Karta poległego

Nazwisko: KOŚCIELNY
Imię #1: Antoni
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca: Walenty
Imię matki: Walentyna
Nazwisko rodowe matki: Dylewicz
Data urodzenia: 31 maj 1909 [1]
Miejsce urodzenia: Dobre, pow. Nieszawa
Rodzeństwo: Stanisław, Bronisława, Jan, Maria, Józef
Stan cywilny: żonaty
Małżonek: Józefa Kościelna zd. Mikuś
Dzieci: Zygmunt (ur. 1934), Czesław (1935-1990), Kazimierz Zenon (1937-2003)
Ostatni adres: Popielno k. Budzynia, pow. chodzieski
Narodowość: polska
Wykształcenie: podstawowe
Zawód: cieśla
Wyznanie: rzymskokatolickie
Tytuł naukowy: brak
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, rezerwa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Obrona Narodowa
Stopień:

strz. [2]
Przydział na 1 września 1939: 26 DP
Jednostka: baon ON Wągrowiec [3]
Funkcja na 1 września 1939: strzelec w 1 kompanii
Przydział po 1 września 1939: baon ON "Wągrowiec"
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej: W latach 1930-1932 odbył zasadniczą służbę wojskową w Batalionie Korpusu Ochrony Pogranicza "Wołożyn". 24 sierpnia 1939 r. został zmobilizowany do 1 kompanii Batalionu Obrony Narodowej "Wągrowiec", w której składzie walczył we wrześniu 1939 r.
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 17 wrzesień 1939 [4]
Miejsce śmierci: Oporów [5]
Przyczyna śmierci: poległy
Okoliczności śmierci:
Pierwotne miejsce spoczynku #1: Oporów, cm. parafialny, mogiła indywidualna
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Oporów, mogiła zbiorowa [6]
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony: Tak
Forma upamiętnienia: 1) Zbiorcza imienna tablica epitafijna mogiły zbiorowej na cm. parafialnym w Oporowie; 2) Tablica poświęcona żołnierzom - mieszkańcom Gminy Budzyń poległym i zaginionym na wszystkich frontach II wojny światowej wmurowana w płytę grobowca ofiar II wojny światowej na cm. parafialnym w Budzyniu;
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys: Antoni Kościelny urodził się 31 maja 1909 r. w miejscowości Dobre, pow. Nieszawa jako syn Walentego Kościelnego i Walentyny z Dylewiczów. Ochrzczony został w parafii Krzywosądza (obecnie: Krzywosądz). Posiadał liczne rodzeństwo: Stanisława, Bronisławę, Jana, Marię i Józefa. W latach 1927-1928 pracował u A. Jackowskiego w Budzyniu, a w latach 1928-1930 u Wł. Kosmickiego - również w Budzyniu. W latach 1930-1932 odbył służbę wojskową w baonie Korpusu Ochrony Pogranicza "Wołożyn". W latach 30. osiadł wraz z bratem Stanisławem w Nowych Budach k. Budzynia, ucząc się ciesielki, stolarstwa, bednarstwa i stelmachostwa. Pracował m.in. przy budowie mostów. 23 października 1933 r. ożenił się w Budzyniu z Józefą Mikuś z Popielna, po czym oboje osiedli w Popielnie. W 1934 r. urodził się im pierwszy syn - Zygmunt, który jednak zmarł po upływie pół roku. W 1935 r. przyszedł na świat drugi syn - Czesław (zm. 1990), a w 1937 r. - Kazimierz Zenon (zm. 2003). W latach 1934-1935 ponownie pracował u A. Jackowskiego, a od 1935 do sierpnia 1939 r. w tartaku Rejewskiego w Budzyniu. We wrześniu 1939 r. jako strzelec Batalionu Obrony Narodowej "Wągrowiec" brał udział w walkach z hitlerowskim najeźdźcą. Zginął dn. 16 lub 17 września w Oporowie.
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku: Według ustaleń syna Kazimierza na grobie Antoniego Kościelnego w Oporowie do lutego 1946 r. widniała tabliczka z napisem: "Hier Ruth Schutze Antoni Kościelny 37 p.p. Gefalen 16.9.1939"
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września A-M, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 357 (dalej: KPŻP).

