Karta weterana

Nazwisko: KOSICKI
Imię #1: Mieczysław
Imię #2: Bronisław
Imię #3: Samson
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia:
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, rezerwa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Artyleria
Stopień:

ppor.
Przydział na 1 września 1939: 17 DP
Jednostka: 17 pal
Funkcja na 1 września 1939: dowódca 2 plutonu 4 baterii
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Obecne miejsce spoczynku:
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Źródła: Głowacki L., 17 Wielkopolska Dywizja Piechoty w kampanii 1939 roku, Lublin 1969, s. 106, Aneks 1 - s. 153, s. 199 (dalej: Głowacki 1969).
Uwagi: Głowacki 1969, s. 106: "Przy 6 baterii 17 pal znajdował się dowódca 4 baterii 17 pal ze zwiadem bez dział. Oficer ogniowy z 1 plutonem 4 baterii mimo rozkazu nie dołączył. 2 pluton tej baterii, pod dowództwem ppor. rez. Mieczysława Kosickiego - dowódcy plutonu, maszerował na przeprawę za 6 baterią. Ppor. Kosicki widząc, że przeprawa odbywa się pod ostrzałem artylerii niemieckiej, zawrócił z plutonem i odmaszerował do rejonu folwarku Stefanów, nie meldując o tym dowódcy baterii."
Ostatnie zmiany: 2012-06-14 07:42:58 przez BlazejK | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze