Karta poległego

Nazwisko: KOWNACKI
Imię #1: Józef
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 9 październik 1908
Miejsce urodzenia: Kowel
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz,
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Pomorze
Rodzaj broni lub służby: brak danych
Stopień:

kpr.
Przydział na 1 września 1939: 4 DP
Jednostka: 14 pp
Funkcja na 1 września 1939: podoficer 4 kompanii
Przydział po 1 września 1939: 14 pp
Funkcja po 1 września 1939: podoficer 4 kompanii
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 14 październik 1939
Miejsce śmierci: Łódź
Przyczyna śmierci: zmarły z ran
Okoliczności śmierci: Zmarł z ran w szpitalu przy ul. 1 Maja (archiwum rodzinne - odpis zawiadomienia PCK z 9 I 1941 r.).
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Łódź, ul. Wojska Polskiego [1]
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły: Jak informuje Michał Brożek, prawnuk pochowanego: "Dotychczas pamiętałem jedynie z opowieści nieżyjącej już babci (córki pradziadka), że pradziadek w 1939 r. »poszedł na wojnę« i już nie wrócił. Pamiętam też, że babcia opowiadała, iż pradziadek leży gdzieś w Łodzi/pod Łodzią i że brał udział w bitwie nad Bzurą. Babcia też nie znała dokładnego miejsca pochówku. Kiedyś nawet była w Łodzi ze swoim bratem w celu odnalezienia miejsca pochówku, ale poszukiwania okazały się dla nich zbyt bolesne i ich zaprzestali". Wznowienie poszukiwań przez prawnuka podoficera, zainspirowanego odnalezieniem w rodzinnym archiwum odpisu zawiadomienia Biura Informacyjnego Polskiego Czerwonego Krzyża w Warszawie z 9 stycznia 1941 r., zaowocowało nawiązaniem kontaktu z Redakcją portalu Bohaterowie1939.pl i pozyskaniem w grudniu 2017 r. informacji o mogile krewnego na cmentarzu wojskowym pw. św. Jerzego w Łodzi.
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września A-M, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 366 (dalej: KPŻP).

Archiwum rodzinne / rodzinna tradycja (Michał Brożek, prawnuk pochowanego).

Uwagi:
Przypisy: [1] 24-KW Łódź, Doły, ul. Strykowska (źródło: KPŻP)
Ostatnie zmiany: 2017-12-09 23:53:56 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Odpis pisma Biura Informacyjnego Polskiego Czerwonego Krzyża w Warszawie (za pośrednictwem Przedstawiciela Niemieckiego Czerwonego Krzyża na Okręg Warszawski) do Walerii Kownackiej w Chrostowie z 9 stycznia 1941 r. w sprawie ustalenia wojennych losów i miejsca spoczynku kpr. Józefa Kownackiego (dok. ze zb. rodzinnych).

Komentarze