Karta poległego

Nazwisko: KOPCZYŃSKI
Imię #1: Kazimierz
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 24 wrzesień 1908
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

ppor.
Przydział na 1 września 1939: 17 DP
Jednostka: 69 pp
Funkcja na 1 września 1939:
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 16 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: Bronisławy
Przyczyna śmierci:
Okoliczności śmierci:
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Rybno, kwatera wojenna
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września A-M, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 347.

Głowacki L., 17 Wielkopolska Dywizja Piechoty w kampanii 1939 roku, Lublin 1969, s. 84 (dalej: Głowacki).

Lista żołnierzy z 17 Dywizji Piechoty poległych w kampanii 1939 roku i w czasie okupacji, 69 Pułk Piechoty, [w:] Głowacki L., 17 Wielkopolska Dywizja Piechoty w kampanii 1939 roku, Lublin 1969, s. 163 (dalej: Głowacki).
Uwagi: Głowacki, s.84: " W godzinach popołudniowych 69 pułk piechoty [...] z dworu Ćmiszew rozpoczął natarcie na Bronisławy, na silnie usadowionego w terenie nieprzyjaciela. [...]. W czasie walki polegli: ppor. rez. Kazimierz Kopczyński, ppor. rez. Witold Krajewski; ranni zostali: mjr Stanisław Maydanowicz - dowódca 1 batalionu, kpt. Józef Luśniak - dowódca 3 batalionu, por. Antoni Karabuła - dowódca 2 kompanii, ppor. Stanisław Grygiel - adiutant 1 batalionu, ppor. rez. Teofil Nowicki - dowódca plutonu z 2 kompanii oraz dowódca 8 kompanii - ppor. rez. Czesław Antoni Wojczak, a także wielu podoficerów i szeregowych."

Głowacki, s.163: ppor. rez. - poległ w Aleksandrowie k. Sochaczewa.
Ostatnie zmiany: 2012-01-16 09:53:39 przez BlazejK | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze