Karta weterana

Nazwisko: KOZIŃSKI
Imię #1: Józef
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 12 luty 1902
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód: oficer zawodowy
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko: I adiutant pułku piechoty

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zawodowa służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Pomorze
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

kpt.
Przydział na 1 września 1939: 4 DP
Jednostka: 14 pp
Funkcja na 1 września 1939: I adiutant pułku
Przydział po 1 września 1939: 14 pp
Funkcja po 1 września 1939: I adiutant pułku (do 18 IX)
Przebieg służby wojskowej: # 1930 - odnotowany w stopniu ppor. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 15 VIII 1928 r. (lokata 71./110.) i przydziałem do 14 pułku piechoty we Włocławku;
# 18 I, 16 IX 1930 - odnotowany w stopniu ppor. sł. st. piech. z przydziałem na stanowisko oficera plutonu łączności 14 pp;
# 1932 - odnotowany w stopniu por. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 1 I 1931 r. (lokata 73.) i przydziałem do 14 pp;
# 1 VII 1933 - odnotowany w stopniu por. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 1 I 1931 r. (lokata 70./1656.) i przydziałem do 14 pp;
# 4, 17 IX 1934 - odnotowany w stopniu por. sł. st. piech. z przydziałem na stanowisko dowódcy plutonu łączności 14 pp;
# 5 VI 1935 - odnotowany w stopniu por. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 1 I 1931 r. (lokata 65./1410.) i przydziałem do 14 pp;
# 21 IX 1936 - odnotowany w stopniu por. sł. st. piech. z przydziałem na stanowisko dowódcy 2 kompanii 14 pp;
# 16 III 1938, 26 V 1939 - odnotowany w stopniu kpt. sł. st. piech. z przydziałem na stanowisko dowódcy 3 kompanii ckm 14 pp;
Odznaczenia: Krzyż Walecznych
Wrzesień 1939 - szlak bojowy: wraz z 14 pp, m.in. w bitwie nad Bzurą; wzięty do niewoli niemieckiej;
Data śmierci: 26 czerwiec 1979
Miejsce śmierci:
Obecne miejsce spoczynku:
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Źródła: Lista starszeństwa oficerów zawodowych piechoty (c.d.), "Przegląd Piechoty", R. III, 1930, z. 11, s. 129.

"Rocznik Oficerski", 1932, s. 117, 544.

Lista starszeństwa oficerów zawodowych piechoty: 1 lipiec 1933 r. Dodatek bezpłatny dla prenumeratorów "Przeglądu Piechoty", Warszawa 1933, s. 125.

Lista starszeństwa oficerów zawodowych piechoty: 5 czerwiec 1935 r. Dodatek bezpłatny dla prenumeratorów "Przeglądu Piechoty", Warszawa 1935, s. 123.

Centralne Archiwum Wojskowe w Warszawie, sygn. II/1/16, Dziennik bojowy z wojny polsko-niemieckiej 1939 roku prowadzony przez adiutanta 14 p.p. kpt. Kozińskiego Józefa (rękopis), s. 65.

Kraiński I., Pekról J., 14 pułk piechoty, Warszawa 1992 [Zarys historii wojennej pułków polskich w kampanii wrześniowej, z. 14], s. 12, 26-27, 36.

Ciesielski Z., Dzieje 14 Pułku Piechoty w latach 1918-1939, Toruń 2008, Zał. nr 6 - s. 280, Zał. nr 9 - s. 288, Zał. nr 10 - s. 291, Zał. nr 11 - s. 295, Zał. nr 12 - s. 298, Zał. nr 13 - s. 300, Zał. nr 14 - s. 302.

Uwagi: Po wzięciu do niewoli niemieckiej został osadzony w Oflagu II C Woldenberg.
Ostatnie zmiany: 2018-02-24 20:46:59 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Kpt. Józef Koziński (fot. ze zb. rodzinnych Dariusza Kozińskiego, syna weterana; za: Dziennik Bojowy 14 Pułku Piechoty. Pamięci Józefa Kozińskiego, http://www.14pp.wwi.pl).Józef Koziński upamiętniony na imiennej tablicy epitafijnej grobu rodzinnego na Cmentarzu Komunalnym we Włocławku, Al. Chopina. Stan z dn. 1 grudnia 2014 r.Kpt. Józef Koziński (siedzi drugi z lewej) wśród jeńców Oflagu II C Woldenberg, m.in. ppłk. Ignacego Szpunara (siedzi w środku), mjr. Zawiszy (siedzi drugi z prawej) i kpt. Dionizego Pulińskiego (stoi drugi z prawej), maj 1940 r. (fot. ze zb. Mariana Ropejki).Kpt. Józef Koziński (siedzi pierwszy z lewej) wśród kadry oficerskiej i uczestników kursu działonowych p-panc.4 DP przy 14 pułku piechoty we Włocławku, m.in. płk. Franciszka Sudoła (trzeci z lewej), ppłk Władysława Dzióbka (drugi z lewej) i ppor. Józefa Gumińskiego (drugi z prawej), 1939 r. (fot. ze zb. Mariana Ropejki).Ppor. Józef Koziński (stoi w górnym rzędzie, pierwszy z prawej) wśród kadry oficerskiej 14 pułku piechoty we Włocławku, m.in. ppor. Konstantego Biesiekierskiego, ppor. Stefana Wójcika, ppor. NN , ppor. Józefa Minkiny, ppor. Zygmunta Beliczyńskiego i ppor. Wacława Fabijanowskiego (w tym samym rzędzie, kolejno od lewej), po 15 sierpnia 1928 r. (fot. ze zb. Mariana Ropejki).

Komentarze