).

Uwagi:
Ostatnie zmiany: 2019-08-06 23:38:04 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze