Karta poległego

Nazwisko: KOMOROWSKI
Imię #1: Jan
Imię #2: Witold
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca: Adam hr. Komorowski z Komorowa h. Korczak
Imię matki: Janina
Nazwisko rodowe matki: Rogoyska h. Brochwic
Data urodzenia: 16 marzec 1898 [1]
Miejsce urodzenia: Zakopane
Rodzeństwo:
Stan cywilny: wdowiec
Małżonek: Anna Zagórska h. Ostoja
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość: polska
Wykształcenie:
Zawód: oficer zawodowy
Wyznanie: rzymskokatolickie
Tytuł naukowy: brak
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zawodowa służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Pomorze
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

kpt. [2]
Przydział na 1 września 1939: 9 DP
Jednostka: 22 pp
Funkcja na 1 września 1939:
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 19 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: Dąbrowa [3]
Przyczyna śmierci: zamordowany
Okoliczności śmierci: zginął zamordowany jako jeniec przez Niemców
Pierwotne miejsce spoczynku #1: Dąbrowa, las
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Kampinos, kwatera wojenna
Lokalizacja grobu: mogiła zbiorowa
Upamiętniony: Tak
Forma upamiętnienia: 1) Krzyż drewniany z imienną tabliczką epitafijną na jednej z mogił zbiorowych kwatery wojennej na cmentarzu parafialnym w Kampinosie; 2) Pomnik - symboliczna mogiła w miejscu śmierci w Dąbrowie Starej;
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września A-M, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 342 (dalej: KPŻP).

Biuro Informacji i Poszukiwań PCK, Listy strat, sygn. 7892, Polski Czerwony Krzyż - Pełnomocnik P.C.K. na Powiat Sochaczew, Wykaz poległych i zmarłych pochowanych w gminie: Kampinos (rękopis), poz. 35 (dalej: B.Inf., sygn. 7892).

Archiwum rodzinne / rodzinna tradycja.

Uwagi:
Przypisy: [1] a) 16 marca 1898 (źródło: archiwum rodzinne); b) brak danych (źródło: KPŻP; B.Inf., sygn. 7892);
[2] a) kpt. (źródło: B.Inf., sygn. 7892; archiwum rodzinne); b) błędnie: strz. (źródło: KPŻP);
[3] błędnie: Kampinos (źródło: KPŻP)
Ostatnie zmiany: 2014-07-31 20:13:04 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Dowód osobisto-meldunkowy wystawiony dn. 8 marca 1916 r. w Wiedniu dla Jana Witolda Komorowskiego (dok. ze zbiorów rodzinnych).Unterabteilungs-Gruntbuchblatt Jana Witolda Komorowskiego z lat I wojny światowej (dok. ze zb. rodzinnych).Pismo gratulacyjne wysłane dn. 26 marca 1928 r. Janowi Witoldowi Komorowskiemu z okazji awansu na stopień kapitana przez dowódcę i korpus oficerski 17 pułku piechoty w Rzeszowie (dok. ze zb. rodzinnych).Kpt. Jan Witold Komorowski upamiętniony na jednej z mogił zbiorowych kwatery wojennej na cmentarzu parafialnym w Kampinosie. Stan z dn. 11. 11. 2011 r. (fot. Tomasz Karolak).Kpt. Jan Witold Komorowski upamiętniony na jednej z mogił zbiorowych kwatery wojennej na cmentarzu parafialnym w Kampinosie. Stan z dn. 11. 11. 2011 r. (fot. Tomasz Karolak).

Komentarze