Karta weterana

Nazwisko: KONASIEWICZ
Imię #1: Tadeusz
Imię #2: Stanisław
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 04 czerwiec 1897
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zawodowa służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Łódź
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

kpt.
Przydział na 1 września 1939: 2 DP Leg.
Jednostka: Inne jednostki 2 DP Leg.
Funkcja na 1 września 1939: komendant Kwatery Głównej
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia: Krzyż Niepodległości, Krzyż Walecznych - 2x, Złoty Krzyż Zasługi, Srebrny Krzyż Zasługi.
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 30 styczeń 1945
Miejsce śmierci: w m. Deetz /Dziedzice – wieś w gminie Barlinek/
Obecne miejsce spoczynku:
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Życiorys: Ur. 04 VI 1897. W WP 0d XI 1918. Uczestnik wojny polsko-bolszewickiej 1919-1920. Po wojnie zweryfikowany w stopniu por. sł. st. piech. z starszeństwem od 1 VI 1919. Służył w 74 pp w Lublińcu. Do stopnia kpt. awansowany 15 VIII 1924. W 74 pp pełnił funkcję m. in. d-cy kompanii. Przeniesiony po 1930 do 4 pp Leg. w Kielcach, gdzie pełni różne funkcje. Do lata 1939 k-dt obwodowy PW przy 4 pp w Kielcach. W kampanii wrześniowej 1939 bierze udział na stanowisku k-dta Kwatery Głównej 2 DP Leg. Uczestnik walk na szlaku bojowym 2 DP Leg. oraz Modlina. Po kapitulacji Modlina w niewoli niemieckiej w jenieckim obozie przejściowym w Działdowie, potem przebywał m. in. w oflagu II C w Woldenbergu. Poległ 30 I 1945 w m. Deetz podczas uwalniania kolumny polskich jeńców przez sowieckich czołgistów w walce z Niemcami.
Odznaczony: KN, KW 2x, ZKZ, SKZ.
Roczniki oficerskie 1924, 1928, 1932;
M. Bielski. GO „Piotrków” 1939. W-wa 1991;
R. Rybka – K. Stepan. Rocznik oficerski 1939. Kraków 2006;
J. Olesik. Oflag II C Woldenberg. W-wa 1988.
(inf. Tadeusz Łaszczewski)
http://www.stankiewicz.e.pl/index.php?kat=34&sub=566
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Źródła: Głowacki L., Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej 1939, Warszawa 1985, s. 349.
Uwagi:
Ostatnie zmiany: 2012-02-04 15:04:31 przez BlazejK | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze