Karta weterana

Nazwisko: KOŁACZKOWSKI
Imię #1: Bogumił
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia:
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie: wyższe
Zawód: lekarz
Wyznanie:
Tytuł naukowy: dr
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, rezerwa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Służby
Stopień:

ppor.
Przydział na 1 września 1939: 17 DP
Jednostka: 68 pp
Funkcja na 1 września 1939: lekarz 3 batalionu
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Obecne miejsce spoczynku:
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Źródła: Głowacki L., 17 Wielkopolska Dywizja Piechoty w kampanii 1939 roku, Lublin 1969, s. 98, Aneks 1 - s. 146, Aneks 4 - s. 177, s. 199 (dalej: Głowacki 1969).
Uwagi: Głowacki 1969, s. 146: "w nocy 18/19 IX 1939r. ranny w Giżycach."

Głowacki 1969, s. 98: " Między innymi z 17 dywizji piechoty 18 września poległ ppor. rez Józef Woźny z 70 pułku piechoty. W Budach Starych zaginęli ppor. rez. Stefan Kluczewski - oficer obserwacyjny 1 dywizjonu 17 pal i ppor. rez. Wacław Roehr z 67 dywizjonu artylerii lekkiej. Ciężko ranny został ppor. rez. Jan Suszycki (zmarł). Ranni zostali też: mjr Kazimierz Klimko - dowódca 3 dywizjonu 17 pal (zmarł w obozie jeńców), kpt. Stanisław Dębicki - zastępca dowódcy 5 batalionu ckm, por. Jan Szymborski - dowódca 2 baterii 17 pal, ppor. Zygmunt Przybył - dowódca 9 kompanii 70 pp ppor. rez. lek. Bogumił Kołaczkowski - lekarz 3 batalionu 68 pp."
Ostatnie zmiany: 2012-06-27 14:35:51 przez BlazejK | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze