Karta poległego

Nazwisko: KOZANECKI
Imię #1: Mieczysław
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 13 grudzień 1895
Miejsce urodzenia: Piotrków
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zawodowa służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Łódź
Rodzaj broni lub służby: Kawaleria
Stopień:

mjr
Przydział na 1 września 1939: Kresowa BK
Jednostka: 22 p. uł.
Funkcja na 1 września 1939: zastępca dowódcy 22 p. uł.
Przydział po 1 września 1939: 22 p. uł.
Funkcja po 1 września 1939: zastępca dowódcy 22 p. uł.
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia: Order Wojenny „Virtuti Militari” kl. 5, Krzyż Niepodległości, Krzyż Walecznych (czterokrotnie), Złoty Krzyż Zasługi
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 11 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: Babsk
Przyczyna śmierci: inna
Okoliczności śmierci: W dniu 11 września znajdował się przy 4 szwadronie 22 p. uł., który tworząc straż tylną kolumny marszowej Kresowej BK sformowanej przez płk. dypl. Andrzeja Kunachowicza, utracił styczność z pozostałymi oddziałami brygady. W świetle relacji por. Józefa Gajewskiego, dowódcy I plutonu 4 szwadronu 22 p. uł.: „O świcie dnia 11 września mjr Kozanecki stoczył bitwę przy przebijaniu się przez szosę spalską, grupa jego została rozbita, a on sam z niedobitkami tułał się jakiś czas po lasach, a kiedy npl go otoczył, nie chcąc iść do niewoli, popełnił samobójstwo” (Majewski 2011, s. 105).
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Rawa Mazowiecka, ul. Tomaszowska, kwatera wojenna
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony: Tak
Forma upamiętnienia: 1) Tablica epitafijna na jednej z mogił zbiorowych kwatery wojennej na cm. parafialnym w Rawie Mazowieckiej, ul. Tomaszowska (nazwisko: WĄŻ-KOZANECKI);
2) Jedna ze zbiorczych imiennych tablic pamiątkowych w obrębie kwatery wojennej na cm. parafialnym w Rawie Mazowieckiej, ul. Tomaszowska;
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys: Mieczysław Kozanecki urodził się 13 grudnia 1895 r. w Piotrkowie. Od listopada 1918 r. służył w Wojsku Polskim. W latach 1919-1920 uczestniczył w wojnie polsko-bolszewickiej, podczas której w stopniu podporucznika dowodził jednym z plutonów 7 pułku ułanów. Po wojnie został zweryfikowany w stopniu porucznika służby stałej kawalerii ze starszeństwem z dniem 1 czerwca 1919 r. Ukończył kurs dla dowódców szwadronu w Centrum Wyszkolenia Kawalerii, po czym 1 stycznia 1927 r. uzyskał awans na stopień rotmistrza służby stałej kawalerii. W 1929 r. otrzymał przeniesienie na stanowisko dowódcy szwadronu w 2 pułku szwoleżerów w Starogardzie. W dniu 1 stycznia 1934 r. został awansowany na stopień majora. Po przeniesieniu do 22 pułku ułanów w Brodach pełnił tam w latach 1937-1939 funkcję kwatermistrza i II zastępcy dowódcy. W kampanii wrześniowej 1939 r. wziął udział w na stanowisku zastępcy dowódcy 22 p. uł. w składzie Kresowej Brygady Kawalerii przydzielonej do Armii „Łódź”. Walczył z Niemcami w rejonie Zgierza, następnie w walkach odwrotowych. Dnia 11 września dowodzony przez niego oddział został rozbity, a on sam, by uniknąć niewoli, popełnił samobójstwo.
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września A-M, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 367.

Kryska-Karski T., Straty Korpusu Oficerskiego 1939-1945, Londyn 1996, s. 202.

Majewski M., Kresowa Brygada Kawalerii w kampanii 1939 roku, Warszawa 2011, s. 105, 193 (dalej: Majewski 2011).

Kozanecki Mieczysław - , mjr kaw., oprac. T. Łaszczewski, GENEALOGIA. Stankiewicze z przyjaciółmi, http://www.stankiewicze.com/index.php?kat=34&sub=566 [dostęp: 21. 02. 2013.].

Uwagi:
Ostatnie zmiany: 2013-02-21 21:53:23 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Mieczysław Kozanecki upamiętniony na jednej ze zbiorczych imiennych tablic pamiątkowych w obrębie kwatery wojennej na cm. parafialnym w Rawie Mazowieckiej, ul. Tomaszowska. Stan z dn. 07. 02. 2011 r. (fot. Mariusz Kwapisz).Mieczysław Kozanecki upamiętniony (jako Mieczysław Wąż-Kozanecki) na tablicy epitafijnej na jednej z mogił zbiorowych kwatery wojennej na cm. parafialnym w Rawie Mazowieckiej, ul. Tomaszowska. Stan z dn. 20. 02. 2011 r. (fot. Mariusz Kwapisz).

Komentarze