Karta weterana

Nazwisko: KOLANOWSKI
Imię #1: Czesław
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Marianna
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 25 październik 1912
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny: żonaty
Małżonek: Aniela
Dzieci: Krystyna, Antoni, Stanisław, Karol, Marian, Marek
Ostatni adres: Kruszyn, pow. Włocławek
Narodowość: polska
Wykształcenie: podstawowe
Zawód: urzędnik państwowy
Wyznanie: rzymskokatolickie
Tytuł naukowy: brak
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, rezerwa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Pomorze
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

kpr.
Przydział na 1 września 1939: 4 DP
Jednostka: 14 pp
Funkcja na 1 września 1939: dowódca drużyny w kompanii strzeleckiej
Przydział po 1 września 1939: 14 pp
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej: 15 VI 1935 - wcielony do 14 pp (5 kompania strzelecka); 1 X 1935 - skierowany do 5 kompanii szkolnej na szkolenie podoficerskie; 1 III 1936 - awansowany na stopień kaprala; 15 III 1936 - przeniesiony na stanowiko zastępcy dowódcy drużyny w 8 kompanii strzeleckiej; 23 III 1936 - przeniesiony do rezerwy; XI 1939 - na 4-tygodniowych ćwiczeniach rezerwy 14 pp (jako dowódca drużyny w 2 kompanii strzeleckiej); 24 VIII 1939 - zmobilizowany na stanowisko dowódcy drużyny kompanii strzeleckiej w 14 pp;
Odznaczenia: Państwowa Odznaka Sportowa, odznaka pamiątkowa 14 pułku piechoty
Wrzesień 1939 - szlak bojowy: wraz z 14 pp, od Mełna po ujście Bzury; 18 IX - wzięty do niewoli niemieckiej;
Data śmierci: 23 kwiecień 1990
Miejsce śmierci: Kruszyn
Obecne miejsce spoczynku: Kruszyn, cmentarz parafialny
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Źródła: Archiwum rodzinne (m.in. książeczka wojskowa) / rodzinna tradycja (Marek Kolanowski).

Uwagi:
Ostatnie zmiany: 2014-11-23 19:39:24 przez kola303 | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Czesław Kolanowski (fot. ze zb. rodzinnych).Kpr. Czesław Kolanowski (w środkowym rzędzie, drugi od lewej) wśród żołnierzy 14 pułku piechoty w 1936 r. (fot. ze zb. rodzinnych).Getynga (Niemcy), lipiec 1945 r. Kpr. Czesław Kolanowski z żoną Anielą z d. Stapiak (fot. ze zb. rodzinnych).

Komentarze