Karta poległego

Nazwisko: KOLASA
Imię #1: Roman
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Franciszka
Nazwisko rodowe matki: Jarosik
Data urodzenia: 24 luty 1911
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo: Józef, Tadeusz
Stan cywilny: żonaty
Małżonek: Pelagia
Dzieci: Teresa, Joanna
Ostatni adres: Zacharzew, pow. Ostrów Wielkopolski
Narodowość: polska
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie: rzymskokatolickie
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

st. strz.
Przydział na 1 września 1939: 25 DP
Jednostka: 60 pp
Funkcja na 1 września 1939:
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 7 październik 1939
Miejsce śmierci: Chodaków
Przyczyna śmierci: zmarły z ran
Okoliczności śmierci: Zmarł w wyniku odniesionych ran w szpitalu wojennym, który zorganizowano w budynkach Fabryki Przędzy i Tkanin Sztucznych CHODAKÓW S.A. w Chodakowie (obecnie w granicach miasta Sochaczew, ul. Chodakowska). Placówka, założona przez Wojsko Polskie, po zakończeniu walk funkcjonowała jako szpital jeniecki (Lazaret 2/531 Oddział w Chodakowie).
Pierwotne miejsce spoczynku #1: Chodaków, cmentarz przyfabryczny
Data ekshumacji: 1940
Pierwotne miejsce spoczynku #2: -
Data ekshumacji: -
Pierwotne miejsce spoczynku #3: -
Data ekshumacji: -
Obecne miejsce spoczynku: Sochaczew - Trojanów, Al. 600-lecia, cmentarz wojenny
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony: Tak
Forma upamiętnienia: Tablica epitafijna na jednej z mogił zbiorowych na cm. wojennym w Sochaczewie - Trojanowie, Al. 600-lecia.
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września A-M, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 337 (dalej: KPŻP).

Biuro Informacji i Poszukiwań PCK, sygn. 7891, Pełnomocnik P.C.K. na Pow. Sochaczew, Wykaz poległych i zmarłych pochowanych w gminie: Chodaków, [Sochaczew], [1946] (rękopis), poz. 97 (dalej: B.Inf., sygn. 7891).

Urząd Miejski w Sochaczewie, teczka: Wykazy osób pochowanych na terenie powiatu, Cmentarz wojskowy w Sochaczewie, Al. 600-lecia (maszynopis), poz. 97 (dalej: UM Sochaczew).
Uwagi: 1) UM Sochaczew - stopień: strz.; 2) KPŻP - przydział: 66 pp (zweryfikowano na podstawie B.Inf., sygn. 7891); 3) B.Inf., sygn. 7891 - ostatni adres błędnie: "Socharzew, pow. Ostrów Wlkp."; data śmierci: 8 października 1939;
Ostatnie zmiany: 2011-10-18 00:51:26 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Roman Kolasa upamiętniony na imiennej tablicy epitafijnej na jednej z mogił zbiorowych w obrębie cmentarza wojennego w Sochaczewie-Trojanowie, Al. 600-lecia. Stan z dn. 18. 05. 2005 r. (fot. Marcin Prengowski).Roman Kolasa upamiętniony na imiennej tablicy epitafijnej na jednej z mogił zbiorowych w obrębie cmentarza wojennego w Sochaczewie-Trojanowie, Al. 600-lecia. Stan z dn. 22. 09. 2011 r. (fot. Tomasz Karolak).

Komentarze