Karta weterana

Nazwisko: KROPIELNICKI
Imię #1: Antoni
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 3 maj 1904
Miejsce urodzenia: okolice Dukszt na Wileńszczyżnie
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek: Wiktoria
Dzieci: Syn,Jacek
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zawodowa służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Łódź
Rodzaj broni lub służby: Kawaleria
Stopień:

rtm.
Przydział na 1 września 1939: Wołyńska BK
Jednostka: 12 p. uł.
Funkcja na 1 września 1939: Dowódca szwadronu CKM
Przydział po 1 września 1939: Szwadron CKM
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej: Słuchacz Szkoły Podchorążych Kawalerii w latach 1927=1929.Kończy ją z lokatą 6 (na 45) z wynikiem celującym.
Z dniem 15 sierpnia 1929 roku mianowany do stopnia podporucznika i przydzielony do służby do 12 P.Uł.Podolskich.
1 stycznia 1932 roku awansowany do stopnia porucznika.
19 marca 1939 roku awansowany do stopnia rotmistrza.
W maju 1939 roku kończy Kurs Dowódców Szwadronu w Grudziądzu.
Odznaczenia: Krzyż Srebrny Virtuti Militari V klasy. Przedstawiony do Virtuti Militari IV klasy. Krzyż Walecznych
Wrzesień 1939 - szlak bojowy: Szlak bojowy pułku do kolejnego zranienia w boju pod Cyrusową Wolą.
Ewakuowany do Warszawy,gdzie przechodzi poważna operację pluca.W dwa dni potem,zaczyna organizować spieszony dywizjon 12 p.Ul. w Cytadeli i wraz z nim bierze udział w obronie Warszawy.
W czasie Kampanii Jesiennej zostaje sześciokrotnie ranny i kontuzjowany.
Data śmierci: 1992
Miejsce śmierci: Anglia
Obecne miejsce spoczynku:
Lokalizacja grobu: Prochy rotmistrza Antoniego Kropielnickiego zostały sprowadzone do Polski i znajdują się w Kwaterze Żołnierzy Wołyńskiej Brygady Kawalerii,poległych w bitwie pod Mokrą w dniu 1.IX.1939 roku,na Cmentarzu Parafialnym w Miedżnie.
Upamiętniony: Tak
Forma upamiętnienia:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Źródła: Dzięki materiałom rodzinnym udostępnionych przez syna rotmistrza,Pana Jacka Kropielnickiego,zamieszkałego wraz z żoną w Wielkiej Brytanii.
Uwagi:
Ostatnie zmiany: 2013-12-19 01:07:14 przez orka58 | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Por.Antoni Kropielnicki.
Dzięki uprzejmości Pana Jacka KropielnickiegoRtm.Antoni Kropielnicki w przededniu wojny......Portret rtm.Antoniego Kropielnickiego autorstwa Edwarda Mesjasza.Odznaka pamiątkowa 12 Pułku Ułanów Podolskich z wygrawerowaną data podjęcia służby w pułku przez ppor.A.Kropielnickiego......Rtm.Antoni Kropielnicki jako jeniec wojenny.W rozmowie z gen.Władysławem Andersem.Wielka Brytania,lata pięćdziesiąte.Kolejne pamiątki,jak poprzednie,udostępnione dzięki uprzejmości Pana Jacka Kropielnickiego...
Dyplon odznaki pamiątkowej "Buńczuk" Kresowej Brygady Kawalerii.Pozwolenie na broń podpisane przez dowodcę 12P.Uł,płk.Andrzeja Kuczka.Legitymacja z walk w obronie Warszawy.Wniosek o odznaczenie Krzyżem Srebrnym Virtuti Militari V klasy sztandaru 12P.Uł.

Komentarze