Karta weterana

Nazwisko: KRAJEWSKI
Imię #1: Wojciech
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 04 kwiecień 1896
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zawodowa służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

mjr
Przydział na 1 września 1939: 17 DP
Jednostka: 68 pp
Funkcja na 1 września 1939: dowódca III batalionu 68 pp
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia: Głowacki 1969: Krzyż Srebrny Orderu Wojennego "Virtuti Militari" (w listopadzie 1966r. za całokształt walk w kampanii 1939r.)
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 1963
Miejsce śmierci: Głowacki 1969: w Bochni
Obecne miejsce spoczynku:
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Źródła: Bauer P., Polak B., Armia Poznań w wojnie obronnej 1939, Poznań 1982, s. 472.

Głowacki L., 17 Wielkopolska Dywizja Piechoty w kampanii 1939 roku, Lublin 1969, s. 93/95, 140, Aneks 1 - s. 146, Aneks 4 - s. 176 (dalej: Głowacki 1969).

Zdjęcie główne - Głowacki L., 17 Wielkopolska Dywizja Piechoty w kampanii 1939 roku, Lublin 1969.
Uwagi: Głowacki 1969, s. 146: " 17 IX 1939r. ciężko ranny koło Brochowa."

Głowacki 1969, s. 93/95: "17 września [...]. O zmroku pozostałe oddziały ruszyły ku przeprawom. Mjr Wojciech Krajewski ze swym 3 batalionem 68 pp (bez 7 kompanii), z częścią 2 batalionu 68 pp oraz 1 kompanią ckm 70 pp (dowódca kpt. Stefan Wojciechowski) rozpoczął forsowanie Bzury w Brochowie pod silnym ogniem artylerii i broni maszynowej niemieckiej 4 dywizji pancernej. W walce tej mjr Krajewski został ciężko ranny. Dowództwo batalionu objął chwilowo por. Lech Kantecki – dowódca 3 kompanii ckm, a potem z racji starszeństwa kpt. Julian Judziński – kwatermistrz 68 pp."

Głowacki 1969, s. 140: " W chwilę potem, wracając z odprawy u dowódcy 68 pułku piechoty, przechodził obok zabudowań dowódca 3 batalionu 68 pp - mjr W. Krajewski wraz z adiutantem - ppor. R. Roszakiem, poprosiłem go na strych, na swój punkt obserwacyjny, gdzie podałem mu cały przebieg walki, pokazując w terenie zniszczone, a niektóre jeszcze palące się czołgi. Mjr Krajewski po wysłuchaniu odszedł w kierunku Sochaczewa do swego batalionu."
Ostatnie zmiany: 2013-09-20 13:25:59 przez BlazejK | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze