Karta poległego

Nazwisko: KRAS
Imię #1: Jan
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca: Józef
Imię matki: Zofia
Nazwisko rodowe matki: Gorczyca
Data urodzenia: 13 styczeń 1909 [1]
Miejsce urodzenia: Kaczorowy (obecnie część Jasła)
Rodzeństwo: Agata, Wincenty, Janina, Michalina
Stan cywilny: żonaty
Małżonek: Janina (1906-1993)
Dzieci: Izabela, Józef (†1992), Halina
Ostatni adres: Czerniany koło Kobrynia (obecnie Białoruś)
Narodowość: polska
Wykształcenie: średnie
Zawód: nauczyciel
Wyznanie: rzymskokatolickie
Tytuł naukowy:
Stanowisko: kierownik szkoły w Czernianach

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, rezerwa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Łódź
Rodzaj broni lub służby: Kawaleria
Stopień:

ppor.
Przydział na 1 września 1939: 30 DP
Jednostka: 30 szwadron KD [2]
Funkcja na 1 września 1939: dowódca 4 plutonu 30 szwadronu KD w składzie armii "Łódź"
Przydział po 1 września 1939: resztki 30 szwadronu KD w składzie armii "Warszawa"
Funkcja po 1 września 1939: dowódca 4 plutonu resztek 30 szwadronu KD w składzie armii "Warszawa"
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 5 listopad 1939 [3]
Miejsce śmierci: Warszawa
Przyczyna śmierci: zmarły z ran
Okoliczności śmierci: zmarł w Szpitalu Ujazdowskim w Warszawie w wyniku ran odniesionych w walkach
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Warszawa, ul. Powązkowska, Cmentarz Wojskowy
Lokalizacja grobu: kwatera: B 10; rząd: I; grób: 29
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys: Jan Kras urodził się 13 stycznia 1909 r. Ukończył gimnazjum. Od 16 sierpnia 1931 do 30 czerwca 1932 r. odbywał służbę wojskową w Szkole Podchorążych Rezerwy Kawalerii w Grudziądzu, a następnie praktyki w 21 pułku ułanów w Równem. Po odbytych ćwiczeniach aplikacyjnych został awansowany na stopień podporucznika rezerwy kawalerii ze starszeństwem z dniem 1 stycznia 1934 r. i z przydziałem mobilizacyjnym do 20 pułku ułanów w Rzeszowie. W sierpniu 1939 r. do zmobilizowany do Wojska Polskiego i wcielony do szwadronu kawalerii dywizyjnej 30 Dywizji Piechoty w Kobryniu. W kampanii wrześniowej 1939 r. wziął udział na stanowisku dowódcy 4 plutonu w szwadronie kawalerii dywizyjnej 30 DP. Uczestniczył w walkach z Niemcami na szlaku bojowym 30 DP. W wyniku ciężkich ran odniesionych w walkach trafił do Szpitala Ujazdowskiego w Warszawie, gdzie zmarł.
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września A-M, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 372 (dalej: KPŻP).

Archiwum rodzinne / rodzinna tradycja.

Głowacki L., Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej 1939, wyd. V popr. i uzup., Warszawa 1985, s. 369, 382 (dalej: Głowacki 1985).

Kras Jan - , ppor. rez. kaw., oprac. T. Łaszczewski, GENEALOGIA. Stankiewicze z przyjaciółmi, http://www.stankiewicze.com/index.php?kat=34&sub=566 [dostęp: 19. 01. 2013.] (dalej: Stankiewicze.com).

Uwagi:
Przypisy: [1] a) 13 stycznia 1909 (źródło: Głowacki 1985; Stankiewicze.com); b) błędnie: 13 stycznia 1939 (źródło: KPŻP);
[2] a) 30 szwadron KD (źródło: Głowacki 1985; Stankiewicze.com); b) 30 DP (źródło: KPŻP);
[3] a) 5 listopad 1939 (źródło: KPŻP; Głowacki 1985); b) 5 październik 1939 (źródło: Stankiewicze.com);
Ostatnie zmiany: 2013-01-31 20:03:05 przez jac | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

z żoną i dziećmiz prawej strony

Komentarze