Archiwum rodzinne, Urząd Stanu Cywilnego w Budzyniu, Odpis zupełny aktu zgonu Nr 31/1960 z dn. 10. 03. 1988 r. wystawiony na podstawie postanowienia Sądu Grodzkiego w Chodzieży Nr Zg. 8/46 z dn. 15. 06. 1946 r. (dalej: USC Budzyń).

Archiwum rodzinne / rodzinna tradycja (Tomasz Kościelny, syn pochowanego).

Uwagi:
Przypisy: [1] a) 31 maja 1909 (źródło: USC Budzyń); b) brak danych (źródło: KPŻP);
[2] a) strz. (źródło: archiwum rodzinne); b) szer. (źródło: KPŻP);
[3] a) baon ON "Wągrowiec" (źródło: archiwum rodzinne); b) brak danych (źródło: KPŻP);
[4] a) 17 września 1939 (źródło: KPŻP); b) 16 września 1939, godz. 24.00 (źródło: USC Budzyń);
[5] Oporów (źródło: KPŻP)
[6] a) Oporów, cm. parafialny, mogiła zbiorowa (źródło: fotografia pomnika nagrobnego); b) 31-MI Oporów (cm. parafialny, mogiła indywidualna) (źródło: KPŻP) - zapewne stan aktualny w roku wydania publikacji (1993);
Ostatnie zmiany: 2014-01-14 10:25:39 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Antoni Kościelny w czasie zasadniczej służby wojskowej w Batalionie KOP "Wołożyn" w latach 1930-1932 (archiwum rodzinne).Pierwotne miejsce pochówku A. Kościelnego - pojedyncza mogiła na cmentarzu w Oporowie. Zdjęcie z 1993 (archiwum rodzinne)Wnuk Tomasz przy pierwszym grobie Antoniego Kościelnego na cmentarzu parafialnym w Oporowie. Rok 1993 (archiwum rodzinne).Obecne miejsce pochówku Antoniego Kościelnego na cmentarzu parafialnym w Oporowie - mogiła zbiorowa żołnierzy Września 1939 r. Stan z 2005 r. (archiwum rodzinne).Akt zgonu A. Kościelnego - str. 1akt zgonu A. Kościelnego - str. 2A. Kościelny w 1932 podczas służby w KOP WołożynZdjęcie ślubne A. Kościelnego i Józefy zd. Mikuś wykonane w Popielnie 24 X 1933A. Kościelny jako cieśla na budowie - 1939A. Kościelny w czasie służby w KOP Wołożyn (z tyłu z wiosłem) 1930-32A. Kościelny z kolegami w KOP Wołożyn (Wielkanoc?)A. Kościelny w KOP Wołożyn - wrzesień 1932A. Kościelny z żoną i synami (siedzą od lewej) w gronie rodzinnym- Popielno 11 IX 1938A. Kościelny z kolegami w czasie służby w KOP WołożynA. Kościelny z kolegami z KOP - budowa mostu w Wołożynie w 1932 r.Naczelny Kapelan ZHR ks. hm. Tomasz Kościelny z harcerzami z 15 SDW "Arbor" na grobie swego dziadka - 2005Lokalizacja poprzedniej mogiły A. Kościelnego - stan w 1989 r.Antoni Kościelny upamiętniony na tablicy poświęconej żołnierzom - mieszkańcom Gminy Budzyń poległym i zaginionym na wszystkich frontach II wojny światowej wmurowanej w płytę grobowca ofiar II wojny światowej na cm. parafialnym w Budzyniu.

Komentarze