Karta poległego

Nazwisko: KOT
Imię #1: Józef
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 23 luty 1904
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, rezerwa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU): Warszawa M.III (Kielce) [1934]
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Łódź
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

ppor. [1]
Przydział na 1 września 1939: 30 DP
Jednostka: 84 pp
Funkcja na 1 września 1939: dowódca II plutonu 9 kompanii w III batalionie
Przydział po 1 września 1939: 84 pp
Funkcja po 1 września 1939: dowódca II plutonu 9 kompanii w III batalionie
Przebieg służby wojskowej: # z dniem 1 I 1933 - promowany na stopień ppor. rez. piech.;
# 1934 - odnotowany w stopniu ppor. rez. piech. ze starszeństwem z dniem 1 I 1933 r. (lokata 366.), przydziałem mobilizacyjnym do 33 pułku piechoty w Łomży i przynależnością ewidencyjną do PKU Warszawa Miasto III (Kielce);
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy: wraz z 84 pp; przed 9 IX i bitwą pod Przyłękiem - zaginiony
Data śmierci: -9 wrzesień 1939 [2]
Miejsce śmierci: nieznane [3]
Przyczyna śmierci: zaginiony
Okoliczności śmierci:
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Jeżów, ul. Wojska Polskiego, cmentarz wojenny [4]
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września A-M, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 358 (dalej: KPŻP).

"Rocznik Oficerski Rezerw", 1934, s. 95, 477 (dalej: ROR 1934).

Głowacki L., Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej 1939, wyd. V popr. i uzup., Warszawa 1985, s. 163, 368, indeks nazwisk - s. 428 (dalej: Głowacki 1985).

Wesołowski A., "My, Strzelcy Polescy...". Udział 84. Pułku Strzelców Poleskich w wojnie 1939 r., Warszawa 2007, zał. 1 - s. 196 (dalej: Wesołowski 2007).

Loster T., "Kufer pełen zapachu lawendy". Wspomnienie o śp. Por. Tadeuszu Losterze, bitwie pod Przyłękiem, żołnierzach 84 Pułku Strzelców Poleskich oraz podharcmistrzu Tadeuszu Kenclerze, Stanisławie Bednarku i spotkaniach jeżowskich, Tarnowskie Góry-Gliwice 2019 [Studia nad Dawnym Wojskiem, Bronią i Barwą, nr 24 (32)], s. 25 (dalej: Loster 2019).

Uwagi:
Przypisy: [1] a) ppor. rez. (źródło: ROR 1934; Głowacki 1985; Wesołowski 2007); b) ppor. (źródło: KPŻP);
[2] a) przed 9 września 1939 (źródło: Wesołowski 2007); b) 9 września 1939 (źródło: KPŻP; Głowacki 1985, s. 368; Loster 2019); c) brak danych (źródło: ROR 1934);
[3] a) rej. m. Jasienin pod Przyłękiem (źródło: Loster 2019); b) nieznane (źródło: Wesołowski 2007); c) Przyłęk (źródło: KPŻP; Głowacki 1985, s. 368);
[4] a) Jeżów, ul. Wojska Polskiego, cmentarz wojenny (źródło: KPŻP; Głowacki 1985, s. 163; Loster 2019); b) brak danych (źródło: ROR 1934; Wesołowski 2007);
Ostatnie zmiany: 2020-04-26 20:15:36 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze