Karta weterana

Nazwisko: KOSICKI
Imię #1: Michał
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca: Wincenty
Imię matki: Łucja
Nazwisko rodowe matki: Talbierska
Data urodzenia: 1 wrzesień 1906
Miejsce urodzenia: Wielka Wieś k. Buku
Rodzeństwo:
Stan cywilny: kawaler
Małżonek: -
Dzieci:
Ostatni adres: Poznań
Narodowość: polska
Wykształcenie: wyższe
Zawód: duchowny
Wyznanie: rzymskokatolickie
Tytuł naukowy:
Stanowisko: wikariusz

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zaciąg ochotniczy
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Służby
Stopień:

kpt.
Przydział na 1 września 1939: Wielkopolska BK
Jednostka: 7 psk
Funkcja na 1 września 1939: kapelan pułku
Przydział po 1 września 1939: 7 psk
Funkcja po 1 września 1939: kapelan pułku
Przebieg służby wojskowej: 1939 - zgłosił się ochotniczo do Wojska Polskiego, zostając kapelanem 7 psk
Odznaczenia: Order Wojenny "Virtuti Militari" kl. V (Krzyż Srebrny), Krzyż Walecznych (dwukrotnie)
Wrzesień 1939 - szlak bojowy: wraz z 7 psk (m.in. Zbrożkowa Wola - Brochów - Demboskie - Zamość - Pociecha - Sieraków - Laski - Warszawa); 19 września - ranny
Data śmierci: 29 maj 1981
Miejsce śmierci: Nowy Tomyśl
Obecne miejsce spoczynku: Nowy Tomyśl, cmentarz parafialny
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Życiorys: Michał Kosicki urodził się w 1 września 1906 roku w Wielkiej Wsi koło Buku jako syn Wincentego i Łucji Talbierskich. Dnia 16 maja 1927 roku otrzymał świadectwo maturalne, będąc ze względu na bardzo dobre wyniki w ostatniej klasie zwolniony z egzaminów z religii i języka polskiego. Już 7 lutego 1928 roku rozpoczął studia seminaryjne w Gnieźnie. W roku 1932 przyjął święcenia kapłańskie, a następnie pełnił posługę jako wikariusz w kolejnych parafiach poznańskich: Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej (od 1 lipca 1932), parafii św. Michała (od 1 października 1934), parafii Matki Boskiej Bolesnej (od 1 stycznia 1938), wreszcie parafii św. Marcina (od 1 sierpnia 1939). W chwili zagrożenia Polski najazdem hitlerowskim zgłosił się ochotniczo do Wojska Polskiego, zostając kapelanem 7 Pułku Strzelców Konnych Wielkopolskich. Funkcję tę pełnił również wojnie obronnej Polski we wrześniu 1939 roku. Odbył cały szlak bojowy pułku od Wielkopolski po Warszawę. W okresie okupacji hitlerowskiej został wysiedlony z Wielkopolski. Podjął wówczas pracę jako robotnik na terenie Generalnego Gubernatorstwa. Jednocześnie uczestniczył w walce podziemnej w szeregach Armii Krajowej. Po zakończeniu wojny został minowany dyrektorem Kościelnego Instytutu "Caritas" w Poznaniu. Funkcję tę sprawował od 15 listopada 1945 do 12 sierpnia 1946 roku, kiedy zrezygnował i na własną prośbę został mianowany proboszczem Parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Nowym Tomyślu, którym pozostał do śmierci. Probostwo od 24 marca 1954 do 15 października 1979 roku łączył ponadto z funkcją dziekana lwóweckiego. Zmarł 29 maja 1981 roku w Nowym Tomyślu.
Wspomnienia / relacje: 1) Opinia z 23 października 1934 r. wystawiona przez proboszcza parafii Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej w Poznaniu: "Ks. wikary Kosicki przez cały czas pobytu w parafii mojej zachowywał się wzorowo, obowiązki swoje wypełniał sumiennie i pracował bardzo pilnie w organizacjach misyjnych i młodzieży" (cyt. za: AAP). 2) Opinia z 4 stycznia 1938 r. wystawiona przez proboszcza parafii św. Michała w Poznaniu: "Odznaczał się wielką gorliwością i sumiennością tak w pracy kapłańskiej jak i w pracy społecznej. Zachowanie jego było pod każdym względem bez zarzutu. Nic ujemnego nigdy o nim nie słyszałem" (cyt. za AAP). 3) Opinia wystawiona 5 października 1979 r. w podziękowaniu za pełnienie urzędu dziekana: "Urząd dziekański pełnił Czcigodny Ksiądz przez okres 25 lat. Miło mi stwierdzić, że w tym długim okresie wykonywał Ksiądz swoje obowiązki dziekańskie sumiennie, okazywał zawsze bezwzględny posłuch swemu Arcypasterzowi, umacniał wśród kapłanów autorytet Władzy Duchownej i wkładał dużo serca w pogłębianie braterskiego współżycia między kapłanami dekanatu" (cyt. za: AAP).
Historia pochówku:
Źródła: Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu, zespół KA 26272, Akta personalne (dalej: AAP).

Zbiory Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Tomyślu.

Szacherski Z., Wierni przysiędze, Warszawa 1966, s. 311.

Uwagi:
Ostatnie zmiany: 2016-11-28 08:20:42 przez Cezar | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Ks. Michał Kosicki (fot. ze zb. Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Tomyślu).Nekrolog ks. Michała Kosickiego opublikowany w prasie przez księży dekanatu lwóweckiego (wycinek ze zb. Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Tomyślu).Nekrolog ks. Michała Kosickiego opublikowany w prasie przez towarzyszy broni z 7 Pułku Strzelców Konnych Wielkopolskich (wycinek ze "Słowa Powszechnego" ze zb. Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Tomyślu).Grób indywidualny na cmentarzu parafialnym w Nowym Tomyślu - miejsce spoczynku Michała Kosickiego (fot. udostępnił: Łukasz Głuchy).

Komentarze