Karta poległego

Nazwisko: KOŚCIŃSKI
Imię #1: Joachim
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 1918
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz,
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Artyleria
Stopień:

ppor.
Przydział na 1 września 1939: 17 DP
Jednostka: 17 pal
Funkcja na 1 września 1939: Bauer: oficer łącznikowy z piechotą II dywizjon
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia: Głowacki 1969: Krzyż Walecznych (w listopadzie 1966r. za całokształt walk w kampanii 1939r.)
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 22 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: Łomianki
Przyczyna śmierci:
Okoliczności śmierci:
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Kiełpin, kwatera wojenna
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys: Ur. w 1918. Po ukończeniu w 1936 szkoły średniej wstępuje do szkoły Podchorążych Piechoty w Ostrowi Maz. – Komorowie, gdzie przeszedł przeszkolenie na kursie unitarnym i unifikacyjnym. W latach 1937-1939 w Szkole Podchorążych Artylerii w Toruniu. Praktyki odbywał w 17 pal w Gnieźnie. W kampanii wrześniowej 1939 bierze udział w szeregach 17 pal w składzie 17 DP na stanowisku oficera zwiadowczego, potem oficera łącznikowego d-cy II dywizjonu 17 pal do d-cy piechoty. Walczył z Niemcami na szlaku bojowym 17 pal. Poległ w czasie przebijania się do Warszawy 22 IX 1939 pod Łomiankami. Pochowany na cmentarzu w Łomiankach.
Rozkazem NW WP z 213 IX 1939 mianowany ppor. sł. st. art. z starszeństwem od 1 VIII 1939.
Odznaczony: KW
J. Łukasiak. Szkoła Podchorążych Artylerii w Toruniu 1923-1939. Pruszków 2000;
L. Głowacki. 17 Wielkopolska Dywizja Piechoty w kampanii wrześniowej 1939. Lublin 1969
(inf. Tadeusz Łaszczewski)
http://www.stankiewicze.com/index.php?kat=34&sub=566
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września A-M, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 357.

Bauer P., Polak B., Armia Poznań w wojnie obronnej 1939, Poznań 1982, s. 479 (dalej: Bauer).

Głowacki L., 17 Wielkopolska Dywizja Piechoty w kampanii 1939 roku, Lublin 1969, s. 107/110, 112/113, Aneks 1 - s. 153, Aneks 2 - s. 167, Aneks 4 - s. 182 (dalej: Głowacki 1969).
Uwagi: Głowacki 1969: " pchor. (ppor.) - oficer łącznikowy 2 dywizjonu do piechoty, poległ 22 IX 1939r. w Łomiankach trafiony w czoło pociskiem kb, pochowany na cmentarzu w Łomiankach."

Głowacki 1969, s. 107/110: „19 września. […]. Dowództwo 2 dywizjonu 17 pal objął kpt. Ludwik Głowacki. Byli przy nim oficerowie z dowództwa dywizjonu: ppor. rez. Aleksander Schmidt, ppor. rez. Klemens Matuszewski, ppor. rez. Kazimierz Potocki, ppor. rez. Franciszek Laurentowski i ppor. Joachim Kościński. Ponadto w 4 baterii: ppor. rez. Adam Czartoryski, ppor. rez. Gwidon Nalegowicz, ppor. rez. Jerzy Wróblewski i ppor. rez. Aleksander Dzianott oraz w 6 baterii por. rez. Wiktor J. Wawrowski, ppor. rez. mgr Jan Stachecki i ppor. rez. Marian Jan Zygmunt.”

Głowacki 1969, s. 112/113: " W skład grupy "Palmiry" wchodziły:
- pluton zorganizowany w 2 dywizjonie 17 pal (mający 1 działo 75 mm i dwa jaszcze z 15 pal oraz 1 działon artylerii piechoty) pod dowództwem ppor. Antoniego Malczewskiego: oficerem ogniowym był ppor. rez. Gwidon Nalegowicz, oficerem zwiadowczym - ppor. Joachim Kościński."
Ostatnie zmiany: 2012-06-14 07:24:47 przez BlazejK | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze