Karta poległego

Nazwisko: KOCHANIEWICZ
Imię #1: Roman
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca: Bazyli (ur. 13 I 1872, Żydaczów)
Imię matki: Florianna (ur. 1878, Sambor)
Nazwisko rodowe matki: Mayer
Data urodzenia: 28 lipiec 1908 [1]
Miejsce urodzenia: Stryj
Rodzeństwo: Olga (ur. 11 II 1904, Stryj), Wanda (ur. 1 VI 1905, Stryj), Janina (ur. 30 X 1911, Kobierzyce)
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, rezerwa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

ppor.
Przydział na 1 września 1939: 25 DP
Jednostka: 56 pp
Funkcja na 1 września 1939:
Przydział po 1 września 1939: 56 pp w składzie armii "Warszawa"
Funkcja po 1 września 1939: dowódca plutonu w III batalionie (w obronie Warszawy)
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 25 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: Warszawa
Przyczyna śmierci: poległy
Okoliczności śmierci: Poległ pod gruzami walącego się domu przy ul. Czackiego 14 (Głowacki 1969, s. 122 - przyp. 10).
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Warszawa, ul. Powązkowska, Cmentarz Wojskowy
Lokalizacja grobu: kwatera B 25, rząd XIII, grób 17
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września A-M, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 335 (KPŻP).

Głowacki L., 17 Wielkopolska Dywizja Piechoty w kampanii 1939 roku, Lublin 1969, s. 122, indeks nazwisk - s. 198 (dalej: Głowacki 1969).

Głowacki L., Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej 1939, wyd. V popr. i uzup., Warszawa 1985, s. 390, indeks nazwisk - s. 426 (dalej: Głowacki 1985).

Archiwum Państwowe w Poznaniu, Akta miasta Poznania, seria 19.3, Kartoteka ewidencji ludności /1870-1931/, sygn. 14626, s. 341-342 (dalej: APP).

Badania genealogiczne (Ewa Zaniewska, krewna pochowanego).

Uwagi:
Przypisy: [1] a) 28 lipca 1908 (źródło: APP); b) 1908 (źródło: KPŻP);
Ostatnie zmiany: 2016-11-14 23:31:53 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze