Karta poległego

Nazwisko: KRUCZAŁA
Imię #1: Rudolf
Imię #2: Jan
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 18 luty 1898
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Pomorze
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

mjr
Przydział na 1 września 1939: 15 DP
Jednostka: 61 pp
Funkcja na 1 września 1939: dowódca III baonu
Przydział po 1 września 1939: 61 pp
Funkcja po 1 września 1939: dowódca III baonu (do 10 września, gdy ranny odszedł w m. Chodecz do szpitala, oraz ponownie od 17 września)
Przebieg służby wojskowej: W WP od XI 1918. Brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej 1919-1920. Odznaczony za męstwo okazane na polu walki Krzyżem Walecznych. Zweryfikowany po wojnie w stopniu por. sł. st. piech. z starszeństwem od 1 VI 1919. Służył w 73 pp w Katowicach. Pełnił w pułku różne funkcje m. in. d-ca kompanii. Awansowany do stopnia kpt. sł. st. 1VII 1925. Przeniesiony ok. 1930 z 73 pp do KOP na stanowisko d-cy kompanii granicznej, skąd zostaje przeniesiony na kurs dla d-ców batalionu w CWPiech. W Rembertowie. Awansowany do stopnia mjr 1 I 1934 i przeniesiony do 61 pp w Bydgoszczy na stanowisko d-cy batalionu.
Odznaczenia: Krzyż Niepodległości, Krzyż Walecznych, Złoty Krzyż Zaslugi
Wrzesień 1939 - szlak bojowy: W wojnie obronnej we IX 1939 dowodził III baonem 61 pp. Brał udział w walkach z Niemcami na szlaku bojowym pułku.
Data śmierci: 17 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: Brochocin
Przyczyna śmierci: poległy
Okoliczności śmierci:
Pierwotne miejsce spoczynku #1: Brochocin
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Sochaczew - Trojanów, Al. 600-lecia, cmentarz wojenny
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września A-M, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 378.

Ewidencja Urzędu Miejskiego w Sochaczewie, Cmentarz wojskowy w Sochaczewie, Al. 600-lecia (mps w teczce: Wykazy osób pochowanych na terenie powiatu), poz. 301.

Roczniki oficerskie 1924, 1928, 1932;

R. Rybka – K. Stepan. Rocznik oficerski 1939. Kraków 2006;

L. Głowacki. 17 Wielkopolska Dywizja Piechoty w kampanii 1939. Lublin 1969, s. 102.

Kuczma R., 61 Pułk Piechoty Wielkopolskiej 1919-1939, Bydgoszcz 1984, s. 42.

Bauer P., Polak B., Armia Poznań w wojnie obronnej 1939, Poznań 1982, s. 409.
Uwagi: 1) Księga pochowanych żołnierzy polskich... podaje błędnie, że pochowany poległ "w Brochocimiu"; prawidłowa nazwa miejscowości to: Brochocin;

Bauer P., Polak B., Armia Poznań w wojnie obronnej 1939, Poznań 1982, s. 409 –
„ W godzinach wieczornych 16 września dowódca 15 dywizji piechoty do natarcia przez Brochów i Wólkę Smolarną skierował 62 pułk piechoty, a przez Konary – 61 pułk piechoty. [..]. Obydwa pułki walcząc w obronie poniosły dotkliwe straty: poległ dowódca 61 pułku piechoty – mjr Wysocki, dowódca I batalionu – kpt. Zabielski i dowódca III batalionu – mjr Kruczała; z 62 pułku piechoty śmiertelnie ranny został dowódca III batalionu – mjr Liszko oraz dowódca I batalionu – mjr Liniarski. W Tułowicach poległ dowódca 15 dywizjonu artylerii ciężkiej – mjr Starzyński, a artyleria zniszczona została atakami bombowców i czołgów.”
Ostatnie zmiany: 2012-05-13 06:20:50 przez BlazejK | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze