Karta weterana

Nazwisko: KRASNODĘBSKI
Imię #1: Stefan
Imię #2: Franciszek
Imię #3:
Pseudonim: „Borowik”
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 24 lipiec 1905
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zawodowa służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Łódź
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

kpt.
Przydział na 1 września 1939: 2 DP Leg.
Jednostka: Inne jednostki 2 DP Leg.
Funkcja na 1 września 1939: oficer sztabu
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939: - od 8 IX 1939 oficer operacyjny
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 27 wrzesień 1979
Miejsce śmierci: w Warszawie
Obecne miejsce spoczynku:
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Życiorys: Ur. 24 VII 1905. Po ukończeniu szkoły średniej odbywa w latach 1925-1926 służbę wojskową w Baonie Podchorążych Rezerwy Piechoty, a od X 1926 do VIII 1928 w Oficerskiej Szkole Piechoty w Ostrowi Maz. – Komorowie. Promowany na stopień ppor, sł. st. piechoty 15 VIII 1928 z przydziałem do 30 pp w Warszawie na stanowisko d-cy plutonu w III baonie. Do stopnia por. sł. st. awansowany 01 I 1933. Następnie d-ca 9 kompanii III baonu. /V 1934/. Do stopnia kpt. sł. st. awansowany 19 III 1938. Po ukończeniu kursu w CWP w Rembertowie w 1938 przeniesiony do sztabu 2 DP.
W kampanii wrześniowej 1939 od 8 IX 1939 oficer operacyjny w sztabie 2 DP Leg. Brał udział w obronie Modlina i Warszawy.
Podczas okupacji niemieckiej czynny w konspiracji AK, gdzie pełnił funkcję m. in. zastępcy kierownika Wydziału I /Organizacyjnego/ Komendy Okręgu Warszawa-Miasto AK. Awansowany w konspiracji do stopnia mjr sł. st. piech. /03 V 1944/. W 1944 po mjr Wacławie Kuliszewskim funkcję kierownika tego wydziału. Brał udział w Powstaniu Warszawskim.
Po wojnie w kraju. Mieszkał i pracował w Warszawie.
Zmarł w Warszawie 27 IX 1979.
Rocznik oficerski MSWojsk. 1932;
R. Rybka – K. Stepan. Awanse oficerskie w WP 1935-1939. Kraków 2003;
W. Jarno. Strzelcy Kaniowscy w latach 1919-1939. W-wa 2004;
L. Głowacki. Obrona Warszawy i Modlina w 1939. W-wa 1985;
A. Sanojca. Zarys struktur organizacyjnych Okręgu Warszawa—miasto SZP/ZWZ/AK IX 1939-VII 1944/w:/ Warszawa lat wojny i okupacji, z. 3. Warszawa 1973.
(inf. Tadeusz Łaszczewski)
http://www.stankiewicz.e.pl/index.php?kat=34&sub=566
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Źródła: Głowacki L., Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej 1939, Warszawa 1985, s. 158 i 349 (dalej: Głowacki).
Uwagi: Głowacki, 158: "Wieczorem sztab 2DP Leg. był ponownie atakowany przez dywersantów. Napad odparto, lecz potem dowódca dywizji, płk Edward Dojan-Surówka, zabierając z sobą szefa sztabu – ppłk dypl. Mieczysława Pęczkowskiego, dowódcę łączności - mjr. Stefana Prokopa i zastępcę kwatermistrza, odjechał i odtąd przestał dowodzić dywizją. Dowództwo dywizji objął dowódca piechoty dywizyjnej, płk dypl. Antoni Staich, funkcję szefa sztabu objął kpt. dypl. Zygmunt Szydłowski, a funkcje oficera operacyjnego - kpt. Zdzisław Krasnodębski."
Ostatnie zmiany: 2012-02-04 08:37:33 przez BlazejK | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze