Karta poległego

Nazwisko: KORWIN-KOSSAKOWSKI [1]
Imię #1: Mikołaj
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 26 luty 1896 [2]
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód: oficer zawodowy
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko: dowódca batalionu ON

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zawodowa służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Pomorze
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

kpt.
Przydział na 1 września 1939: Jednostki pozadywizyjne Armii Pomorze
Jednostka: baon ON Jabłonowo [3]
Funkcja na 1 września 1939: dowódca batalionu
Przydział po 1 września 1939: baon ON "Jabłonowo"
Funkcja po 1 września 1939: dowódca batalionu
Przebieg służby wojskowej: # 3 V 1922 - zweryfikowany w stopniu por. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 1 VI 1919 r. (lokata 1505.) i przydziałem do 55 pułku piechoty;
# 1923 - odnotowany w stopniu por. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 1 VI 1919 r. (lokata 1346.) i przydziałem do 55 pp;
# 1924 - odnotowany w stopniu por. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 1 VI 1919 r. (lokata 498.) i przydziałem do 55 pp;
# 1928 - odnotowany w stopniu por. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 1 VI 1919 r. (lokata 87.), pozostając jako oficer 55 pp na ewidencji kadry oficerów piechoty z równoczesnym oddelegowaniem do służby w Szkole Podchorążych dla Podoficerów w Bydgoszczy;
# 1930 - odnotowany w stopniu por. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 1 VI 1919 r. (lokata 57.) i przydziałem do Szkoły Podchorążych dla Podoficerów;
# 1932 - odnotowany w stopniu kpt. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 1 I 1931 r. (lokata 13.) i przydziałem do Korpusu Ochrony Pogranicza;
# 1 VII 1933 - odnotowany w stopniu kpt. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 1 I 1931 r. (lokata 13.) i przydziałem do Korpusu Ochrony Pogranicza;
# 5 VI 1935 - odnotowany w stopniu kpt. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 1 I 1931 r. (lokata 13.) i przydziałem do Korpusu Ochrony Pogranicza;
Odznaczenia: Krzyż Zasługi (srebrny)
Wrzesień 1939 - szlak bojowy: wraz z baonem ON "Jabłonowo", m.in. w bitwie nad Bzurą
Data śmierci: 17 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: Ruszki
Przyczyna śmierci:
Okoliczności śmierci:
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Juliopol, kwatera wojenna [4]
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony: Tak
Forma upamiętnienia: krzyż betonowy z imienną tabliczką epitafijną na jednej z mogił zbiorowych kwatery wojennej na cmentarzu parafialnym w Juliopolu
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września A-M, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 352 (dalej: KPŻP).

Lista starszeństwa oficerów zawodowych. Załącznik do Dz. Pers. 13/22, Warszawa 1922, s. 97 (dalej: Lista starszeństwa 1922).

"Rocznik Oficerski", 1923, s. 281, 434 (dalej: RO 1923).

"Rocznik Oficerski", 1924, s. 257, 377 (dalej: RO 1924).

"Rocznik Oficerski", 1928, s. 143, 230 (dalej: RO 1928).

Lista starszeństwa oficerów zawodowych piechoty (c.d.), "Przegląd Piechoty", R. III, 1930, z. 9, s. 123 (dalej: Lista starszeństwa 1930).

"Rocznik Oficerski", 1932, s. 74, 907 (dalej: RO 1932).

Lista starszeństwa oficerów zawodowych piechoty: 1 lipiec 1933 r. Dodatek bezpłatny dla prenumeratorów "Przeglądu Piechoty", Warszawa 1933, s. 76 (dalej: Lista starszeństwa 1933).

Lista starszeństwa oficerów zawodowych piechoty: 5 czerwiec 1935 r. Dodatek bezpłatny dla prenumeratorów "Przeglądu Piechoty", Warszawa 1935, s. 73 (dalej: Lista starszeństwa 1935).

Głowacki L., 17 Wielkopolska Dywizja Piechoty w kampanii 1939 roku, Lublin 1969, s. 101, indeks nazwisk - s. 199 (dalej: Głowacki 1969).

Archiwum rodzinne (Piotr Korwin-Kossakowski).

Uwagi:
Przypisy: [1] a) KORWIN-KOSSAKOWSKI (źródło: KPŻP; RO 1932; Lista starszeństwa 1933; Lista starszeństwa 1935; Głowacki 1969); b) KOSSAKOWSKI-KORWIN (źródło: Lista starszeństwa 1922; RO 1928); c) KOSSAKOWSKI (źródło: RO 1923; RO 1924; Lista starszeństwa 1930);
[2] a) 26 lutego 1896 (źródło: KPŻP; RO 1932); b) 27 lutego 1896 (źródło: RO 1928); c) 14 lutego 1896 (źródło: Lista starszeństwa 1922); d) brak danych (źródło: RO 1923; RO 1924; Lista starszeństwa 1930; Lista starszeństwa 1933; Lista starszeństwa 1935; Głowacki 1969);
[3] a) baon ON "Jabłonowo" (źródło: Głowacki 1969, s. 101 ); b) "baon ON" (źródło: KPŻP); c) brak danych (źródło: Lista starszeństwa 1922; RO 1923; RO 1924; RO 1928; Lista starszeństwa 1930; RO 1932; Lista starszeństwa 1933; Lista starszeństwa 1935);
[4] a) Juliopol, kwatera wojenna (źródło: KPŻP); b) błędnie: "Młodzieszyn" (źródło: Głowacki 1969, s. 101); c) brak danych (źródło: Lista starszeństwa 1922; RO 1923; RO 1924; RO 1928; Lista starszeństwa 1930; RO 1932; Lista starszeństwa 1933; Lista starszeństwa 1935);
Ostatnie zmiany: 2019-03-04 01:20:20 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Mikołaj Korwin-Kossakowski upamiętniony na imiennej tabliczce epitafijnej na jednej z mogił zbiorowych kwatery wojennej na cmentarzu parafialnym w Juliopolu. Stan z dn. 18 grudnia 2004 r. (fot. Marcin Prengowski).Mikołaj Korwin-Kossakowski (fot. ze zb. rodzinnych). Kpt. Mikołaj Korwin-Kossakowski z żoną i dziećmi na moście w Cieszynie (fot. ze zb. rodzinnych).

Komentarze